Over DAGENTA

De Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA) is gebaseerd op een titeloverzicht en enkele honderden kopieën van oude taalkundige werken die zijn verzameld door Geert Dibbets, aangevuld met enkele honderd titels en pdf’s van Nicoline van der Sijs en enkele tientallen van Rik Vosters en Eline Lismont. Ulrike Vogl en André Kött van de Universiteit Gent hebben een overzicht aangeleverd van ongeveer honderd meertalige gespreksboeken van de boekfamilie van de Colloquia, et dictionariolum, die aan de Universiteit Gent zijn verzameld in de periode van oktober 2019 tot maart 2023 in het kader van het BOF-project “Groeten uit het verleden: over het gebruik van interjecties in vroegmoderne taalmethodes uit Vlaanderen”. Aan een eerdere versie van de DAGENTA-website hebben Sofia van Boven, Bo Grisel, Marten van der Meulen en Mo van der Schoot een bijdrage geleverd.

Voor meer informatie zie DAGENTA gelanceerd en Vijfhonderd jaar Nederlandse Wat & Hoe-gidsen.

In de ideale wereld worden al deze pdf’s voor onderzoekers omgezet naar mooie, goed doorzoekbare, bij voorkeur ook taalkundig verrijkte, xml. In afwachting van die toekomst kunnen ze hier in ieder geval alvast de ocr-teksten raadplegen en doorzoeken, al zijn die bepaald niet foutloos. Ondertussen zijn of worden sommige teksten gedigitaliseerd door vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal; die teksten komen veelal beschikbaar op DBNL.org.

De website is in opbouw, en aan de uitbreiding ervan wordt nog steeds gewerkt. Studenten die een stage willen volgen en onderzoekers die suggesties hebben voor toevoegingen kunnen zich wenden tot de coördinator:

Nicoline van der Sijs: post@nicolinevdsijs.nl.