Voorpagina

Welkom op de website van de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde (DAGENTA). Het doel van de website is om op één plek zoveel mogelijk historische werken (grammatica’s, gespreksboekjes, leerboekjes, woordenboeken, spellinggidsen) over de Nederlandse taal te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoekers. De website is werk in uitvoering: titels, titelgegevens en links naar digitale bestanden worden nog telkens aangevuld.

Jaar Auteur Titel Plaats van uitgave Uitgever Genre Voertaal Editie / Druk
1910 Altena Duitsche Grammatica voor Nederlandsche Scholen Groningen Wolters grammatica Nederlands, Duits vierde, herziene druk (21Mb)
1752 Smith Den volkomene Engelsche spraakkonst voor heeren en juffrouwen Utrecht Knyff gespreksboek Nederlands, Engels (6.9Mb)
1569 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Antwerpen Bellère gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (11.2Mb)
1911 Kat Pz. Uit de Geschiedenis der Nederlandsche woorden Zutphen Thieme en Cie etymologie of taalverandering Nederlands (11.8Mb)
1752 Verpoorten Woorden-schat oft letterkonst Antwerpen weduwe Du Caju spelling en grammatica Nederlands eerste deel (4.4Mb)
1571 [Berlaimont, van] Dictionario, Coloquios o Dialogos en Quatro Lenguas, Flamenco, Frances, Español y Italiano Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1911 Thijssen Taal en Schoolmeester Bussum Van Dishoeck spelling en grammatica Nederlands (7.3Mb)
1754 Séwel Korte Wegwyzer der Engelsche taale Amsterdam Ter Beek gespreksboek Nederlands, Engels (14.7Mb)
1572 Berlaimont, van Vocaeus gecorrigiert. Vocabbulare van niulaire de nouveau recorrige Ieper Van Volden gespreksboek Nederlands, Frans (2Mb)
1913 Paque De Vlaamsche Volksnamen der Planten Brussel Bulens woordenboek Nederlands (58.5Mb)
1755 Kramer Neue Holländische Grammatica Amsterdam Van Belkom gespreksboek Duits, Nederlands (14.2Mb)
1573 [Berlaimont, van] Dictionaire, colloques ou dialogues en quatre langues Flamen, François, Espaignol, & Italien Antwerpen Soelmans gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1914 Vries, de, Winkel, te Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal Den Haag/Leiden Nijhoff/Sijthoff woordenboek Nederlands zevende uitgave (4.4Mb)
1755 Kramer Volkommene Niederdeutsche oder Holländische Grammatik Leipzig erfgenamen van Lantischen gespreksboek Nederlands, Duits nieuwe verbeterde uitgave (84.1Mb)
1573 [Berlaimont, van] Dictionaire, colloques ou dialogues en quatre langues Flamen, François, Espaignol, & Italien Antwerpen De Hertoghe gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (17.3Mb)
1914 Vreese, de Algemeen Beschaafde omgangstaal in Zuid-Nederland Antwerpen Vereeniging voor Beschaafde Nederlandsche Uitspraak spreekvaardigheid Nederlands overdruk (2.4Mb)
1755 Iperen, van Proeve van taalkunde als eene wetenschap Amsterdam Rykman studie Nederlands (17.1Mb)
1576 [Berlaimont, van] Colloques ou dialogues avec un dictionaire en six langues flamen, anglois, alleman, françois, espagnol et italien Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1915 Graaf Nederlandsche doopnamen naar oorsprong en gebruik Bussem Brand etymologie of taalverandering Nederlands (1.4Mb)
1757 Roches, des Grammaire pour apprendre le Flamand Brussel Moris gespreksboek Frans, Nederlands eerste druk (11.7Mb)
1576 [Barlaimont, van] Colloquia Gallica [...] Propos communs ou colloques [...] & trans­laté en Latin Antwerpen Christianus Hauweel gespreksboek Frans, Latijn vertaald door Valer (2.6Mb)
1916 Telegraaf Stijl- en Taalkundige wenken voor Medewerkers van "De Telegraaf" Amsterdam Elsevier stijl Nederlands (1.8Mb)
1757 P.B. Fondamenten ofte grond-regels der Neder-duytsche spel-konst Antwerpen Bincken spelling Nederlands (4.6Mb)
1576 [Berlaimont, van] Colloques ou dialogues avec un dictionaire en six langues flamen, anglois, alleman, françois, espagnol et italien Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (12.6Mb)
1917 Allegaert, Abeele Kleine Nederlandsche Spraakkunst in oefeningen voor de Volksschool Tienen weduwe Verheyen schoolboek Nederlands derde druk (6.4Mb)
1758 Knoop Sleutel der Latynsche konst-woorden, welke in de botanye, pharmacye en medicyne 't meest gebruikt worden Leeuwarden Van Linge woordenboek Nederlands (14.9Mb)
1576 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum : Teutonicae, Latinae, Germanicae, Gallicae, Hispanicae & Italicae Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (13.2Mb)
1924 Malherbe Afrikaanse Spreekwoorde en Verwante Vorme Bloemfontein Naspers gespreksboek Afrikaans (11.1Mb)
1758 Smith Volkome Engelsche Spraakkonst Rotterdam Beman/Kentlinik/Bosch gespreksboek Nederlands, Engels tweede druk (14.8Mb)
1577 [Berlaimont, van] Ghemeyne spraken oft tsamencoutinghen met een Vocabulare inhoudende veel ghemeyne woorden geset na de ordinantie van den A B C etc. Nu op een nieu oversien ende verbetert Rotterdam Mullem gespreksboek Frans, Nederlands Niet beschikbaar
1924 Schönfeld Historiese Grammatika van het Nederlands Zutphen Thieme en Cie grammatica Nederlands tweede druk, DBNL editie Van Loey 1970 (23.6Mb)
1758 Rhyn, van Kort begrip der Nederduitsche spel-konst Amsterdam Schuring spelling Nederlands (2.8Mb)
1578 [Berlaimont, van] Vocabulare van nieus gecorrigiert. Vocabulaire de nouveau recorrige Brussel De Hamont gespreksboek Nederlands Niet beschikbaar
1926 Greidanus Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie in 't biezonder in de Nederlanden Zeist Vonk en Co spelling Nederlands (2.4Mb)
1759 Verpoorten Woorden-schat oft letterkonst gedeylt in twee deelen Antwerpen Berber spelling en grammatica Nederlands eerste deel, derde druk (5.9Mb)
1578 [Berlaimont, van] Dictionaire, colloques ou dialogues en quatre langues, flamen, françoys, espaignel et italien, with the Englshe to be added thereto Londen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels Niet beschikbaar
1929 Hoed, den Iets over de Cultuur-aanraking van Nederland met Denemarken en Zweden Haarlem Willink en Zoon studie Nederlands (1.4Mb)
1760 Restaut, Huybrechs Eerste beginzelen der Fransche spraakkonst Amsterdam Morterre gespreksboek Nederlands vertaling (15Mb)
1579 [Berlaimont, van] Colloquia cum dictionariolo sex linguarum, Teutonicae, Anglicae, Latinae, Gallicae, Hispanicae et Italicae Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (9.4Mb)
1931 Brouwers Het juiste Woord Turnhout N.V. Brepols woordenboek Nederlands (113.6Mb)
1760 Séwel A compendious guide to the Low-Dutch language Amsterdam De Veer gespreksboek Nederlands derde editie (16.1Mb)
1569 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Antwerpen Coninx gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (11.2Mb)
1931 Vooys, de Geschiedenis van de Nederlandse Taal in hoofdtrekken geschetst Groningen/Den Haag/Batavia Wolters etymologie Nederlands DBNL editie 1970 (12.8Mb)
1761 Roches, des Nieuwe Nederduytsche Spraekkonst Antwerpen Grange spelling en grammatica Nederlands (39.4Mb)
1580 [Berlaimont, van] Ghemeyne spraken, oft tsamen-koutinghen, met een vocabulare. Nu op een nieu oversien Rotterdam Claesz gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1934 Kloeke De Amsterdamsche Volkstaal voorheen en thans Amsterdam N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij spreekvaardigheid Nederlands Mededelingen van de Koninklijke academie van wetenschappen, letterkunde deel 77, serie A, nummer 1 (3.9Mb)
1761 Elzevier Drie dichtproeven Haarlem Bosch spelling en grammatica Nederlands (4.3Mb)
1580 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, espanol y italiano Amsterdam Claesz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1937 Overdiep Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch Zwolle Tjeenk Willink grammatica Nederlands (45.7Mb)
1761 Sinkel Nieuwe denkbeelden of leer regels over de Spraakkunst Amsterdam Schuring grammatica Nederlands vertaling uit het Frans (4.9Mb)
1582 [Berlaimont, van] Colloquia sex linguarum noviter impressa Germanice, Gallice, Belgice, Latine, Hispanice et Italice Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1939 Muller De uitbreiding van het Nederlandsch Taalgebied vooral in de zeventiende eeuw Den Haag Stockum en Zoon etymologie Nederlands (4.3Mb)
1762 Verscheidene auteurs Maendelijksche by-dragen ten opbouw van Neer-land's Tael- en dicht-kunde Leiden Le Mair studie Nederlands tweede deel (32.7Mb)
1582 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, espanol y italiano Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1940 Charivarius Is dat goed Nederlands? Amsterdam De Spieghel spelling en grammatica Nederlands DBNL editie Daniëls 1998 (5Mb)
1762 Vrye, de Korte aanmerkingen op de maendelyksche by-dragen ten opbouw van Neer-lands tael- en dicht-kunde [Leiden] [Le Mair] studie Nederlands (1.1Mb)
1582 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, espanol y italiano. Dictionaire colloques, ou dialogues en quatre langues Antwerpen Coesmans gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (101.9Mb)
1941 Chambon Marinetermen; vandersteng-serie Den Helder De Boer jr. woordenboek Nederlands nummer 1 (14.2Mb)
1762 Grue, la, Séwel Grammaire Hollandoise Amsterdam Changuion gespreksboek Frans, Nederlands nieuwe druk (15.6Mb)
1583 [Berlaimont, van] Colloques ou dialogues avec un dictionnaire en six langues, flamen, anglois, alleman, francois, espaignol et italien. Colloquien oft tsamensprekinghen met eenen vocabulaer in ses spraken Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1941 Scholtz, du Uit die geskiedenis van die naamgewing aan plante en diere in Afrikaans Kaapstad, Bloemfontein en Port Elizabeth Nasionale Pers etymologie Afrikaans (2.8Mb)
1762 Marin Nouvelle Methode pour apprendre les Principes & l'Usage des Langues Françoise et Hollandoise Amsterdam Van Eyl gespreksboek Nederlands, Frans laatste druk (15.8Mb)
1583 [Berlaimont, van] Colloquia cum dictionariolo sex linguarum: Teutonicae, Anglicae, Latinae, Gallicae, Hispanicae, et ltalicae Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels (8.7Mb)
1948 Suchtelen Jansen in Indië (een mevrouw niet te vergeten) Amsterdam Strengholt woordenboek Nederlands, Bahasa Indonesia (3.1Mb)
1763 Alewijn Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Tegen bedenkeningen op de verhandeling over de terpen Leiden Van der Eyk studie Nederlands eerste deel, eerste stuk (25.9Mb)
1583 [Berlaimont, van] Colloquia cum dictionariolo sex linguarum : Teutonicae, Latinae, Germanicae, Gallicae, Hispanicae & Italicae. Gemeine gesprach oder colloquia Antwerpen Henricsz gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits (13.1Mb)
1949 Daan Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamse volkstaal Amsterdam De Wijze Jacob etymologie Nederlands tweede druk (35.3Mb)
1763 Verscheidene auteurs Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk studie Nederlands eerste deel, eerste stuk (26.1Mb)
1584 [Berlaimont, van] Familiaria colloquia cum dictionariolo sex linguarum : latinae, teutonicae, gallicae, hispanicae, italicae et anglicae Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels (10.7Mb)
1949 Peters Overzicht van de Jordaansche Klanken ten opzichte van het Algemeen Beschaafd Vocalen Amsterdam grammatica Nederlands (3Mb)
1763 Fortman Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Verhandeling over het stamwoord fee Leiden Van der Eyk grammatica Nederlands eerste deel, eerste stukje (25.9Mb)
1585 [Berlaimont, van] Dictionaire des huit langues : latin, françois, flamen, alleman, espaignol, italien, anglois, portugez gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees Niet beschikbaar
1955 Branden, van den Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands Leuven Universiteit Leuven etymologie of taalverandering Nederlands eerste deel (11.1Mb)
1763 Kluit Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Eerste vertoog over de tegenwoorige spelling der Nederduitsche taal Leiden Van der Eyk studie Nederlands eerste deel, eerste stukje (25.9Mb)
1585 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquiis aliquot sex linguarum Latine, Germanice, Belgice, Gallice, Hispanice, Italice Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1956 Velde, van der De tragedie der werkwoordsvormen Groningen/Djakarta Wolters grammatica Nederlands (2.2Mb)
1763 Tollius Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Proeve ener nieuwe wyze van afleiden uit de worteldeelen ta'en te'en ti'en to'en tu'en Leiden Van der Eyk grammatica Nederlands eerste deel, eerste stukje (25.9Mb)
1585 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquiis sex linguarum latine, germanice, belgice, gallice, hispanice, italice Bazel Froben gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1957 Smet, de Kiliaan en de Hollandse en Brabantse dialektwoorden uit Junius Nomenclator Oudenaarde Sanderus etymologie of taalverandering Nederlands (1.1Mb)
1763 Tydeman Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Verhandeling over het begin des jaars en de Duitsche benamingen der beide eerste Maanden Leiden Van der Eyk studie Nederlands eerste deel, eerste stukje (25.9Mb)
1585 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, belgicae, anglicae, teutonicae, latinae, italicae, hispanicae, gallicae Antwerpen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1958 Smet, de Junius' Nomenclator, een Hollandse bron van Kiliaens Vlaamse woorden etymologie Nederlands in Album Edgard Blancquaert, pp. 197-208 (1.7Mb)
1763 Leyveld, van Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Verhandeling over de terpen Leiden Van der Eyk studie Nederlands (25.9Mb)
1585 [Berlaimont, van] Colloques ou dialogues avec un dictionnaire en quatre langues, flamen, anglois, francois, and latin Leiden Bouwensz gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Engels (4.6Mb)
1530 Varenbraken, van Die tafele van orthographia spelling Nederlands handschrift (91.7Mb)
1963 Balk-Smit Duyzentkunst De grammatische funcite. Methode van grammaticale analyse, aan het Nederlandse gedemonstreerd Groningen Wolters grammatica Nederlands (1.2Mb)
1763 Wijn, van Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Nader onderzoek waerom january louw-maend genaemd zy Leiden Van der Eyk studie Nederlands eerste deel, eerste stukje (25.9Mb)
1585 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum. Dictionaire et colloques en huit langues : latin, françois, flamen, alleman, espaignol, italien, anglois, portugez Delft Schinckel gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (17Mb)
1537 Joris Een Geestelijck Liedt-Boecxken Amsterdam poëzie Nederlands facsimile 1972; uitg. 2003 (0.4Mb)
1970 Paulusse/Voorwinden Spraakkunst Groningen Wolters-Noordhoff grammatica Nederlands zestiende druk (3.8Mb)
1764 Haes, de Nederduitsche Spraekkunst Amsterdam Meijer spelling en grammatica Nederlands (39.5Mb)
1585 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum. Dictionaire et colloques en huit langues : latin, françois, flamen, alleman, espaignol, italien, anglois, portugez Antwerpen Claesz gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees Niet beschikbaar
1558 Meurier Coniugaisons, Regles, et Instructions … pour ceux qui desirent apprendre François Italien Espagnol et Flamen Antwerpen Van Waesberghe gespreksboek Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands (3.5Mb)
1972 Heuiter, de Nederduitse Orthographie Groningen Wolters-Noordhoff spelling Nederlands DBNL editie 1972 (0.7Mb)
1765 Anoniem Het eenigste, en tot nu toe onbekend middel, om aanstonds, en voor altoos, uit den weg te ruimen de zwarigheden die zig opdoen, nopende de Geslagten van sommige zelfstandige Woorden, Als ook in het spellen van de meeste Woorden der Nederduitsche Taale Den Haag Jansen grammatica Nederlands (2.1Mb)
1585 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquiis aliquot sex linguarum Latine, Germanice, Belgice, Gallice, Hispanice, Italice Antwerpen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1584-1585 Spiegel Twe-spraack. Ruygh-bewerp. Kort begrip. Rederijck-kunst Leiden Plantijn grammatica Nederlands editie W.J.H. Caron; uitg. 2007 (2Mb)
1972 Rijpma en Schuringa Nederlandse spraakkunst: bewerking Jan van Bakel Groningen Wolters-Noordhoff grammatica Nederlands bewerking Jan van Bakel (2.2Mb)
1765 Gottsched Korte afschetsing der toonmeeting of maetklank van lettergreepen in de Nederduitsche vaersen Den Haag Van Drecht grammatica Nederlands (3Mb)
1586 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquia aliquot sex linguarum germanice, gallice, belgice, latine, hispanic et italice Antwerpen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1586 Meurier Coniugations in Englishe and Netherdutche Leiden Basson gespreksboek Nederlands, Engels (27.2Mb)
1973 Gehring The Dutch Language in Colonial New York Michigan Indiana University dissertatie Nederlands, Engels (5.2Mb)
1765 Mauricius Onledige ouderdom Amsterdam De Groot en Zoon/Schouten woordenboek Nederlands eerste deel (46.5Mb)
1586 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Antwerpen Trognesius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (16.4Mb)
1614 Spiegel Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst Amsterdam Barentsz. grammatica Nederlands tweede druk (15.8Mb)
1974 Scholtz, du Naamgewing aan Plante en Diere in Afrikaans Elsiesrivier Nasionale Opvoedkundige Uitgewery Beperk woordenboek Afrikaans tweede uitgave (3.5Mb)
1766 Alewijn Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Verdediging van den Nominativus absolutus Leiden Van der Eyk grammatica Nederlands tweede deel (31.6Mb)
1587 Berlaimont, van Der new Barlamont oder gemeine gesprache zu Teutsch und Frantzosisch Keulen Von Kampen gespreksboek Frans, Duits Niet beschikbaar
1624 Hubert, de De Psalmen des Propheeten Davids, met 'Noodige waerschouwinge Leiden Muller spelling Nederlands (15.1Mb)
1975 Dale, van Zinsontleding; een beknopt leerboekje voor de Volksschool Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands vierde druk (1.9Mb)
1766 Dulces ante omnia Musae Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Naspeuring der oorspronkelyke beteekenis van sommige duitsche woorden Leiden Van der Eyk etymologie Nederlands tweede deel (31.6Mb)
1588 Berlaimont, van Der new Barlamont/ oder Gemeine Gespräche zu Teutsch unnd Frantzosisch beschrieben/ gantz nutlich nicht allein den anfahenden Schullern/ sonder allen denen so diese zwo Sprachen zu lehrnen begeren Keulen Von Kampen gespreksboek Frans, Duits Niet beschikbaar
1649 Kók Logica Practica oft Oeffening der Reden-Konst Amsterdam Van Ravestein retorica Nederlands tweede druk (3.9Mb)
1976 Kieser Neerlandica im Brandenburgischen und Weiter Südlich bis zur Mittleren Elbe Keulen/Wenen Goossens etymologie Duits (0.5Mb)
1766 Séwel Volkomen woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen Amsterdam De Veer woordenboek Nederlands, Engels tweede deel (161.1Mb)
1589 Berlaimont, van Der new barlamont oder gemeine gespraeche Keulen Von Kampen gespreksboek Frans, Duits Niet beschikbaar
1650 Vondel Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste Utrecht Inst. De Vooys poëzie Nederlands uitgave 1977; toegelicht door Utrechtse neerlandici (1.7Mb)
1976 Vervoorn Antilliaans Nederlands Den Haag Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken studie Nederlands (1.4Mb)
1766 Sleu Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Aanmerkingen op Colijn Leiden Van der Eyk studie Nederlands tweede deel (26.5Mb)
1589 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae. Colloques ou dialogues. Colloquien oft tsamen sprekingen Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (14.3Mb)
1651 Weyden, van der Inleydinge tot een vast-gegronde Nederduytsche Letterstellinge Utrecht weduwe Van Rijsbeek spelling Nederlands (12.4Mb)
1980 Scholtz, du Wording en Ontwikkeling van Afrikaans Kaapstad Tafelberg etymologie Afrikaans (3.6Mb)
1766 Lelyveld, van Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Verhandeling over veede en oorveede Leiden Van der Eyk studie Nederlands tweede deel (26.5Mb)
1591 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae. Colloques ou dialogues. Colloquien oft tsamen sprekingen Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (15.7Mb)
1651 Weyden, van der Inleydinge tot een vast-gegronde Nederduitsche Letterstellinge, scriptie Utrecht weduwe Van Rijsbeek spelling Nederlands (13.8Mb)
1981 Tacx Nederlandse spraakkunst voor iedereen Utrecht/Antwerpen Het Spectrum gespreksboek Nederlands (10.8Mb)
1766 Wij, van Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde. Onderzoek of het gebruik der letteren oudtijds den germanen onbekend geweest zy Leiden Van der Eyk studie Nederlands tweede deel (31.6Mb)
1634 [Berlaimont, van] Dictionariolum cum colloquiis aliquot, quatuor linguarum, Latine, Germanice, Gallice & Italice Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Italiaans, Duits (10.3Mb)
1661 Gelliers, de Trap der Jeugd Franeker Arcerius schoolboek Nederlands tweede druk, aangevuld en verbeterd door Arcerius (4.3Mb)
1983 Kremer Nachbarn. Das Niederländische als Kultursprache deutscher Gebiete Bonn Presse- und Kulturabt. der Kgl. Niederländischen Botschaft studie Duits brochure nummer 27 (2.6Mb)
1766 Verscheidene auteurs Nieuwe bydragen tot opbouw der Vaderlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk studie Nederlands tweede deel (31.6Mb)
1591 Anoniem The Spanish schoole-master Londen Field gespreksboek Spaans, Engels verzameld door W. Stepney (10.4Mb)
1662 Grue, la Fransche Letterkonst Amsterdam Wolfganck spelling Frans, Nederlands (12.5Mb)
1983 Kremer Nederlands en Duits als concurrerende cultuurtalen in Duitse gebieden studie Nederlands overdruk uit Handelingen XXXVII der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (1.3Mb)
1767 Verpoorten Woorden-schat oft letter-konst gedeylt in twee deelen Antwerpen Berble spelling Nederlands deel 1, derde verbeterde druk (5.9Mb)
1592 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Padua Meietti gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (26.2Mb)
1699 Francius Voorreden' in Van de Mededeelzaamheidt (zijn vertaling van Van Nazianze) studie Nederlands Niet beschikbaar
1983 Robertson The Dutch Linguistic Legacy and the Guyana/Venezuela Border Question Amsterdam Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) studie Engels vol. 34 (1.2Mb)
1768 Heugelenburg Klein woordenboek. Zijnde een kort een klaar Onderwijs in de Nederlandze Spel, en Leeskonst Amsterdam Ratelband/Bouwer spelling Nederlands verbeterd (6.4Mb)
1593 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum Padua Meietti gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1705 Hilarides Niewe Taalgronden der Neederdujtsche Taal Franeker Horreus grammatica Nederlands (5.1Mb)
1984 Bostoen Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica [van Johan Rademacher, 1568] Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen grammatica Nederlands ook: http://www.dbnl.org/tekst/_tij003191901_01/index.php Overdruk uit: Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1.7Mb)
1768 Pieterson Aanmerkingen over het misbruik der letter V. Amsterdam weduwe Pruys spelling Nederlands (2.2Mb)
1593 [Barlaimont, van] Dictionariolum cum colloquiis quattuor linguarum Luik gespreksboek Latijn, meertalig Niet beschikbaar
1712 [1742] Bouvaert Rym-konst letterkunde Nederlands Niet beschikbaar
1984 Geerts Algemene Nederlandse Spraakkunst Groningen/Leuven Wolters-Noordhoff/Wolters woordenboek Nederlands (97.3Mb)
1768 Zeydelaar Grammaire generale raisonnee Françoise et Hollandoise Amsterdam Baalde grammatica Nederlands, Frans (11.1Mb)
1593 Berlaimont, van Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Amsterdam Claesz gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1735 Séwel Engelsche Spraakkonst uit a Large Dictionary English and Dutch Amsterdam Van Beek grammatica Nederlands, Engels eerste deel, derde druk (15.4Mb)
1984 Toorn, van den Nederlandse grammatica Groningen Wolters-Noordhoff grammatica Nederlands negende druk (1.9Mb)
1769 Anoniem Het eenigste, en tot nu toe onbekend middel, om aanstonds, en voor altoos, uit den weg te ruimen de zwarigheden die zig opdoen, nopende de Geslagten van sommige zelfstandige Woorden, Als ook in het spellen van de meeste Woorden der Nederduitsche Taale Den Haag Jansen grammatica Nederlands (1Mb)
1593 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Leiden Paetsij gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (17.2Mb)
1740 Corleva Algemeene en Geredeneerde spraakkonst Port Royal Amsterdam Loveringh grammatica Nederlands vertaling (7.9Mb)
1985 Hulshof C. H. den Hertog als Grammaticus Muiderberg Coutinho studie Nederlands (13Mb)
1769 Palm, van der Nederduitsche spraekkunst voor de jeugdt Rotterdam Arrenberg gespreksboek Nederlands eerste stukje (10.5Mb)
1595 Berlaimont, van Der New Barlamont oder gemein Gespräch Teutsch und Frantzösisch beschrieben Keulen Netteszhem gespreksboek Frans, Duits gecorrigeerd en verrijkt (26.1Mb)
1750 [1760] Anoniem Snoeijmes der vlaemsche Tale spelling en etymologie Nederlands Niet beschikbaar
1986 Schatz Plat Amsterdams in its social context. Amsterdam P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde dissertatie Engels, Nederlands Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; dl. 6 (4.9Mb)
1769 Zeydelaar Régelmatige Néderduitsche spélkonst Amsterdam Van Esveldt spelling Nederlands (22.9Mb)
1595 Berlaimont, van Der New Barlamont Oder Gemein Gespreach Teutsch und Frantzösisch Keulen Von Leutzenkirchen gespreksboek Frans, Duits gecorrigeerd en verrijkt (49.7Mb)
1755 Belle, van Korte schets der Néderduitse spraakkonst Haarlem Bohn gespreksboek Nederlands (4.3Mb)
1987 Aloema Kalihna - Nederlands woordenboek Paramaribo Instituut voor Taalwetenschap woordenboek Kalihna, Nederlands proefuitgave (8.3Mb)
1770 Anoniem Woorden-schat ofte letter-konste Gent weduwe De Goesin spelling Nederlands (2.4Mb)
1595 [Barlaimont, van] Dictionariolum cum colloquiis aliquot quatuor linguarum latinè, germanicè, gallicè et italicè Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1756 Simonsbergen Nodig taalonderwijs Nederduitse Spraakkonst Leiden Trap gespreksboek Nederlands (5.7Mb)
1987 Smith The Genesis of the Creole Languages of Surinam Amsterdam Universiteit van Amsterdam dissertatie Engels (15Mb)
1770 Hakvoord Opregt onderwys van de letterkonst Amsterdam Kannewet spelling Nederlands herziene versie (6.8Mb)
1595 [Berlaimont, van] Dictionarium seu dialogi septem linguarum Frankfurt am Main Palthenius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1758 Niervaart Opregt Onderwijs van de Letter-Konst Alkmaar Maagh spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en met veel vreemde Namen en Woorden vermeerderd (1.9Mb)
1987 Bree, van Historische Grammatica van het Nederlands Dordrecht Foris Publications grammatica Nederlands digitale druk 2006 (3.7Mb)
1770 Iedema Toneelproewe ofte een uittrekkeliik algemeen sedesporend en oordeelkundig ABC Leeuwarden Iedema gespreksboek Nederlands (2.5Mb)
1595 [Berlaimont, van] Sex linguarum dilucidissimus Dictionarius Antwerpen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1759/1760 Huydecoper Tael- en Dicht-kundige By-dragen, deel 1 Leiden Le Mair studie Nederlands eerste deel (26.7Mb)
1987 Daan Ik was te bissie... Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten Zutphen De Walburg Pers studie Nederlands (2.9Mb)
1770 Kunst wordt door arbeid verkreegen Nederduitsche spraekkunst Leiden Van Hoogeveen gespreksboek Nederlands (6.5Mb)
1595 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquiis aliquot sex linguarum germanice, gallice, belgice, latine, hispanice et italice Keulen Von Leutzenkirchen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits (152.4Mb)
1761 Sinkel Nieuwe Denkbeelden of Leerregels over de Spraakkunst Amsterdam Schuring grammatica Nederlands vertaling uit het Frans (4.9Mb)
1987 Schatz Lik op Stuk; het dialect van Amsterdam Den Haag BZZTôH studie Nederlands (4.8Mb)
1771 Mestingh Verhandeling over den oorsprong en de natuur der taalen in het algemeen beschouwd Groningen Spandaw studie Nederlands (4.4Mb)
1595 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquiis aliquot sex linguarum germanice, gallice, belgice, latine, hispanice et italice Keulen Von Leutzenkirchen gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits v.2 (18.3Mb)
1761/1762 Verscheidene auteurs Tael- en Dicht-kundige By-dragen, deel 2 Leiden Le Mair studie Nederlands tweede deel (32.7Mb)
1988 Webber Pella Dutch. The Portrait of a Language and Its Use in One of Iowa's Ethnic Communities Ames Iowa State University Press studie Engels eerste editie (6.4Mb)
1771 Michaëlis Prysverhandeling over den wederkeerigen invloed van de aangenomen begrippen onder een volk op de nationale taal, en van de taal op de nationaale wyze van denken Harlingen Van der Plaats jr. studie Nederlands vertaald door Van Engelen (10.2Mb)
1595 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (13.3Mb)
1769 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam Kannewet schoolboek Nederlands aangevuld en verbeterd (17.4Mb)
1989 Ruijsendaal Terminografische index op de oudste Nederlandse grammatical werken Amsterdam Stichting Neerlandistiek VU grammatica Nederlands (99.1Mb)
1772 Alewijn Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1596 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, belgicae, anglicae, teutonicae, latinae, italicae, hispanicae, gallicae Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits Niet beschikbaar
1774 Rooy, de Taal- Oudheid- en Oordeelkundige Mengelstukjes Dordrecht Van Braam studie Nederlands (4Mb)
1991 Loonen For to learne to buye and sell; learning English in the low Duttch area between 1500 and 1800 a critical survey Groningen Universiteitsdrukkerij dissertatie Engels (16.2Mb)
1772 Zeydelaar De Hoogduitsche Spraakmeester Amsterdam Van Esveldt gespreksboek Nederlands, Nederlands vertaald, origineel door Gottsched (36Mb)
1596 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Amsterdam Claesz gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1774 Anoniem Nieuwe spel-konst Lier Verhoeven spelling Nederlands (4.5Mb)
1992 Kool De rekenkundige termen van Simon Stevin Scientiarum Historia studie Nederlands jaargang 18 (1992) 2 (10.7Mb)
1772 Hinlopen Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1596 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Antwerpen Verdussen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (13.8Mb)
1774-1776 Boterdael, van Spelkonst [merkelyk vermeerderd] Kortrijk De Langhe spelling Nederlands (4.2Mb)
1993 Haas, de, Trommelen Morfologisch handboek van het Nederlands Den Haag SDU Uitgeverij grammatica Nederlands (33.2Mb)
1772 Hinlopen Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1596 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Antwerpen Keerberghe gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1775 Janssens Verbeterde vlaemsche spraek- en spel-konste Brugge De Busscher spelling en grammatica Nederlands (10.8Mb)
1994 Balk-Smit Duyzentkunst De woorden en hun Zin Amsterdam Nijgh & Van Ditmar grammatica Nederlands (15.1Mb)
1772 Huydecoper Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1597 [Berlaimont, van] Colloquia et Dictionariolum Septem Linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (15.2Mb)
1775 Gelliers, de Trap der Jeugd Leeuwarden Wigeri schoolboek Nederlands (5.3Mb)
1995 Stichting Volkslectuur Suriname Woordenlijst Sranan-Nederlands, Nederlands-Sranan, English-Sranan Paramaribo VACO N.V. Uitgeversmaatschappij woordenboek Nederlands, Sranantongo, Engels derde uitgave (10.1Mb)
1772 Nanninga Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1597 Berthout Seer gemeyne Tsamencoutingen gheordineert by Jan Berthout schoolmeester tot Bruessel ghedeylt in vier capittelen Leuven Maes gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn Niet beschikbaar
1780 Holtrop The English Grammar enlarged and explained in Dutch Dort/Amsterdam Blusse and Son/Holtrop grammatica Nederlands, Engels (40.3Mb)
1995 Dibbets De Woordsoorten in de Nederlandse Triviumgrammatica Amsterdam/Münster Stichting Neerlandistiek VU/Nodus grammatica Nederlands (95.8Mb)
1772 Nozeman Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1598 [Berlaimont, van] Colloquia et dictonariolum septem linguarum Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Engels, Duits, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans Niet beschikbaar
1780 J. A. V. H. Haagsch Nederduitsch Woorden-boekje Den Haag Mensert woordenboek Nederlands (0.9Mb)
1996 Bree, van Historische taalkunde Leuven/Amersfoort Acco studie Nederlands tweede druk (3.3Mb)
1772 Born, van den Historie en taalkundige verhandeling over de letter Q Zwolle Tyl etymologie of taalverandering Nederlands (1.4Mb)
1598 [Berlaimont, van] Diccionario flamenco, frances, español, italiano Middelburg gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1781 Brender à Brandis Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet Amsterdam Groenewoud studie Nederlands eerste deel (15.3Mb)
1783 Verwer Schets van de Nederlandse taal. Grammatica, poëtica, retorica; vertaling van: Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica Leiden Haak en Compagnons gespreksboek Nederlands, Latijn editie van E. van Driel vertaald door J. Knol 1996 (70.8Mb)
1772 Leeuwaerden, van Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1598 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Delft Harmansz Schinckel gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (15.1Mb)
1785 Boterdael, van Spelkonst [merkelyk vermeerderd en met een kort begryp van de Nederduytsche Spraek-konst en eenige Grond-regels der Fransche Spraek-konste] spelling Nederlands Niet beschikbaar
1997 Vorstand der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft e.V. Auf den Spuren der Niederländer zwichen Berlin und Warschau Berlijn Concept Verlag studie Duits (5.3Mb)
1772 Leeuwaerden, van Werken van de Maatschappy der Nederlandsche letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands eerste deel (10.6Mb)
1599 [Berlaimont, van] Ghemeyne spraken oft tsamencoutinghen. Propos communs ou colloques Antwerpen Huyssens gespreksboek Nederlands, Frans (5.7Mb)
1787 Kramer Nieuwe Hoogduitsche Grammatica Amsterdam Sluyter en Zoon woordenboek Nederlands Wilhelm van der Heck, derde verbeterde druk (10.5Mb)
1997 Toorn, van den/Pijnenburg Geschiedenis van de Nederlandse Taal Amsterdam Amsterdam University Press studie Nederlands (4Mb)
1772 Zeydelaar Vervolg der regelmaatige Nederduitsche Spel-konst Amsterdam Van Esveldt spelling Nederlands (13.1Mb)
1600 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (16.7Mb)
1788 Gelliers, de Trap der Jeugd Deventer De Lange schoolboek Nederlands (6.2Mb)
1998 Groeneboer Westerse koloniale taalpolitiek in Azië; het Nederlands, Portugees, Spaans, Engels en Frans in vergelijkend perspectief Amsterdam Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen studie Nederlands (0.1Mb)
1773 Belleghem, van/Waterschoot Deure oft ingang tot de Nederduytsche taele Brugge Van Praet schoolboek Nederlands (9.3Mb)
1600 [Berlaimont, van] Dictionarium quattuor linguarum, Flandricae, Gallicae, Hispanicae et Italicae Antwerpen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1791 Vries, de Plan tot omschrijvend woordenboek Leiden Maetschappij der Nederlandsche Letterkunde woordenboek Nederlands (50.4Mb)
1999 Hüning Woordensmederij: De geschiedenis van het suffix -erij Utrecht LOT dissertatie Nederlands (1.6Mb)
1773 Iperen, van Proeve van taalkunde als eene wetenschap Amsterdam Gartman studie Nederlands (8.4Mb)
1601 [Berlaimont, van] Dictionariolum cum colloquiis aliquot quatuor linguarum Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Italiaans, Duits Niet beschikbaar
1792 Anoniem Grond-regels Lier spelling Nederlands Niet beschikbaar
2000 Balk-Smit Duyzentkunst Kort en Goed. Grammatica van het Nederlands Den Haag Sdu Uitgevers grammatica Nederlands (7.5Mb)
1774 Anoniem Nederduitsche spraekkunst Leiden spelling Nederlands (6.6Mb)
1601 [Berlaimont, van] Ghemeyne spraken oft tsamencoutinghen, met een vocabulare, inhoudende veel ghemeyne woorden, gheset na de ordinantie vanden A, B, C &c. Arnhem gespreksboek Nederlands Niet beschikbaar
1799 Weiland Inleiding Amsterdam Allart woordenboek Nederlands in Nederduitsch taalkundig woordenboek (23.1Mb)
2001 Caluwe, de, Santen, van Gezocht: Functiebenamingen (M/V) Den Haag Sdu Uitgevers grammatica Nederlands (16.4Mb)
1774 Rooy, de Taal- oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes Dordrecht Van Braam studie Nederlands (4Mb)
1622 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum, Latinae, Gallicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, et Anglicae Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (124.4Mb)
1800 Marin Nouvelle Methode pour apprendre les Principes & l'Usage ..... Amsterdam Botter gespreksboek Frans, Nederlands laatste druk (17.2Mb)
2001 Klooster Grammatica van het hedendaags Nederlands Den Haag Sdu Uitgevers grammatica Nederlands (16.2Mb)
1774 Palm, van der Nederduitsche spraekkunst voor de jeugdt Rotterdam Arrenberg gespreksboek Nederlands eerste stukje, tweede druk (10.7Mb)
1602 [Berlaimont, van] Dictionariolum hexaglosson cum colloquijs aloquot sex linguarum, Latinè, Bohemicè, Germanicè, Gallicè, Hispanicè, Italicè Leipzig Lantzenberger gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits, Tsjechisch Niet beschikbaar
1800 De Maatschappij Leeslesjens behoorende bij de Verhandeling over Kunstm. Lezen Leiden/Deventer Du Mortier en Zoon/De Lange schoolboek Nederlands (17.3Mb)
2003 Schalkwyk, van/Lierop, van Nederlandse taalresten in de variëteiten van het Afrikaans Stellenbosch grammatica Nederlands, Afrikaans (4.5Mb)
1774 Zeydelaar Nederduitsche spelkonst Dordrecht Blussé en Zoon spelling Nederlands (6.3Mb)
1604 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Luik Henricus Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (64Mb)
1803 De Maatschappij Leeslesjens behoorende bij de Verhandeling over Kunstm. Lezen Leiden/Deventer Du Mortier en Zoon/De Lange schoolboek Nederlands zesde druk (17.3Mb)
2005 Groot, de The Study of the Dutch Language in Japan during its period of National Isolation (ca. 1641-1868) Christchurch University of Canterbury dissertatie Engels, Japans, Nederlands (26.4Mb)
1775 Anoniem Taalkundige vragen voorgesteld aan de Leden van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde Leiden spelling en grammatica Nederlands (61.6Mb)
1605 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum Delft Harmansz Schinckel gespreksboek Nederlands, Engels, Duits, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans, Portugees Niet beschikbaar
1804 Moerbeek, van Neue, vollkommene Holländische Sprachlehre Leipzig Juniusischen Buchhandlung gespreksboek Duits., Nederlands (21Mb)
2005 Meesters Marginale morfologie Gent Koninklijke Academie Voor Nederlandse Taal En Letterkunde dissertatie Nederlands (4Mb)
1775 Anoniem Proeve van Oudheid-, taal- en dichtkunde Utrecht Van Paddenburg/Van Schoonhoven en Comp. grammatica Nederlands (2Mb)
1606 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicæ, Anglicæ, Teutonicæ, Latinæ, Italicæ, Hispanicæ, Gallicæ Venetië Alberti gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (12.9Mb)
1804 Bolhuis, van Beknopte Nederduitsche Spraakkunst 's-Hertogenbosch Lion en Comp. gespreksboek Nederlands vierde druk (26.4Mb)
1707-1711 Verwer Taalkundige geschriften (1707-1711) Amsterdam Halma grammatica Nederlands editie Stichting Neerlandistiek VU 2005 (95.4Mb)
1775 Hakvoord De nieuwe Nederduitsche spel-konst Groningen Spandau spelling Nederlands dertiende druk (17.3Mb)
1607 [Berlaimont, van] Dictionariolum Cum Colloquiis Aliquot quatuor linguarum,Latinè , Germanicè, Gallicè, & Italicè : Omnibus linguarum studiosis domi forisque perquam necessarium Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Italiaans, Duits (47.2Mb)
1805 Daele, van Tyd-Verdryf. Ondersoek op de Néder-duytsche Spraek-konst De Varver spelling Nederlands (44Mb)
1773 Tollius Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche Letterkunst Amsterdam/Münster Cahiers voor taalkunde gespreksboek Nederlands editie Roland de Bonth 2007 Niet beschikbaar
1775 Janssens Fransche spraak- en spelkonste Brugge De Busscher spelling en grammatica Nederlands, Frans (29.3Mb)
1608 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum, Latinae, Gallicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae et Anglicae Antwerpen Verdussen gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (37.8Mb)
1805-1806 Daele, van Tyd-Verdryf Onderzoek op de Neder-Duytsche Spraek-konst Ieper spelling Nederlands (44Mb)
1762 Wijn, van Over paën, peën, piën, poën, puën Amsterdam/Münster Stichting Neerlandistiek VU/Nodus etymologie of taalverandering Nederlands editie Broekman 2009 (15.1Mb)
1775 Niervaart Opregt onderwys van de Letter-konst Rotterdam Van Zwaamen spelling Nederlands van nieuws overzien , gecorrigeerd en verbeterd (7.6Mb)
1608 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum, Latinae, Gallicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae et Anglicae Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (12.5Mb)
1805-1806 Bast, de, Laval, de Algemeyne Grond-regels spelling en grammatica Nederlands (21.9Mb)
2009 Czopek-Kopciuch Holendry and holender; the influenc of Dutch immigrants on Polish Krakau studie Engels (0.3Mb)
1776 Anoniem Kern der Fransche en Nederduitsche talen Amsterdam Baalde gespreksboek Nederlands vijfde druk (4.3Mb)
1610 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum, Latinae, Gallicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae et Anglicae Keulen Von Leutzenkirchen gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (102.7Mb)
1807 Aerschot, van Nieuwe Nederduytsche spraek- en spel-konst Turnhout Le Tellier spelling Nederlands Niet beschikbaar
2016 Bree, van Leerboek voor de Historische Grammatica van het Nederlands deel 1 Leiden Universiteit Leiden schoolboek Nederlands tweede uitgave (16Mb)
1776 Pieterson Rhapsodia van Nederduitsche taalkunde Amsterdam Sellschop/Huart spelling en grammatica Nederlands (6.7Mb)
1610 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum septem linguarum, Belgicae, Anglicae, Teutonicae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Gallicae Luik Hovius gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (84.8Mb)
1808 Gelliers, de Trap der Jeugd Groningen Oomkens schoolboek Nederlands door Nyland (8Mb)
1782-1794 Huydecoper Proeve van taal- en dichtkunde in Vrijmoedige Aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius Leiden Honkoop spelling Nederlands editie Lelyveld en Hinlopen, tweede druk, vier delen (7.8Mb)
1776 Stijl/Bolhuis, van Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen en zinteekenen van de Nederduitsche taal Groningen Oomkens spelling Nederlands (7.8Mb)
1611 Anoniem Colloquia et dictionariolum sex linguarum Leipzig Grosij gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Duits, Tsjechisch (57.7Mb)
1814 Grue, la Grammaire Hollandaise Amsterdam Gabriel Dufour gespreksboek Frans, Nederlands zesde druk (16.4Mb)
17XX Leeuwen, van Curieus woorden-boek van alderhande konst en bastaart-woorden tot de Practijck Judicieel ende des Notarischaps woordenboek Nederlands (3.5Mb)
1777 Verscheidene auteurs Werken van de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands derde deel (12.5Mb)
1612 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum gespreksboek Nederlands, Engels, Duits, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans, Portugees Niet beschikbaar
1815 Henckel Nieuwe vlaemsche spraekkunst Gent De Goesin-Verhaeghe spelling en grammatica Nederlands (9.7Mb)
1819-1824 Willems Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuydelyke provintien der Nederlanden Arnhem Thieme studie Nederlands twee delen (2.6Mb)
1777 Cramer De Geldersche Trap der Jeugd Deventer De Lange schoolboek Nederlands derde druk (7.7Mb)
1613 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Delft Schinckel gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (16.3Mb)
1815 Neckere, de Bewerp van Vlaemsche Spelling Ieper Smaelen-Moerman spelling Nederlands (12Mb)
1900-1902 Colinet, Bang, Goemans, Lecoutere, Schrapé e.a. Leuvensche Bijdrage op het gebied van de Germaansche Philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche Dialectkunde Lier Van In en Cie studie Nederlands vierde jaargang, eerste aflevering (15.5Mb)
1777 Pepliers, des Nouvelle et parfaite Grammaire Royale, Françoise et Hollandoise/Nieuwe en volmaakte Koninklijke, Fransche en Hollandsche Spraakkunst Amsterdam weduwes Van Esveldt/Holtrop gespreksboek Frans, Nederlands tweede druk (26.1Mb)
1613 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Den Haag Jacobi gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (16.7Mb)
1817 Bruggen, ter Nederduytsche spraek-konst ten gebruyke der schoolen Antwerpen Schoesetters schoolboek Nederlands tweede druk (3.9Mb)
1491 Anoniem Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum Hagenau Gran schoolboek Latijn (325.4Mb)
1778 Evans Nieuwe en volkomene Engelsche en Nederduitsche spraakkonst Rotterdam De Leeuw gespreksboek Nederlands, Engels tweede druk (22.2Mb)
1613 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Vlissingen Vander Nolck gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (49.8Mb)
1817 Behaegel Nederduytsche Spraekkunst Brugge De Moor en Zoon spelling en grammatica Nederlands derde deel (25.5Mb)
1502 Vert Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum [Straatsburg] [Husner] schoolboek Latijn (162.4Mb)
1778 Stijl, Bolhuis, van Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen en zinteekenen van de Nederduitsche taal Groningen Oomkens spelling Nederlands tweede druk (7.8Mb)
1614 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum : Latinae, Gallicae, Germanicae, Anglicae, Italicae, & Hispanicae Heidelberg gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (439.7Mb)
1817 Anoniem Grond-regels der Nederduytsche spel-konst Mechelen spelling Nederlands Niet beschikbaar
1504 Vert Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum [Straatsburg] [Husner] schoolboek Latijn (357.2Mb)
1779 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Amsterdam Meijer grammatica Nederlands vijfde druk Niet beschikbaar
1616 Meurier Colloquia et dictionariolum septum linguarum, Belgicae, Teutonicae, Anglicai, Gallicai, Latinae, Hispanicae et Italicae Antwerpen Ficardum gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (202.5Mb)
1818 Anoniem Néderduytsche déclinatien en conjugatien, volgens de vlaemsche en hollandsche spelling Roeselare Beyaert-Feys spelling Nederlands Niet beschikbaar
1500 [Vert] Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum [Straatsburg] [Husner] schoolboek Latijn (389.5Mb)
1780 Wassenbergh Aanmerkingen over den oorsprong en verderen voortgang der Nederduitsche taale Franeker Van der Sluis etymologie Nederlands (2.5Mb)
1617 [Berlaimont, van] Colloquia cum dictionariolo sex linguarum, teutonicae, anglicae, latinae, gallicae, hispanicae, & italicae gespreksboek Duits, Engels, Latijn, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1819 Gyselynck Nieuwe grond-beginselen Gent Begyn schoolboek Nederlands, Frans, Latijn (4.2Mb)
1495 [Vert] Exercitium puerorum grammaticale per dietas distributum [Straatsburg] [Husner] schoolboek Latijn (345.3Mb)
1780 Holtrop Uitvoerige Engelsche spraak-konst in 't Neder-duitsch Dordrecht/Amsterdam Blussé en Zoon/Holtrop gespreksboek Nederlands, Engels (40.3Mb)
1618 [Berlaimont, van] Dictionariolum cum colloquiis aliquot quatuor linguarum, Latine, Germanice, Gallice et Italice gespreksboek Latijn, Duits, Frans, Italiaans Niet beschikbaar
1819 Bruggen, ter Kort begryp der Nederduytsche spraek-konst ten gebruyke der schoolen Antwerpen spelling en grammatica Nederlands Niet beschikbaar
1527 Ceratinus De sono literarum, praesertim graecorum libellus Antwerpen Grapheum retorica Latijn (8.2Mb)
1780 P.B. Fondamenten ofte grond-regels der Neder-duytsche spel-konst Antwerpen De Cort spelling Nederlands (4.1Mb)
1619 Anoniem The Spanish schoole-maister Londen Okes gespreksboek Spaans, Engels verzameld door W. Stepney (13.6Mb)
1820 Koenders Grammaire Hollandoise Luik Duvivier gespreksboek Frans (8.7Mb)
1546 Lambrecht Naembouck van allen naturelichem Gent Lambrecht woordenboek Nederlands (246.3Mb)
1781 P.B. Fondamenten ofte grond-regels der Neder-duytsche spel-konst Antwerpen Bincken spelling Nederlands (6.9Mb)
1620 Anoniem The Spanish schoole-maister Londen Okes gespreksboek Spaans, Engels verzameld door W. Stepney (6.5Mb)
1820 Ré, de Gronden der Nederlandsche spel- en taelkonst Roeselare Van Hee spelling Nederlands Niet beschikbaar
1550 Lambrecht Nederlandsche spellijnghe Gent Annoot-Braeckman spelling Nederlands DBNL editie 1882 (2.7Mb)
1781 Zeydelaar Grammaire générale raisonnée Hollandoise Utrecht Wild grammatica Frans, Nederlands (29.9Mb)
1622 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (124.4Mb)
1820 Mol, de Nederduitsche spraakkunst grammatica Nederlands Niet beschikbaar
1552 Gheurtz Adagia ofte Spreeckwoorden Amsterdam gespreksboek Nederlands Niet beschikbaar
1782 Pieterson Vier verhandelingen over eenige gedeelten van de Nederduitsche taal Amsterdam De Jongh studie Nederlands (18Mb)
1622 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Amsterdam Lavrentii gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (8.7Mb)
1823 Foere, de Iets voor de Vlaemsche tael studie Nederlands Niet beschikbaar
1555 Gesner Mithridates. De differentiis linguarum tum veterum tum quae hodie… Froschoverus Tiguri etymologie of taalverandering Latijn (5.2Mb)
1783 Selm, van De Nederduitsche taalkunde gemaklijk gemaakt Amsterdam Van Selm grammatica Nederlands (20.9Mb)
1623 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Amsterdam Lavrentii gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (44.6Mb)
1823 W.D.T. Zamenzigtige en vergelijkende tafereelen der Vlaamsche en Hollandsche uitspraken/Tableaux synoptiques et comparatifs des dialectes famand et hollandais gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1558 Garnerius Institutio gallicae linguae, in usum ivventutis germanicae Genua Crispinus gespreksboek Latijn (46.9Mb)
1784 Steven Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek Yper Moerman spelling en grammatica Nederlands tweede druk Niet beschikbaar
1624 [Berlaimont, van] Diccionario Coloquios o dialogos in quatro lenguas, Latyn, Flamengo, Frances et Espanol Brussel Mommaert gespreksboek Nederlandse, Frans, Latijn, Spaans (12.8Mb)
1823 Cannaert Iets over de Hollandsche Tael Steven Gent spelling en grammatica Nederlands eerste stukje (1.4Mb)
1558 Meurier Coniugaisons, Regles, et Instructions … pour ceux qui desirent apprendre François Italien Espagnol et Flamen Antwerpen Van Waesberghe gespreksboek Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands (3.5Mb)
1784 Winkelman Schets der Nederduitsche spraakkunst Utrecht Van den Brink Jansz. spelling en grammatica Nederlands (10.3Mb)
1624 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Amsterdam Lavrentii gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (16.4Mb)
1824 Willems Over de Hollandsche en Vlaemsche schryfwyzen Antwerpen weduwe Schoesetters spelling Nederlands (5.1Mb)
1561 Coornhert Leerende wat yeghelick in allen staten behoort te doen/Officia Ciceronis Haarlem Van Zuren retorica Nederlands vertaald, origineel Cicero (10.9Mb)
1785 Anoniem Inleyding tot de grondregels der Vlaemsche spraek- en spelkonst Dendermonde weduwe Du Caju spelling Nederlands (2.8Mb)
1627 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Venetië Combum gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (16.3Mb)
1824 Siegenbeek, Andala Schets Antwerpen Roosen spelling Nederlands Niet beschikbaar
1562 Valerius Grammaticarum Institutionum Antwerpen Plantijn grammatica Latijn (150.1Mb)
1785 Cramer De Geldersche Trap der Jeugd. Amsterdam Meijer schoolboek Nederlands vijfde druk (7.6Mb)
1628 [Berlaimont, van] Vocabulaer van nieus ghecorr. zeer profttelijck vor de gene die begeren fransoys ende duytsch te leeren spreken Luik gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1824 Zilgens Nieuwe Nederduytsche opstellen studie Nederlands Niet beschikbaar
1568 Goedthals Les proverbes anciens Flamengs et François correspondants de sentence les uns aux autres Antwerpen Plantijn grammatica Frans, Nederlands (7.2Mb)
1786 Edamsch Genootschap Spel- en leesboekjen voor eerst beginnenden Amsterdam Fokke Simonsz spelling Nederlands tweede druk (0.6Mb)
1630 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Antwerpen Aertsens gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (17.2Mb)
1824 Raingo Cours théorique et pratique de langue Hollandaise gespreksboek Frans, Nederlands Niet beschikbaar
1568 Radermacher Fragment eener zestiende-eeuwsche Nederlandse spraakkunst in Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde Leiden Brill grammatica Nederlands heruitgave 1919; zie ook Bostoen 1985 (1.6Mb)
1786 Hakvoord Opregt Onderwys van de Letter-Konst Amsterdam Ratelband/Bouwer spelling Nederlands laatste druk (3.8Mb)
1631 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Amsterdam Cloppenburgh gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees Niet beschikbaar
1825 Anoniem Eerste beginselen Eecloo grammatica Nederlands Niet beschikbaar
1570 Glareanus Donati methodus grammaticus Straatsburg Ribelius grammatica Latijn (74.8Mb)
1786 Smith Volkoomen Engelsche Spraakkunst Rotterdam Hendriksen gespreksboek Nederlands, Engels vierde Druk (15.6Mb)
1631 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Delft Waelpot gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (11.8Mb)
1826 Bilderdijk Nederlandsche spraakleer Den Haag Immerzeel jr. grammatica Nederlands (16.9Mb)
1571 Heyns Cort onderwijs van de acht deelen der Francoischer Talen Antwerpen Plantijn gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1786 Iperen, van Proeve van Heilige taalkunde als eene wetenschap behandeld Leiden Honkoop studie Nederlands tweede druk (8.8Mb)
1631 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Middelburg weduwe en erfgenamen van Moulerti gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (12.8Mb)
1826 Lauts Elémens de la langue Hollandaise Brussel Luneman grammatica Nederlands tweede editie (15.8Mb)
1573 Albertus Deutsche Grammatiken oder sprachkunst Straatsburg Trübner grammatica Latijn, Duits herdruk uit 1895 (159Mb)
1787 Kramer Nieuwe Hoogduitsche grammatica Amsterdam Sluyter en Zoon woordenboek Nederlands, Duits derde druk (10.5Mb)
1631 Berlaimont, van Das New Parlament Oder Gemeine Gespräch auff Teutsch und Frantzösisch beschrieben Straatsburg Van der Heyden gespreksboek Frans, Duits Niet beschikbaar
1827 Simpel, de Taalkundige Tweespraak Ieper Smaelen studie Nederlands (18.6Mb)
1575 Despauterius Grammatices Antwerpen Plantijn grammatica Latijn (50.8Mb)
1787 Stijl/Bolhuis, van Beknopte aanleiding tot de kennis der Spelling, Spraakdelen en zintekenen van de Nederduitsche taal Groningen Oomkens spelling Nederlands derde druk (8.8Mb)
1632 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum gespreksboek Nederlands, Engels, Duits, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans, Portugees Niet beschikbaar
1861 Dale, van Zinsontleding, een leerboekje voor de Volksschool Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands eerste stukje (3.8Mb)
1575 Hyperphragme Een forme ende maniere der conjugatien in Nederduytsch ende Fransoys Rotterdam Mullem gespreksboek Nederlands, Frans (82.2Mb)
1788 Verlooy Verhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden Maastricht De Bel studie Nederlands (5.9Mb)
1632 [Berlaimont, van] Dictionnaire et colloques françois, breton et latin, divisez en trois parties Parijs Allienne gespreksboek Frans, Bretons, Latijn Niet beschikbaar
1873 Dale, van Zinsontleding Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands tweede druk (7.5Mb)
1576 Sexagius De orthographia linguae Belgicae [Leuven] Masius spelling Latijn (2.3Mb)
1790 Marin Nieuwe Franse en Nederduitsche spraakwijze Amsterdam Botter gespreksboek Nederlands, Frans laatste druk (171.8Mb)
1626 Roscoff Dictionnaire et colloques, françois et breton, traduites du françois en breton, par G. Quiquer, de Roscoff Morlaix Allienne gespreksboek Frans, Bretons (91.2Mb)
1873 Vries, de, Winkel, te De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Leiden Noothoven van Goor spelling Nederlands (1.3Mb)
1584 Spiegel Twe-spraack; Ruygh-bewerp; Kort begrip; Rederijck-kunst. Twe-spraeck van de Nederduitsche letterkunst Leiden Plantijn grammatica Nederlands editie W.J.H. Caron; uitg. 2007 (2Mb)
1791 [Gelliers, de] Trap der Jeugd Leiden/Deventer Du Mortier en Zoon/ De Lange schoolboek Nederlands uitgegeven door de Maatschappij: tot nut van 't algemeen (2.9Mb)
1634 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum, Latinae, Gallicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae et Anglicae Genève Stoer gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels (7.1Mb)
1874 Dale, van Nederlandsche Spraakkunst Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands derde, verbeterde druk (6.7Mb)
1585 Anoniem ABC oft exemplen om de kinderen bequamelick te leeren schryven Leiden Plantijn schoolboek Nederlands (25.3Mb)
1791 Holtrop Nieuwe en volledige Nederduitsche Spel- en Spraakkunst Amsterdam Holtrop spelling Nederlands (20.6Mb)
1634 [Berlaimont, van] Dictionariolum cum colloquiis aliquot quatuor linguarum, latinè, germanicè, gallicè, & italicè Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Italiaans, Duits (52.2Mb)
1939 Zwaan Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst Groningen Wolters grammatica Nederlands (2.1Mb)
1586 Meurier The coniugations in Englishe and Netherdutche Leiden Basson gespreksboek Nederlands, Engels (27.2Mb)
1791 Holtrop John Holtrop's English Grammar grammatica Nederlands (69.3Mb)
1635 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum quattuor linguarum Amsterdam Nicolas gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (13.6Mb)
1542 [Berlaimont, van] Septem linguarum, Latinae, Teutonicae, Gallicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, Almanicae, dilucidissimus dictionarius Parijs Gebroeders Les Angeliers gespreksboek Latijn, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels en Duits (34Mb)
1586 Stevin De Beghinselen der weeghconst. Uitspraeck van de weerdichteyt der duytsche tael Leiden Plantijn/Raphelinghen etymologie of taalverandering Nederlands (7.6Mb)
1791 Palm, van der Nederduitsche Spraekkunst voor de Jeugdt Rotterdam Arrenberg gespreksboek Nederlands eerste stukje, derde druk (12.4Mb)
1637 Anoniem The English, Latine, French, Dutch, Schole-master. Or, an Introduction to teach young Gentlemen and Merchants to travell or trade. Being the onely helpe to attaine to those languages, etc. Londen A.G./Sparke gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Engels (5Mb)
1545 Heyden, vander Corte Instruccye ende onderwijs, hoe een ieghelic mensche met God, ende zynen evennaesten-schuldigh is ende behoord te leven. Gent Lambrecht schoolboek Nederlands (5.8Mb)
1586 Valerius Grammaticarum Institutionum Antwerpen Plantijn grammatica Latijn (575Mb)
1791 Zeydelaar Nederduitsche Spraakkonst Amsterdam Van Vliet gespreksboek Nederlands (35.6Mb)
1637 Martinus Parlement Nouveau : Frantzösisches und Teutsches Gesprächbuch Straatsburg erfgenamen van Zetzner gespreksboek Frans, Duits (211.1Mb)
1553 Werve, van den Het tresoor der Duytsscher talen. Antwerpen De Laet woordenboek Nederlands (0.7Mb)
1586 Walraven De eerweerdighe achtbaerheyt van een soldener (of The Honourable repution of a souldier) Leiden Jacobszoon/Douwenszoom woordenboek Nederlands vertaling Niet beschikbaar
1792 Anoniem Nieuw Spelleboek Amsterdam Poster spelling Nederlands (7.4Mb)
1639 Berlaimont, van Colloquia et dictionariolum octo linguarum Sparke gespreksboek Nederlands, Engels, Duits, Latijn, Italiaans, Spaans, Frans, Portugees Niet beschikbaar
1553 Mussem, van Rhetorica dye edele const van welsegghene. Brussel De Lens retorica Nederlands (0.7Mb)
1589 Caucius Syntaxis dilucido compendio scripta Rotterdam Plantijn/Raphelengius/Mullem grammatica Latijn (35.2Mb)
1792 Ballieu Nederduytsche Spel- en Spraek-konst Amsterdam Parys spelling Nederlands (11.6Mb)
1639 Anoniem Den grooten vocabulaer Engels ende Duyts: dat zijn ghemeyne spraken op alderhande manieren, oock brieven ende obligatien te schrijven. Met eenen dictionarium, ende de conjugatie Rotterdam Van Waesberge gespreksboek Nederlands, Engels laatste druk, verbeterd en vernieuwd (5.6Mb)
1562 Lambrecht Het naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans woordenboek Luik/Parijs Faculté de Philosophie et Lettres/Droz woordenboek Nederlands, Frans editie René Verdeyen (2.5Mb)
1592 Lithocomus Grammatica Latina Leiden Plantijn/Raphelengius grammatica Latijn (42.1Mb)
1793 Bolhuis, van Beknopte Nederduitsche Spraakkunst Leiden/Deventer/Groningen Du Mortier en Zoon/ De Lange/ Oomkens gespreksboek Nederlands (5.7Mb)
1639 Anoniem New Dialogues or Colloquies, and, A little Dictionary of eight languages Londen Sparke gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (16.7Mb)
1562 Anoniem Dictionarium Tetraglotton seu Voces Latinae Omnes Antwerpen Plantijn/erfgenamen Bierckmann gespreksboek Latijn, Grieks, Frans, Duits, Nederlands (54.5Mb)
1594 Stevin De sterctenbouwing Leiden Ravelenghien etymologie Nederlands (8.3Mb)
1795 Pieterson Vier verhandelingen over eenige gedeelten van de Nederduitsche Taale Amsterdam Poster grammatica Nederlands Nieuwe uitgave (9.5Mb)
1640 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum : Latinæ, Gallicæ, Belgicæ, Teutonicæ, Hispanicæ, Italicæ, Anglicæ & Portugallicæ Venetië Baretiana/Barezzi gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees Niet beschikbaar
1567 [Plantijn] Françoische t'samensprekinghen Antwerpen Plantijn schoolboek Nederlands, Frans eerste en tweede deel (6.7Mb)
1600 Heuiter, den Veterum aliquot Germanorum Antwerpen Keerbergium woordenboek Latijn (20.1Mb)
1796 Anoniem Ruuwe proef over het werktuiglijke der Dichtkunde Leiden Van Thoir letterkunde Nederlands (8.5Mb)
1643 Anoniem Das New Parlament Oder Gemeine Gespräch Teutsch vnd Frantzösisch Frankfurt am Main gespreksboek Frans, Duits Niet beschikbaar
1568 [Heyns] ABC oft Exemplen om de kinderen beqvamelick te leeren schryuen Antwerpen Plantijn schoolboek Nederlands (64.8Mb)
1605 Heyns Cort onderwijs van de acht deelen der Francoischer Talen Zwolle Heyns gespreksboek Frans, Nederlands (84.8Mb)
1796 Moerbeek, van Neue Hollandische Sprachlehre Amsterdam Holtrop gespreksboek Duits, Nederlands (34.9Mb)
1644 Anoniem Den grooten vocabulaer Engels ende Duyts: dat zijn ghemeyne spraken op alderhande manieren, oock brieven ende obligatien te schrijven. Met eenen dictionarium, ende de conjugatie Rotterdam Van Waesberge gespreksboek Nederlands, Engels (5.2Mb)
1573 Kiliaen Thesaurus theutonicae linguae. Schat der Neder-Duytscher spraken Antwerpen Plantijn woordenboek Nederlands, Latijn, Frans (83.3Mb)
1608 Stevin Wisconstighe Ghedachtenissen Leiden Bouvvensz etymologie Nederlands (7.9Mb)
1797 Wester Bevatlyk Onderwys in de Nederlandsche Spel- en Taalkunde voor de schooljeugd Groningen Oomkens schoolboek Nederlands (18.1Mb)
1646 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Venetië Baretiana gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (19.5Mb)
1574 Vivre, de Dovze dialogves et colloqves, traitants de diverses matieres. Antwerpen Van Waesberghe schoolboek Nederlands, Frans (0.9Mb)
1612 Schuere, van der Nederduytsche Spellinge Haarlem Kasteleyn spelling Nederlands DBNL editie Zwaan 1957 (3.3Mb)
1798 Cramer De geheel vernieuwde en verbeterde Geldersche Trap der Jeugd Amsterdam Meijer schoolboek Nederlands Vijftiende druk (10.1Mb)
1647 [Berlaimont, van] Dictionaire, et colloques, en quatre langues, a sçavoir, flamen, françois, español, italien Brussel Mommart gespreksboek Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans (16.6Mb)
1577 Junius Nomenclator Omnium Rerum Propria Nomina variis linguis explicata Antwerpen Plantijn woordenboek Nederlands, Latijn (37.9Mb)
1614 Schrieckius Rodomi Serenissimis Belgarum Principibus a consiliis adversariorum liber quartus gespreksboek Latijn Niet beschikbaar
1799 De Maatschappij Rudimenta of Gronden der Nederduitsche Spraake Leiden/Deventer/Utrecht Du Mortier en Zoon/De Lange/Van Paddenburg en Zoon grammatica Nederlands (3.8Mb)
1649 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum gespreksboek Latijn, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Engels Niet beschikbaar
1581 Heuiter, de Nederduitse Orthographie Antwerpen Plantijn spelling Nederlands DBNL editie 1972 (0.8Mb)
1614 Spiegel Twe-spraeck vande Nederduitsche letterkunst Amsterdam Barentsz grammatica Nederlands editie W.J.H. Caron; uitg. 2007 (15.8Mb)
1799 Schwiers Grammar of the Dutch language Londen Robinson grammatica Engels, Nederlands (37.1Mb)
1651 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum sex linguarum, Latinae, Gallicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae et Anglicae Genève Stoer gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (16Mb)
1585 Thuys Ars Notariatus Antwerpen Hendricsen woordenboek Nederlands (1.6Mb)
1616 Ritter Grammatica Germanica Nova Marburg Hutvvelckerus grammatica Latijn (9.4Mb)
1799 Wester Bevatlyk onderwys in de Nederlandsche spel- en taalkunde Groningen Oomkens schoolboek Nederlands tweede verbeterde druk (3.9Mb)
1652 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum quattuor linguarum gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1588 Kiliaan Dictionarium Teutonico-Latinum Antwerpen Plantijn woordenboek Nederlands, Latijn (39.7Mb)
1617 Sixtinus Apollo over de inwydunghe vande Neerlandtsche Academia de Byekorf Amsterdam Jansz letterkunde Nederlands (0.9Mb)
1802 Holtrop Nieuwe en volledige Nederduitsche spel- en spraakkunst Amsterdam Holtrop spelling en grammatica Nederlands Verbeterde druk (9.9Mb)
1656 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Venetië Giuliano, Andrea gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (15Mb)
1599 Kiliaan Etymologicum Teutonicae Linguae Den Haag Mouton etymologie Nederlands, Latijn editie F. Claes s.j. (7.4Mb)
1619 Helwig Sprachkünste Giessen Chemlin gespreksboek Duits, Latijn, Hebreeuws (5.2Mb)
1802 Brunt Eerste Spelleboek Leiden Du Mortier en zoon spelling Nederlands (1.6Mb)
1662 [Berlaimont, van] Dictionariolum et colloquia octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae & Portugallicae Antwerpen Aertsens gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (19.6Mb)
1603 Houtman, de Spraeck ende woord-boeck, inde Maleysche ende Madagackarsche Talen Amsterdam Cloppenburch woordenboek Nederlands, Maleis, Malagassisch (5.3Mb)
1621 Stevin Dialectike ofte bewysconst Rotterdam Van Waesberge de Jonge etymologie of taalverandering Nederlands (25.5Mb)
1802 Stijl/Bolhuis, van Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdelen, en zintekenen van de Nederduitsche taal Groningen Oomkens spelling Nederlands vierde druk (19.7Mb)
1673 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Venedig gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees Niet beschikbaar
1606 Mayre, le The Dutch Schoole Master Londen Elde grammatica Nederlands, Engels (3.3Mb)
1624 Hubert, de De Psalmen des Propheeten Davids, in 't Hebreeuz genaamd Het Lofbouk Leiden Muller spelling Nederlands (15.1Mb)
1802 De Maatschappij Rudimenta of gronden der Nederduitsche Spraake Leiden/ Deventer/ Utrecht Du Mortier en Zoon/ De Lange/ Van Paddenburg en Zoon grammatica Nederlands tweede druk (3.6Mb)
1677 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Venetië Milochus gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (16Mb)
1607 Fenne Low German Manual of Spoken Russian Pskov Wistinghauszen gespreksboek Nederduits, Russisch, Latijn elektronische teksteditie Hendriks en Schaeken, versie 1.1 2008 (1.2Mb)
1624 Gherwen, van Voor-loperken inhoudende een kort onderricht der Letter-kunst Rotterdam Van Gherwen spelling Nederlands (9.8Mb)
1803 Anoniem Schets der Nederduitsche Spraakkunst Amsterdam Schalekamp grammatica Nederlands (1.2Mb)
1677 [Berlaimont, van] Colloquia et dictionariolum octo linguarum, Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae Venetië Milochus gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees v.2 (31.9Mb)
1617 Minsheu Ductor in Linguas. The Guide into the tongues Londen Browne spelling en etymologie Latijn, Engels, Brits, Welsh, Nederlands, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Grieks, Hebreeuws (193.9Mb)
1627 Dafforne Grammatica ofte Leez-leerlings Steunsel Amsterdam Evertss spelling en grammatica Nederlands (7.5Mb)
1803 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden Haarlem Loosjes grammatica Nederlands derde en vermeerderde druk (4Mb)
1682 Martinus Parlement Nouveau : Frantzösisches und Teutsches Gesprächbuch Straatsburg Guillaume Schmuck gespreksboek Frans, Duits (10.9Mb)
1620 Smyters Epitheta. Dat zijn Bynamen oft Toenamen Rotterdam Van Waesberghe woordenboek Nederlands DBNL Editie Van der Sijs 1999 (27.6Mb)
1628 Ampzing Nederlandsch Tael-bericht uit Beschryvinge ende lof der stad Haerlem Haarlem Rooman spelling Nederlands, Latijn (54.2Mb)
1803 Moerbeek, van Neue, vollkommene Holländische sprachlere Leipzig Juniusischen Buchhandlung gespreksboek Duits, Nederlands nieuwe druk (20.9Mb)
1682 Anoniem Neu-verbessertes, und in vielen Stücken vermehrtes Parlement: Oder/ Gemeine Gespräche, Französisch und Teutsch Hanau Scheffers/Burckhard Quantz woordenboek Frans, Duits (42.2Mb)
1625 Heule, van De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. Leiden Roels grammatica Nederlands DBNL editie W.J.H. Caron 1953 (5.9Mb)
1629 Bouwens Arcana linguae teutonicae Luik Ouwerx junior etymologie of taalverandering Latijn, Duits (3.5Mb)
1803 Yserman Algemeene gronden der Nederduitsche Taal- en Spelkunde Amsterdam Van der Burgh en Zoon spelling Nederlands tweede druk (9.5Mb)
1692 [Berlaimont, van] Colloques ou dialogues, avec un dictionaire en huict langues Bologna De Longis gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Portugees (17.1Mb)
1625 Heule, van De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst Leiden Roels grammatica Nederlands DBNL editie W.J.H. Caron 1953 (1.3Mb)
1632 Plemp Speldwerk Haarlem Hoflant spelling Nederlands (0.9Mb)
1804 Bolhuis, van Beknopte Nederduitsche Spraakkunst 's-Hertogenbosch Lion en Comp. gespreksboek Nederlands vierde druk (26.4Mb)
1696 [Berlaimont, van] Ghemeyne spraken oft t'samen-coutinghen, met eenen vocabulaer, inhoudende veel ghemeyne woorden Antwerpen De Bodt gespreksboek Nederlands, Frans (204Mb)
1631 Groot, de Inleydinghe tot de Hollandsche Rechtsgheleerdheyd Haarlem Roman woordenboek Nederlands door Hogerbeets (0.5Mb)
1635 Montanus Bericht van een niewe konst, genaemt de Spreeckonst Delft Pietersz. Waalpot gespreksboek Nederlands DBNL editie 1964 (14.9Mb)
1804 Folqman Portugeese en Nederduitse Spraakkonst Lissabon Pedro gespreksboek Portugees,Nederlands (4.4Mb)
1691 Warmer Gazophy[lacium] Decem Linguarum E[uropaearum apertum, in quo non solum Pronunciationes, Declinationes & Coniugationes, sed etiam diversi Dialogi in Sermone Germanico, Polonico, Bohemico, Belgico, Anglico, Latino, G Košice Warmer gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans, Italiaans, Engels, Duits, Pools, Tsjechisch, Hongaars (48.4Mb)
1633 Heule, van De Nederduytsche Spraec-Konst ofte Tael-beschrijvinghe Leiden Roels gespreksboek Nederlands DBNL editie 1953 (12.3Mb)
1637 Plemp Orthographia Belgica Amsterdam Laurentium spelling Latijn, Grieks, Nederlands (3.3Mb)
1805 Anoniem Nieuw ABC en Spelle-boekje Arnhem Moeleman junior spelling Nederlands naar Siegenbeek (0.6Mb)
1700 ca. Anoniem Colloquia et dictionariolum quatuor linguarum, latinae gallicae, teutoni cae et svecicae Hamburg Libezeits gespreksboek Latijn, Frans, Duits, Zweeds (33.2Mb)
1642 Vivre, de Dialogves Flamen-Françoys, traictants du fait de la Marchandise Delft Pietersz. Waalpot gespreksboek Nederlands, Frans (1.3Mb)
1643 Comenius Janua Linguarum reserata avrea Amsterdam Janssonium gespreksboek Latijn, Nederlands (18.7Mb)
1805 De Bataafsche Maatschappij Spel- en leesboekje voor de jeugd Leiden/ Deventer/Groningen Du Mortier en Zoon/De Lange/Oomkens en Zoon spelling Nederlands derde in de opklimmende reeks van schoolboeken (3.1Mb)
1601 [Berlaimont, van] Der new Barlamont oder gemeine Gespräche zu Teutsch und Frantzosisch bes­chrie­ben Oberursel Sutorius gespreksboek Duits, Frans (20.1Mb)
1644 Bulwer Chirologia or the Naturall Language of the Hand Londen Harper retorica Engels (28.8Mb)
1644 Comenius Janua aurea reserata quator linguarum Leiden Duvëz gespreksboek Latijn, Duits, Frans, Italiaans tweede druk (27.5Mb)
1805 De Bataafsche Maatschappij Nederduitsche chrestomathie Leiden/Deventer/Groningen Du Mortier en Zoon/De Lange/Oomkens en Zoon stijl Nederlands (4.3Mb)
1646 [Hillenius] Den Engelschen School-meester Amsterdam gespreksboek Nederlands, Engels (8.5Mb)
1645 Berlaimont, van Den kleynen Vocabulaer Delft Pietersz. Waalpot gespreksboek Nederlands, Frans (2.9Mb)
1805 Anoniem Nieuw Spelleboekje voor meergevorderden Arnhem Moeleman junior spelling Nederlands naar Siegenbeek (2.1Mb)
1758 Knoop Kort onderwys, hoedanig men de Couranten best lezen en gebruiken kan Leeuwarden Ferwerda woordenboek Nederlands (3Mb)
1646 [Hillenius] School-meester. Regelen tot onderwijsinghe van de Engelsche Taele Amsterdam gespreksboek Nederlands, Engels (8.7Mb)
1805 Wester Bevattelyk onderwys in de Nederlandsche spel- en taalkunde voor de schooljeugd Groningen Oomkens schoolboek Nederlands vijfde druk Niet beschikbaar
1656 Mast, van der Practique des Notarisschaps Delft Pietersz. Waelpot woordenboek Nederlands (21.8Mb)
1646 Burgersdijk Synopsis logica, dat is: Kort be-grijp van 't Reden-konstigh Onder-wijs Amsterdam Willemsz. retorica Nederlands (189.2Mb)
1805 Zeydelaar Verhandeling over de spelling der Nederduitsche Taale Amsterdam Van Vliet spelling Nederlands (12.2Mb)
1657 Leeuwen, van Notarius Publicus, dat is de Practycke ende Oeffeninge der Notarissen Dordrecht Andriessz woordenboek Nederlands (4.7Mb)
1646 Burgersdijk Institutio Logica. Dat is Reden-Konstigh Onder-wijs Amsterdam Willemsz. retorica Nederlands (22.3Mb)
1806 Grue, la Grammaire Hollandaise Amsterdam Changuion/Den Hengst gespreksboek Frans, Nederlands zesde editie (16.2Mb)
1660 Anoniem The Dutch Tutor or a New Book of Dutch and English Londen Fisher gespreksboek Engels, Nederlands (3.5Mb)
1647 Hexham A Copious English and Netherduytch Dictionarie Rotterdam Leers woordenboek Nederlands, Engels DBNL editie 1648/2010 (43.3Mb)
1806 Schilperoort Proeve van nieuwere taalkunde Groningen Oomkens gespreksboek Nederlands (6.5Mb)
1665 Leeuwen, van Notarius Publicus, dat is de Practycke ende Oeffeninge der Notarissen Dordrecht Rijffertsz woordenboek Nederlands (12.7Mb)
1648 Burgersdijk Idea philosophiae naturalis Amsterdam Trooft etymologie of taalverandering Nederlands (3.8Mb)
1810 Bolhuis, De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Syntaxis of woordvoeging der Nederduitsche taal Leiden/Deventer/Groningen Du Mortier en Zoon/De Lange/Oomkens grammatica Nederlands (4.7Mb)
1667 Meijer De Philosophie d' Uytleghster der H. Schrifture Vrystadt studie Nederlands (16.1Mb)
1648 Hexham A Copious English and Netherduytch Dictionarie/ Het groot Woorden-boeck, geteld in 't Engelsch ende Nederduytsch Rotterdam Leers woordenboek Nederlands, Engels DBNL editie 1648/2010 (47.7Mb)
1810 Roches, des Nouvelle Grammaire pour apprendre le Flamande Antwerpen Grangé gespreksboek Frans, Nederlands volledig hervormd (10.6Mb)
1669 Niervaert, van Oprecht Onderwijs van de Letter-Konst Alkmaar Ysbrantsz spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en met veel vreemde Namen en Woorden vermeerderd (3.3Mb)
1649 Heulen, vander Samuelis Ampzingii. Taelbericht der Nederlandsche Spellinge Wormer-Veer Simonsz. Boogaart spelling Nederlands overzien en verbeterd (5.5Mb)
1810 Loys Den nieuwen spiegel der Jongheyd Gent Poelman gespreksboek Nederlands (33.1Mb)
1670 Niervaert, van Oprechte Onderwijs van de Letter-Konst Dordrecht weduwe Reyers spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en met veel vreemde Namen en Woorden vermeerderd (3.9Mb)
1649 Burgersdijk Logica Practica oft oeffening der Reden-konst Amsterdam Troost/Van Ravenstein retorica Nederlands tweede druk, toegepast door Kok (3.9Mb)
1814 De Maatschappij Grammatica of Nederduitsche spraakkunst Leiden/Deventer/Groningen Du Mortier/De Lange/Oomkens spelling en grammatica Nederlands (4.9Mb)
1680 Leeuwen, van Nederlandse Practyk ende oeffening der Notarissen ende andere gemeene Schrijv en Regtvorderers Amsterdam Boom woordenboek Nederlands derde druk, verbeterd en vermeerderd (29.5Mb)
1649 Kok Ontwerp der Nederduitsche Letter-Konst Amsterdam Troost spelling en grammatica Nederlands DBNL editie Dibbets (1.2Mb)
1814 Anslijn Nederduitsche spraakkunst voor eerst beginnenden Leiden Du Mortier en zoon spelling en grammatica Nederlands (6.3Mb)
1681 Winschooten Seeman: Behelsende een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend Leiden Vivie gespreksboek Nederlands (27.3Mb)
1649 Spiegel Kort begrip Leerende recht Duidts spreken doch Waarheit van Valsheit te scheyden Wormer-Veer Symonsz. Bóógaart spreekvaardigheid Nederlands (17.7Mb)
1814 Séwel A compendious guide to the Dutch language/Korte wegwyzer tot de Nederduitsche taal Amsterdam Gartman gespreksboek Nederlands, Engels vijfde druk (16.6Mb)
1683 Winschooten Letterkonst. Seinde het eerste deel van de Neederlandse Spraakkonst Leiden spelling Nederlands (3.8Mb)
1650 Hofman Nederlandsche Woorden-Schat Haarlem Fonteyn woordenboek Nederlands (0.5Mb)
1816 Swan Proeve eener beknopte Nederduitsche spraakkunst Amsterdam Schalekamp/Van de Grampel spelling en grammatica Nederlands (1.9Mb)
1696 Linden, vander De Wijsen van Oosten, binnen Jerusalem en Bethlehem Leiden Haring spelling Nederlands (24.6Mb)
1650 Atteveld, van D'Oude Vry-Eygen Letter-klanc Utrecht Van Paddenburgh spelling Nederlands (4.9Mb)
1816 Pijl, van der Grammaire Hollandoise pratique Dordrecht/Brussel Blusse en Fils/De Mat gespreksboek Frans, Nederlands tweede editie (73.4Mb)
1698 Rusting De vol-geestige werken van Salomon van Rusting, tweede deel Amsterdam Ten Horn letterkunde Nederlands tweede deel, vierde druk (226Mb)
1651 Dirksz. Van der Weyden Inleydinghe tot een vast-gegronde Nederduytsche letterspellinge Utrecht weduwe Van Rijsbeek spelling Nederlands (13.8Mb)
1816 Lennep, van Grammaire Hollandaise Brussel Charlier gespreksboek Frans, Nederlands (7.5Mb)
1706 Folie Lyste van Rariteyten de Brouwery van de Wereld Kakodemus woordenboek Nederlands tweede deel (3.6Mb)
1651 Leupenius De Geesel der Sonden Amsterdam Donker etymologie of taalverandering Nederlands (5.5Mb)
1816 Zutphen, van Voorberigt Gorinchem Van der Wal schoolboek Nederlands (2.4Mb)
1706 Folie Lyste van Spreekwoorden de Brouwery van der Wereld Kakodemus woordenboek Nederlands (3.6Mb)
1653 Leupenius Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale Amsterdam Donker spelling Nederlands (39.5Mb)
1817 Behaegel Nederduytsche Spraekkunst Brugge De Moor en Zoon spelling en grammatica Nederlands eerste deel (18.8Mb)
1706 Séwel Korte Wegwyzer der Nederduytsche Taal Amsterdam weduwe Swart gespreksboek Nederlands tweede editie (17.9Mb)
1654 Anoniem The Dutch-Tutor or A new-book of Dutch and English Londen Fisher gespreksboek Engels, Nederlands (50.1Mb)
1817 Behaegel Nederduytsche Spraekkunst Brugge De Moor en Zoon spelling en grammatica Nederlands tweede deel (24.4Mb)
1708 Séwel Nederduytsche Spraakkonst Amsterdam Lansvelt spelling Nederlands eerste druk (9.1Mb)
1654 Anoniem Nederlandtsche Woorden-Schat waar in meest alle de Basterdt-Woorden Amsterdam Fonteyn woordenboek Nederlands tweede druk (10.1Mb)
1817 Roches, des Nouvelle Grammaire pour apprendre le Flamande Antwerpen Grangé gespreksboek Nederlands volledig hervormd (12.4Mb)
1710 Kate, ten Gemeenschap tussen de Gottische Spraeke ende Nederduytsche Amsterdam Rieuwertsz studie Nederlands (4.9Mb)
1654 Leupenius Naaberecht gedaan op J. v. Vondelens Noodigh Berecht over de Nieuwe Nederduitsche Misspellinge Amsterdam Donker spelling Nederlands (1Mb)
1818 Olinger Les Racines de la langue Hollandoise Brussel Maubach gespreksboek Frans, Nederlands (7.4Mb)
1718 Herlein Karaibaansch Wrdb in Beschryvinge van de Volk-Plantinge Zuriname Leeuwarden Injema woordenboek Nederlands, Kalihna (0.9Mb)
1655 Westerbaen Boden-Brood Voor den man die zich noemt I. Van Vondelen Voorlooper Den Haag Tongerloo etymologie Nederlands (5.8Mb)
1819 Eekma Handleiding tot de Nederduitsche Taalkennis Leeuwarden weduwe Van Altena spelling en grammatica Nederlands (5.5Mb)
1719 Kramer Königliche Hoch-Nider-Teutsch- und Nider-Hoch-Teutsche Dictionarium. Anderter Theil Nürenberg woordenboek Nederlands, Duits tweede deel (219.2Mb)
1656 Amezes Mergh der Ghodtgheleerdtheid Amsterdam Hoopwater etymologie Nederlands vertaald door Meyer (124.8Mb)
1819 Pijl, van der A practical grammar of the Dutch language Rotterdam Arbon/Krap gespreksboek Engels (14.8Mb)
1719 Kramer Koninglyk Neder-Hoog-Duitsch en Hoog-Neder-Duitsch Woorden-Boek. Erste Deel Nürenberg woordenboek Nederlands, Duits (433.1Mb)
1656 Feydt Gemeene Seyndtbrieven Amsterdam Jacobz. etymologie Nederlands (26.4Mb)
1820 Meijer Grammaire Hollandaise, a l'usage des athénées et colleges Brussel Stapleaux gespreksboek Frans, Nederlands (49.6Mb)
1719 Moonen Nederduitsche Spraekkunst, ten dienste van in- en uitheemschen Amsterdam Onder de Linden grammatica Nederlands tweede druk (16.4Mb)
1657 Bolognino Ni'uwe Noodelijcke orthographie Antwerpen Mesens spelling Nederlands (58.8Mb)
1820 Genabeth, van Beginselen der Nederduitsche taal ten dienste der lagere scholen Brugge Bogaert-Du Mortier spelling en grammatica Nederlands (5.8Mb)
1722 Tuinman Fakkel der Nederduitsche Taale; woorden en spreekwyzen, die nu in dagelyks gebruik, maar onbekent of duister zyn Leiden Luchtmans gespreksboek Nederlands (35.1Mb)
1660 Hexham A Copious English and Netherduytch Dictionarie Rotterdam Leers woordenboek Engels, Nederlands DBNL editie 1648/2010 (96.8Mb)
1821 Anoniem Grondbeginselen der Nederlandsche taal Rotterdam Mensing/Van Westveenen spelling en grammatica Nederlands tweede druk (1.2Mb)
1723 Kate, ten Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake eerste deel Amsterdam Wetstein spelling en grammatica Nederlands eerste deel (52.8Mb)
1661 Oudaan Van de onzekerheid en ydelheid der wetenschappen en konsten Rotterdam Nӕranus etymologie Nederlands vertaald uit het Latijn, origineel van Agrippa Van Nettenheym (30.9Mb)
1821 Roches, des Nouvelle Grammaire pour apprendre Le Flamand Brussel Stapleaux gespreksboek Frans nieuwe editie (9.5Mb)
1723 Kate, ten Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake tweede deel Amsterdam Wetstein spelling en grammatica Nederlands tweede deel (77.8Mb)
1661 Beyer La vraye Instruction des trois langues: La Francoise, l'Angloise et la Flamande Dordrecht Gortis gespreksboek Frans, Engels, Nederlands (15.4Mb)
1821 Thys Verhandeling over onze Nederduytsche tael Antwerpen Roosen studie Nederlands (5.4Mb)
1726 Tuinman De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden Middelburg Schryver etymologie Nederlands (207.8Mb)
1663 Anoniem The English Schole-master Amsterdam Bouman gespreksboek Engels, Nederlands (67.8Mb)
1821 Genabeth, van Iets over de werkwoorden der Nederlandsche taal Brugge Bogaert- Du Mortier grammatica Nederlands (1.6Mb)
1727 Tuinman Oorsprong en uytlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden II deel Middelburg Schryver etymologie Nederlands tweede deel (190.9Mb)
1664 Anoniem Inleidinghe tot de Francoysche Tale Antwerpen Van Meurs gespreksboek Nederlands (63.3Mb)
1823 Anoniem Handleiding voor onderwijzers ten gebruike van Weilands Nederduitsche Spraakkunst Leiden Du Mortier en zoon spelling en grammatica Nederlands tweede druk (4.4Mb)
1730 Huydecoper Proeve van Taal- en Dichtkunde in Vrijmoedige Aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius Amsterdam Visscher/Tirion spelling Nederlands (42.6Mb)
1664 Chiflet Essay d'une parfaite grammaire de la langue Francoise Antwerpen Van Meurs grammatica Frans (12.7Mb)
1823 Beijer Beknopte Handleiding tot den Nederlandschen stijl Rotterdam Mensing/Van Westveenen stijl Nederlands tweede deel (7.1Mb)
1733 Rusting Barbarologia, sijnde de sleutel der Grandiloquentia Paganismi; of te Boeren-Latyn als mede een Kroegpraatjen Amsterdam Rotterdam woordenboek Nederlands (2.8Mb)
1664 Hillenius Den Engelschen ende Ne'erduitschen onderrichter Rotterdam Wagens gespreksboek Nederlands, Engels (67.6Mb)
1823 Koenders Grammaire Hollandoise Luik Duvivier gespreksboek Frans (8.9Mb)
1733 Séwel Nederduytsche Spraakkonst Amsterdam Ratelband spelling Nederlands derde druk (17.3Mb)
1666 Flandrus Lingua Teutonica Exexlex gespreksboek Latijn, Nederlands (1.6Mb)
1823 Moke Nederduitsche spraakkunst (naar het Hollandsch ten bijzonderen gebruike der Vlaamsch-sprekenden) Gent Houdin gespreksboek Nederlands (6.9Mb)
1740 Moonen Nederduitsche Spraekkunst, ten dienste van in- en uitheemschen Amsteldam Wor en erfgenamen van Onder de Linden grammatica Nederlands (16.2Mb)
1667 Meijer De Philosophie d'uytleghster der H. Schrifture Vrystadt studie Nederlands (16.1Mb)
1824 Würth Les principes de la langue Hollandaise Luik Collardin grammatica Frans, Nederlands (8.9Mb)
1745 Ercker Uytvoerige openinge der onderaardsche wereld waarin allerley ertzen of mynstoffen Den Haag Van Thol woordenboek Nederlands (4.8Mb)
1669 Anoniem The Dutch-Tutor or a new-book of Dutch and English Londen Cotes gespreksboek Engels (5.4Mb)
1825 Anoniem Kurzgefasster (zum anfänglichen Selbstunterrichte aber hinreichender) Abriss der holländischen Sprachlehre Rotterdam Mensing/Van Westveenen gespreksboek Duits, Nederlands (10.2Mb)
1751 Moonen Nederduitsche Spraekkunst, ten dienste van in- en uitheemschen Amsterdam Meijer grammatica Nederlands volgens het oorspronkelijk handschrift verbeterd (17.6Mb)
1670 Heyster, de Grammaire Flamande Amsterdam Van den Heuvel gespreksboek Frans, Nederlands (5.6Mb)
1826 Fleischauer Völlstandige Holländische sprachlehre für Deutsche Amsterdam/Leipzig Gebroeders Diederichs/Bogel gespreksboek Duits, Nederlands (22.1Mb)
1755 Kramer Volkommene Niederdeutsche oder Holländische Grammatik Leipzig erfgenamen van Lantischen gespreksboek Nederlands, Duits nieuwe verbeterde uitgave (84.1Mb)
1670 Schoof Informatorium of verklaer-boeck over het Theatrum grammaticale Amsterdam spelling en grammatica Nederlands, Latijn (11.3Mb)
1826 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden Haarlem weduwe Loosjes grammatica Nederlands achtste druk (3.3Mb)
1756 Simonsbergen Nodig Taalonderwys, dienende tot begrip van enige Grontregelen der Nederduitse Spraakkonst Leiden Trap spelling en grammatica Nederlands (5.7Mb)
1671 Hillenius Den Engelschen ende Ne'erduitschen onderrichter Rotterdam Wagens gespreksboek Nederlands, Engels tweede druk (12.7Mb)
1827 Beijer Handleiding tot den Nederlandschen stijl Rotterdam Mensing/Van Westveenen stijl Nederlands derde druk, tweede deel (23Mb)
1756 Séwel Nederduytsche Spraakkonst Amsterdam Ter Beek spelling Nederlands (17.8Mb)
1671 Grue, la Fransche Letterkonst Amsterdam Wolfganck spelling Nederlands, Frans (12.5Mb)
1827 Schilperoort Kort begrip van het zamenstel onzer taal Amsterdam Den Hengst en Zoon grammatica Nederlands (10.3Mb)
1758 Halma Woordenboek der Nederduitsche & Fransche Taalen Leiden/Utrecht Wetstein/Poolsum woordenboek Nederlands, Frans derde editie (114.7Mb)
1672 Hexham Dictionarium, ofte woordenboeck, Begrijpende den Schat der Nederlandtsche Tale, met de Engelsche Uytlegginge, verrijckt met een korte ende bondige Nederduytsche Grammatica Rotterdam Leers woordenboek Nederlands, Engels overzien (52.3Mb)
1827 Maas jr., van der Eerste beginselen der Nederduitsche taal, ten gebruike der lagere scholen Brugge Bogaert/Du Mortier schoolboek Nederlands Niet beschikbaar
1758 Knoop Kort onderwys, hoedanig men de Couranten best lezen en gebruiken kan Leeuwarden Ferwerda woordenboek Nederlands (3Mb)
1672 Meijer Italiaanse Spraakkonst Amsterdam Wolfgang gespreksboek Nederlands, Italiaans Niet beschikbaar
1829 Cramer De geheel vernieuwde en verbeterde trap der jeugd Leiden Du Mortier en Zoon schoolboek Nederlands (4.1Mb)
1759 Kluit D. van Hoogstratens: Lijst der Gebruikelijkste Zelfstandige Naamwoorden Amsteldam Meijer grammatica Nederlands vijfde druk (88.5Mb)
1673 Comenius Eerste deel der School-geleertheyd genoemd het Portael Amsterdam Ravesteinius schoolboek Latijn, Nederlands, Duits (17.7Mb)
1830 Anoniem Parallele entre le flamand et le neerlandais gespreksboek Frans, Nederlands (0.6Mb)
1760 Anoniem De Wonderbare Reystogt, of de Kat in Ambassade Leiden/Den Haag/Rotterdam/Utrecht/Amsterdam/Zwolle/Arnhem/Haarlem/Gouda/Delft Luzac/Van Os/Arrenberg en d'Visch/Van Paddenburg en d'Veer/Van Werven/Rooyaards en Van Zanten/Nyhoff/Van Lee/Staal/Grauwenhaan poëzie Nederlands (0.9Mb)
1673 Pielat L'Anti-grammaire of d'Oude Spraek-konst verworpen Amsterdam Van Waesberge gespreksboek Frans, Nederlands (20.2Mb)
1833 Steven Nieuwen Nederlandschen voorschriftboek Veurne Bonhomme spelling en grammatica Nederlands nieuwe druk (9Mb)
1765 Dyk, van Nieuwe en nooit bevoorens geziene Onderwyzinge in het Bastert Engels, of Neeger Engels. Amsterdam erfgenamen van Van Egmont woordenboek Nederlands, Kalihna (6.6Mb)
1675 Grue, la La vraye Introduction a la langue Francoise Dordrecht weduwe Reyers spreekvaardigheid Nederlands laatste druk (13.6Mb)
1834 Wiselius Aanmerkingen op Bilderdijks geslachtlijst in het bijzonder omtrent woorden en spreekwijzen, betreffende de scheepvaart Amsterdam Archief Nederlandse Taalkunde grammatica Nederlands (1.3Mb)
1766 Séwel Volkomen Woordenboek der Engelsche en Nederduitsche Taalen Amsterdam De Veer woordenboek Nederlands, Engels eerste deel (117Mb)
1675 Heldoren, van A New and Easy English Grammar Amsterdam weduwe Mercy Bruining gespreksboek Nederlands, Engels Niet beschikbaar
1836 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden Haarlem Den Uitgever grammatica Nederlands tiende druk (3.2Mb)
1766 Séwel Volkomen Woordenboek der Engelsche en Nederduitsche Taalen Amsterdam De Veer woordenboek Nederlands, Engels tweede deel (117Mb)
1677 Hillenius Den Engelschen ende Ne'erduitschen onderrichter Rotterdam Wagens gespreksboek Nederlands, Engels tweede deel (8.1Mb)
1846 Weijermans Nederlandsche spraakkunst Den Haag Van Hoogstraaten gespreksboek Nederlands (16Mb)
1768 Kramer Deutsch-Holländisches Wörterbuch Leipzig Junius woordenboek Nederlands, Duits (70.6Mb)
1678 Hillenius Den Engelschen ende Ne'erduitschen onderrichter Rotterdam Borstius gespreksboek Nederlands, Engels laatste druk (14.8Mb)
1852 Dale, van Honderd opstellen ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school Groningen Oomkens en Zoon studie Nederlands (2.5Mb)
1769 Niervaart Opregt Onderwys van de Letter-Konst Amsterdam Kannewet spelling Nederlands van nieuws overzien , gecorrigeerd en verbeterd (3.7Mb)
1682 Atteveld, van Nederduytsche Letterklank Utrecht Van Zijl spelling Nederlands (0.5Mb)
1855 Roorda Over de deelen der rede en de rede-ontleding of logische analyse der taal Leeuwarden Suringar retorica Nederlands tweede druk (42.3Mb)
1771 Hageman Verzameling van Nederduitsche byvoeglyke naamwoorden Eerste deel: A-L Amsterdam Spriet en Zoon grammatica Nederlands eerste deel (18Mb)
1683 Helderen, Gosens van Nederduitsche Spelkonst Amsterdam Van de Velde spelling Nederlands (1.1Mb)
1855 Maas jr., van der Nederlandsche spraakkunst Amsterdam Brinkman spelling en grammatica Nederlands (3.8Mb)
1772 Hageman Verzameling van Nederduitsche byvoeglyke naamwoorden Amsterdam Spriet en Zoon grammatica Nederlands tweede deel, eerste stuk (24.3Mb)
1684 Grue, la Grammaire Flamande Amsterdam Du Fresne gespreksboek Frans, Nederlands (6.3Mb)
1856 Schreven, van Redekundig Ontleden Deventer Van den Sigtenhorst grammatica Nederlands vijfde druk (54.7Mb)
1777 Kluit Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Vertoog over de tegenwoordige spelling der Nederduitsche taal vergeleken met de spelling der ouden Leiden Van der Eyk/Vygh studie Nederlands derde deel (36.6Mb)
1686 Vollenhove Poëzy. Aan de Nederduitsche Schryvers Amsterdam Boom en weduwe Boom letterkunde Nederlands (35.1Mb)
1858 Winkel, te De Logische Analyse. Beschouwingen naar aanleiding van Prof. T. Roorda's Rede-ontleding of logische analyse der taal Zutphen Thieme grammatica Nederlands (6Mb)
1777 Meijers Woordenschat vervattende in drie deelen: basterdwoorden, kunstwoorden, verouderde woorden eerste deel Amsterdam weduwes Loveringh en Allart woordenboek Nederlands verbeterd en aangevuld door Cramerus. elfde druk, deel 1 (35.3Mb)
1688 Rabus Griekse, Latijnse en Neêrduitse vermakelykheden der Taalkunde. Bestaande in verscheide aanmerkingen over gewijde en ongewijde stoffe Rotterdam Bos schoolboek Nederlands (19.5Mb)
1859 Kern Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche taal Zutphen Thieme schoolboek Nederlands eerste stukje (3.7Mb)
1783 Kluit David van Hoogstratens lijst der Gebruikelijkste Zelfstandige Naamwoorden Amsterdam erfgenamen van Meijer en Warnars grammatica Nederlands zesde druk (54.9Mb)
1689 Richardson Anglo-Belgica. The English and Netherdutch Academy in three parts Amsterdam weduwe Swart grammatica Engels, Nederlands tweede druk (20.7Mb)
1860 Kern Handleiding bij het onderwijs der Nederlandsche taal Zutphen Thieme schoolboek Nederlands tweede stukje (8.4Mb)
1787 Kramer Nieuw Woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche Taal Leipzig Junius gespreksboek Nederlands, Duits overzien door Van Moerbeek, vierde druk (90.1Mb)
1691 Séwel Nieuw woordenboek der Nederduytsche en Engelsche Taale Amsterdam weduwe Swart gespreksboek Nederlands, Engels (30.9Mb)
1861 Dale, van Zinsontleding. Een leerboekje voor de volksschool Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands eerste stukje (3.8Mb)
1791 Vries, de Beredeneerd Plan tot het vervaardigen van een Algemeen omschryvend Woordenboek der Nederlandsche Tale Leiden de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde grammatica Nederlands (50.4Mb)
1692 Rabus Griekse, Latijnse en Neêrduitse vermakelykheden der Taalkunde Rotterdam Vander Slaart gespreksboek Nederlands tweede druk (19.9Mb)
1862 Verscheidene auteurs Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding Den Haag Van Cleef schoolboek Nederlands editie 1867 (26.6Mb)
1793 Séwel Nieuwen Dictionnaire en Vocabulaire ofte Woorden-boek der Vlaemsche, Engelsche en Fransche Taelen Eerste deel Duinkerke Gebroeders Gimblet grammatica Nederlands, Frans, Engels eerste deel (24.7Mb)
1692 Trioen Redeneringh over de talen in 'tgemeen soo als die gesproken en geschreven werden Amsterdam Stichting Neerlandistiek VU etymologie Nederlands in: Gerrit H. Jongeneelen, Fonetiek en verlichting: De Redeneringh over de talen van Jan Trioen (1692) (Cahiers voor Taalkunde 12). Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam 1994 (0.5Mb)
1863 Brill Nederlandsche spraakleer. Leer van den Volzin (Syntaxis) Leiden Brill grammatica Nederlands Tweede uitgave (19Mb)
1794 Séwel Nieuwen Dictionnaire en Vocabulaire of Woorden-boek der Vlaemsche, Engelsche en Fransche Taelen Tweede deel Duinkerke Gebroeders Gimblet grammatica Nederlands, Frans, Engels (24.6Mb)
1693 Rabus De Boekzaal van Europe (januari/februari) Rotterdam Vander Slaart letterkunde Nederlands januari en februari (48.6Mb)
1863 Dale, van Zinsontleding. Een leerboekje voor de volksschool Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands eerste deel (2.3Mb)
1797 Siegenbeek Redevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid Hilversum Uitgeverij Verloren retorica Nederlands editie Korrie Korevaart, 1997 (0.6Mb)
1693 Rabus De Boekzaal van Europe (juli/augustus) Rotterdam Vander Slaart letterkunde Nederlands juli en augustus (48.6Mb)
1863 Dale, van Beknopt leerboekje der Nederlandsche spraakkunst Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands (1.2Mb)
1804 Siegenbeek Verhandeling over de Nederduitsche Spelling Amsterdam Allart grammatica Nederlands (15.9Mb)
1696 Duykerius Schouburgh der Nederduytsche Letter, Spel- en Lees-konst Amsterdam Bakker spelling Nederlands (3.8Mb)
1863 Dale, van Zinsontleding. Een beknopt leerboekje voor de volksschool Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands deel 2 (72Mb)
1805 Meijer L. Meyers: Woordenschat bevattende in drie deelen: basterdwoorden, kunstwoorden, verouderde woorden Dordrecht Blussé en Zoon woordenboek Nederlands twaalfde druk, verder beschaafd en verrijkt (40.5Mb)
1696 Rabus De Boekzaal van Europe Rotterdam Vander Slaart letterkunde Nederlands januari en februari (46.5Mb)
1863 Dale, van Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. Een leerboekje voor de volksschool Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands (22.8Mb)
1805 Weiland Nederduitsche Spraakkunst Amsterdam Allart grammatica Nederlands (17.8Mb)
1697 Cyprii Encomium maris Franeker Gyzelaar etymologie Latijn (2.9Mb)
1864 Dale, van Beknopte Nederlandsche spraakkunst. Een leerboekje voor de hoogste klassen der scholen voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands tweede, verbeterde druk (8.4Mb)
1810 Kirchhoff, Schröder Holländisch-deutsche Handwörterbuch besonders für Unstudirte Oldenburg Schulz'schen Buchhandlung woordenboek Nederlands, Duits (1.4Mb)
1697 Rabus De Boekzaal van Europe Rotterdam Vander Slaart letterkunde Nederlands januari en februari (47.2Mb)
1864 Dale, van Zinsontleding. Een leerboek voor onderwijzers en kweekelingen Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands derde stukje (8.4Mb)
1811 Schröder Kleine Holländische Sprachlehre Oldenburg Schulz'schen Buchhandlung schoolboek Nederlands, Duits bewerkt (14.4Mb)
1698 Hoogstraten, van Schimp- en Hekeldichten uit verscheide Poëten Hoorn Van Nes letterkunde Nederlands (15.9Mb)
1868 Dale, van Zinsontleding. Een handboek voor onderwijzers en leerlingen Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands (8.1Mb)
1812 Ypeij Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Tale Utrecht Paddenburg etymologie Nederlands (32.3Mb)
1698 Grue, la Nouvelle facile Introduction aux Langues Françoise & Flamande Amsterdam Du Fresne gespreksboek Nederlands, Frans tweede druk (4.7Mb)
1871 Dale, van Nederlandsche spraakkunst. Een beknopt handboekje voor hulponderwijzers en kweekelingen en leerlingen van Normaal- en Hogere Burgerscholen Schoonhoven Van Nooten schoolboek Nederlands tweede, verbeterde druk (54Mb)
1813 Anoniem Hulpboekje om de Russen en Kosakken goed te verstaan Amsterdam Maaskamp gespreksboek Nederlands, Russisch (3.4Mb)
1698 Rabus De Boekzaal van Europe Rotterdam Vander Slaart letterkunde Nederlands januari en februari (55.4Mb)
1872 Dale, van Zinsontleding. Een handboek voor onderwijzers en leerlingen Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands tweede druk (7.3Mb)
1813 Vri, de, Tijl, Zeehuisen Russisch en Hollandsch Woordenboekje Groningen Schierbeek woordenboek Nederlands, Russisch (2Mb)
1698 Rabus De schaamtelooze Leidschendamsche Broer Knelis Rotterdam Vander Slaart spelling Nederlands eerste en tweede vertoning (23Mb)
1874 Dale, van Beknopt handboekje der Nederlandsche spraakkunst Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands derde, verbeterde druk (6.7Mb)
1814 Anoniem De kleine Russische Taalmeester Amsterdam Meyboom woordenboek Nederlands, Russisch tweede druk (1.4Mb)
1698 Linden, vander Rabies Rabidi Rabi anders Rabbelary van de Rabbelende P. Rabus Leiden Haring spelling Nederlands (10.2Mb)
1883 Dale, van Beknopte Nederlandsche spraakkunst. Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands achtste druk (41.1Mb)
1814 Anoniem Hollandsch en Hoogduitsch Woordenboekje Amsterdam Maaskamp woordenboek Nederlands, Duits (1.2Mb)
1700 Amman Dissertatio de Loquela Amsterdam Wolters dissertatie Latijn (5.1Mb)
1910 Vortisch Grammatikalische termini im Frühneuhochdeutschen 1500-1663 Basel Reinhardt dissertatie Duits (92Mb)
1819 Perk Verhandeling over de Interpunctie Amsterdam Brave spelling Nederlands vertaald uit het Frans, origineel door Lequien, tweede uitgave (8.5Mb)
1700 Geesdalle Le Parallale de la Grammaire Gent Graet grammatica Frans, Nederlands (46.7Mb)
1912 Leser Geschichte der grammatischen Termimologie im 17. Jahrhundert Lahr in Baden Schauenburg dissertatie Duits (55.4Mb)
1821 Weiland, Landré Woordenboek der Nederduitsch Synonimen Eerste deel: A-C Den Haag weduwe Allart en Comp woordenboek Nederlands eerste deel (51.3Mb)
1700 Moonen Poëzy Amsterdam/Utrecht Halma/vande Water letterkunde Nederlands (30.7Mb)
1978 Braekman Twee nieuwe traktaten uit de vroege zestiende eeuw over de nederlandse spelling Gent Koninkrijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde spelling Nederlands (3Mb)
1825 Visscher Over het herstel en de invoering der Nederlandsche taal Brussel Van Kempen studie Nederlands (17.7Mb)
1700 Séwel A compendious Guide to the Low Dutch language Amsterdam weduwe Swart gespreksboek Engels (4.9Mb)
1780 Schutz, Berkhey, van Taal-, Dicht- en Letterkundig kabinet. Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche taalkunde Amsterdam Groenewoud studie Nederlands eerste deel (15.2Mb)
1825 Weiland, Landré Woordenboek der Nederduitsche Synonimen: D-N Den Haag Allart woordenboek Nederlands tweede deel (55.5Mb)
1700 Hoogstraten, van Aenmerkingen over de geslachten Amsterdam Halma grammatica Nederlands (9Mb)
1790 Anoniem Nuttig en noodig speldboekje, dienende om iemand na de hedendaagse, meestgeagteste spelding tot onderwyzen Rotterdam Van Zwaanen spelling Nederlands (10Mb)
1825 Weiland, Landré Woordenboek der Nederduitsche Synonimen: O-Z Delft weduwe Allart woordenboek Nederlands derde deel (47.1Mb)
1701 Binnart Dictionarium teutonico Latinum novum Amsterdam Wetstenium woordenboek Latijn, Nederlands (45.4Mb)
1528 Erasmus De Recta Latini Graecique Sermonis Pronuntiatione Dialogus Gent Gryphium gespreksboek Latijn (13.4Mb)
1827 Lauts Woordenboek voor de Spelling der Nederlandsche taal Brussel Van Kempen spelling Nederlands (6.7Mb)
1701 Grue, la Nouvelle Grammaire Flamande Amsterdam Braakman gespreksboek Frans, Nederlands nieuwe druk (7.2Mb)
1775 J.A.V.H. Haagsch Nederduitsch woorden-boekje; tot dienst der eerste schoolmeesteren en schoolmeesteressen Den Haag Mensert woordenboek Nederlands (0.8Mb)
1827 Anslijn Aanleiding tot het plaatsen der Schei- en Zinteekens Leiden Du Mortier en Zoon spelling Nederlands (4Mb)
1702 Rabus Twee-maandelijke uittreksels Rotterdam Bos letterkunde Nederlands, Frans, Latijn januari en februari (43.8Mb)
1759-1760 Verscheidene auteurs Tael- en dicht-kundige by-dragen Leiden Le Mair studie Nederlands eerste deel (26.7Mb)
1829 Kalckhoff Proeve tegen de verbastering der Nederlandsche Taal Zutphen Wansleven spelling Nederlands (2.3Mb)
1703 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Amsterdam Borstius grammatica Nederlands (3.7Mb)
1805-1806 Daele, van Tyd-Verdryf Onderzoek op de Neder-Duytsche Spraek-konst Ieper spelling Nederlands (44Mb)
1830 Anoniem Eerste beginselen der Nederduitsche Spraakkunst Maeseyck Titeux spelling Nederlands (15.1Mb)
1706 Moonen Nederduitsche Spraekkunst Amsterdam Halma grammatica Nederlands editie Schaars (1.2Mb)
1817-1818 Bruggen, ter Nederduytsche spraek-konst ten gebruyke der schoolen (Tot nut der jeugd) Antwerpen Schoesetters spelling Nederlands tweede druk, eerste deel (3.9Mb)
1832 Jager, de Proeve over de werkwoorden van herhaling en during in de Nederduitsche taal Rotterdam Wijnhoven Hendriksen grammatica Nederlands (12.5Mb)
1706 Gaveren, van De Boekzaal der geleerde werelt Amsterdam Halma letterkunde Nederlands januari en februari (52.8Mb)
1847-1848 Anoniem Enkele losse pagina's over Logische ontleding en Geestelijke spraakkunst Amsterdam Portielje grammatica Nederlands Niet beschikbaar
1835 Sprenger van Eyk Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen Rotterdam Van Baalen en Zoon gespreksboek Nederlands DBNL editie 1844 (17.8Mb)
1707 Goeree Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie Amsterdam Lescailje letterkunde Nederlands (3.8Mb)
1847-1848 Brill Bijdragen tot de klankleer der Nederlandsche taal Amsterdam Portielje grammatica Nederlands eerste deel (14.1Mb)
1839 Beijer Handleiding tot den Nederlandschen Stijl Rotterdam Mensing en Van Westreenen stijl Nederlands vierde druk (17.8Mb)
1707 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Leeuwarden Nauta grammatica Nederlands tweede druk (4.9Mb)
1847-1848 Jager, de Iets over het onderscheid tusschen bijvoegelijk naam- en bijwoorden Amsterdam Portielje grammatica Nederlands in: Archief voor Nederlandsche taalkunde, eerste deel (14.1Mb)
1839 Sprenger van Eyk Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswijzen bijzonder uit het Dierenrijk ontleend Rotterdam Mensing/Van Westreenen gespreksboek Nederlands DBNL editie 1844 (17.5Mb)
1707 Verwer Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica Amsterdam Halma gespreksboek Latijn (3.8Mb)
1847-1848 Jager, de Aantekeningen Amsterdam Portielje studie Nederlands Niet beschikbaar
1840 Sprenger van Eyk Het spreekwoordelijk gebruik van bijbeltaal in de burgerlijke zamenleving Rotterdam Mensing/Van Westreenen gespreksboek Nederlands DBNL editie 1844 (1.8Mb)
1708 Séwel Korte verhandeling wegens de Nederduytsche Spelling Amsterdam spelling Nederlands onderdeel van Groot woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen (1.8Mb)
1847-1848 Amorie van der Hoeven, des Taalzuivering van het Koninklijk-nederlandsch instituut Amsterdam Portielje studie Nederlands (14.1Mb)
1840 Aa, van der Zamenspraken in de Neder- en Hoogduitsche talen Keulen, Aken/Rotterdam Kohnen/Bädeker gespreksboek Nederlands, Duits (0.4Mb)
1710 Huwé Het eerste boeck van de Nederduytse Redekonst Haarlem Enschede gespreksboek Nederlands (2Mb)
1849-1850 Brill Over eenige abstrakte werkwoorden en de tegen hen overstaande factitieve werkwoorden Amsterdam Portielje en Zoon grammatica Nederlands in: Archief voor Nederlandsche Taalkunde, verzameld door A. de Jager, tweede deel (11.8Mb)
1841 Sprenger van Eyk Vaderlandsche Spreekwoorden en Spreekwoordelijke zegswijzen bijzonder aan het Landleven ontleend Rotterdam Mensing/Van Westreenen gespreksboek Nederlands DBNL editie 1844 (8.4Mb)
1710 Hoogstraten, van Aenmerkingen over de geslachten Amsterdam Halma grammatica Nederlands tweede druk (240.6Mb)
1849-1850 Jager, de Over het woordenboek voor de Nederduitsche spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk Amsterdam Portielje en Zoon woordenboek Nederlands verzameld door A. de Jager, tweede deel (11.7Mb)
1843 Alberdingk Thijm Over de spelling van de Bastaartwoorden in 't Nederduitsch Amsterdam Nayler en Co spelling Nederlands (4.7Mb)
1711 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Leeuwarden Nauta grammatica Nederlands (53.3Mb)
1849-1850 Amorie van der Hoeven, des Taalzuivering van het Koninklijk-Nederlandsch instituut Amsterdam Portielje studie Nederlands Niet beschikbaar
1844 Vegt, van der Proeve eener handleiding om het Neger-Engelsch zoo als het over het algemeen binnen de Kolonie Suriname gesproken wordt Amsterdam Van Kampen gespreksboek Nederlands, Sranantongo (2.1Mb)
1711 Hoogstraten, van Aenmerkingen over de geslachten Rotterdam Vander Ameyden grammatica Nederlands tweede druk (13.2Mb)
1849-1850 Thijm Verbuiging van lid- en voornaamwoord in den derden naamval van het vrouwelijk meervoud Amsterdam Portielje en Zoon grammatica Nederlands verzameld door A. de Jager, tweede deel (11.8Mb)
1844 Bosdijk Korte Uitspraakleer der Nederduitsche Taal Amsterdam Van Nifterick spreekvaardigheid Nederlands (3Mb)
1712 Séwel Nederduytsche Spraakkonst Amsterdam Blókland spelling Nederlands eerste deel (18.7Mb)
1853-1854 Bilderdijk Onuitgegeven taalkundige aantekeningen Amsterdam Portielje en Zoon studie Nederlands verzameld door A. de Jager, vierde deel (15.8Mb)
1844 Sprenger van Eyk Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen Rotterdam Van Baalen en Zoon gespreksboek Nederlands (45.8Mb)
1712 Séwel Nederduytsche Spraakkonst Amsterdam Blókland spelling Nederlands tweede deel, tweede druk (18.7Mb)
1853-1854 David Over het gebruik van deszelfs, denzelven Amsterdam Portielje en Zoon grammatica Nederlands verzameld door A. de Jager, vierde deel (15.8Mb)
1845 Halbertsma Lectio publica Tiberius Hemsterhuis de originibus linguae Graecae Deventer De Lange studie Latijn, Engels, Frans tweede stuk, editie 1997 (31.2Mb)
1713 Witte, de Ontwerp van eene Nederduytsche Spraek-konst Menen Vanden Eynden spelling en grammatica Nederlands (3.3Mb)
1853-1854 David Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland Amsterdam Portielje en Zoon spelling Nederlands verzameld door A. de Jager, vierde deel (15.8Mb)
1845 Lennep, van Proeve van Platamsterdamsch Deventer De Lange etymologie of taalverandering Nederlands met ophelderende aanmerkingen van Halbertsma (4.5Mb)
1713 Pels J. Oudaans aanmerkingen over Q. Horatius Dichtkunst Amsterdam Onder de Linden studie Nederlands DBNL editie 1677/1973 (2.8Mb)
1853-1854 Greuve, de Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk over de deelen der Rede (I en II) Amsterdam Portielje en Zoon studie Nederlands Verzameld door A. de Jager, vierde deel (15.8Mb)
1847 Kramers Jz. Algemeene Kunstwoordentolk Gouda Van Goor woordenboek Nederlands (112.4Mb)
1716 Vin, de De nieuwe voordeelige schoollessen Middelburg Pauwelzen schoolboek Nederlands (3.5Mb)
1853-1854 Jager, de Gemengde opmerkingen, berichten, Mededeelingen, enz. Amsterdam Portielje en Zoon grammatica Nederlands Verzameld door A. de Jager, vierde deel (13.9Mb)
1847 Siegenbeek Lijst van woorden en uitdrukkingen, met het Nederlandsch taaleigen strijdende Leiden Luchtmans woordenboek Nederlands (3.5Mb)
1716 Kramer Grund-richtig-Volkommene, doch kurtz gefaßte Nider-Teutsch-, oder Holländische Grammatica Nürnberg/Franckfurt/Leipzig erfgenamen van Tauber gespreksboek Duits, Nederlands (24Mb)
1853-1854 Vloten, van Y en IJ (Spellingsgrieven, bedenkingen, en wenschen) Amsterdam Portielje en Zoon spelling Nederlands verzameld door A. de Jager, vierde deel (15.8Mb)
1852 Vries, de Ontwerp van het Nederlandsch woordenboek Groningen De Waard woordenboek Nederlands (2.4Mb)
1719 Grue, la Grammaire Flamande Amsterdam Desbordes gespreksboek Frans, Nederlands nieuwe druk (11.5Mb)
1855-1856 Bilderdijk Taalkundige opstellen Amsterdam Porrtielje studie Nederlands verzameld door A. de Jager, eerste deel (16.9Mb)
1853 Hillebrands Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken Amsterdam Bom woordenboek Nederlands, Engels tweede druk, DBNL editie 1865 (1.4Mb)
1720 Huydecoper Corneille verdedigd Amsterdam ergenamen Lescailje en Rank poëzie Nederlands (4.1Mb)
1855-1856 Jager, de Nieuw Archief voor Nederlandsche taalkunde (deels) Amsterdam Portielje en Zoon studie Nederlands verzameld door A. de Jager (17Mb)
1854 Keijzer John Russell Bartletts woordenboek van Americanismen Gorinchem Noorduyn en Zoon woordenboek Nederlands, Engels (6.2Mb)
1723 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Amsterdam Onder de Linden grammatica Nederlands derde druk (5.7Mb)
1855-1856 Roorda Beknopte handleiding voor de zinsontleding Amsterdam Portielje en Zoon grammatica Nederlands tweede, verbeterde en vermeerderde uitgave (42.3Mb)
1856 Lennep, van Zeemans-woordeboek behelzende een verklaring der woorden by de scheepvaart en den handel Amsterdam Gebroeders Binger woordenboek Nederlands (12.1Mb)
1723 Kate, ten Aenleiding tot de Kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche Sprake Amsterdam Onder de Linden spelling en grammatica Nederlands DBNL editie druk Wetstein (5.7Mb)
1530 Varenbraken, van Die tafele van orthographia spelling Nederlands handschrift (91.7Mb)
1857 Frijlink Over de Interpunctie Amsterdam Frijlink spelling Nederlands (5.8Mb)
1724 Séwel Korte Wegwyzer der Engelsche Taale Amsterdam Van Waesberge gespreksboek Nederlands, Engels (71.3Mb)
1536 Joris Een geestelijck liedt-boecxken poëzie Nederlands DBNL editie Dibbets (0.4Mb)
1860 Kraay Kleine Schatkamer van Nuttige Kundigheden Amsterdam Kraay spelling Nederlands zevende druk (0.4Mb)
1724 Male, van Ontleding ende Verdeding van de Edele ende Redenrijcke Konste der Poëzye Brugge Verhulst poëzie Nederlands (6.7Mb)
1800 Marin Nouvelle Methode pour apprendre les principes & l'usage des langues Françoise et Hollandoise / Nieuwe Fransche en Nederduitsche spraakwyze vermeerderd met een uitvoerige syntaxis of woorden-schikking Amsterdam Botter gespreksboek Frans, Nederlands laatste druk (17.2Mb)
1860 Winkel, te De Nederlandsche Spelling onder beknopte regels gebragt Leiden Noothoven van Goor spelling Nederlands tweede uitgave (3.6Mb)
1725 Séwel A compendious Guide to the Low Dutch language Amsterdam Van Waesberge gespreksboek Engels tweede druk (15.9Mb)
1800 Nieuwenhuyzen Leeslesjens behoorende bij de verhandeling over het kunstmaatig leezen Leiden/Deventer Du Mortier/De Lange schoolboek Nederlands zesde druk (17.3Mb)
1863 Verboon Het Taal-Onderwijs in de Volksschool Schoonhoven Van Nooten spelling en grammatica Nederlands (2Mb)
1727 Amman Dissertatio de loquela Amsterdam Langerak dissertatie Latijn (5Mb)
1511 Berlaimont, van Vocabulaire pour apprendre à bien lire, escripre et parler françoys et flameng Antwerpen Vorsterman gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1865 Hillebrands Woordenboekje om het Engelsch te leeren spreken Amsterdam Bom woordenboek Nederlands, Engels tweede druk (1.4Mb)
1727 Séwel Groot Woordenboek der Nederduytsche en Engelsche Taalen Amsterdam Visscher woordenboek Nederlands tweede deel, derde druk (62.1Mb)
1527 Berlaimont, van Vocabulare van nieus geordineert. Vocabulaire de nouveau donne et de rechief recorrige Antwerpen Van Liesveldt gespreksboek Nederlands, Frans (27.1Mb)
1866 Lennep, van De vermakelijke Spraakkunst Amsterdam Gebroeders Binger grammatica Nederlands derde druk, DBNL editie Noordegraaf 1985 (5.4Mb)
1728 Nil Volentibus arduum Drie verhandelingen van 't Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum Amsterdam weduwe Onder de Linden poëzie Nederlands (4.2Mb)
1530 [Berlaimont, van] Vocabulaire Antwerpen gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1873 Tiemersma Taaloefeningen voor de Volksschool Groningen Wolters schoolboek Nederlands (2Mb)
1729 Degner Dissertatio Physica de Turfis Utrecht Kroon en Stouw dissertatie Latijn (7.9Mb)
1536 Berlaimont, van Vocabulare van neus gheordineert Antwerpen Vorsterman gespreksboek Nederlands, Frans (31.8Mb)
1877 Bruins De eerste taalmeester: een geregeld stel eenvoudige taaloefeningen voor de Volksschool Groningen Noordhoff/Smit schoolboek Nederlands vierde druk (1.7Mb)
1733 Gelliers, de Trap der Jeugt Amsterdam De Groot schoolboek Nederlands (5.9Mb)
1540 Berlaimont, van Vocabulare van nyeus gheoordineert Antwerpen Vorsterman gespreksboek Nederlands, Frans (40.5Mb)
1879 Dijk, van Oefeningen bij het Leerboekje der Nederlandsche Spraakkunst voor Lagere Scholen Amsterdam Otto schoolboek Nederlands eerste stukje, derde druk (2.7Mb)
1733 Outhof Byvoegsels, behorende tot D. van Hoogstratens lyst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden Amsterdam Wor/erfgenamen van Onder de Linden grammatica Nederlands (10.5Mb)
1592 Megiser Dictionarum quatuor linguarum Leuven Fabro gespreksboek Duits, Latijn, Sloveens, Italiaans (15Mb)
1879 Raaf, de, Zijlstra De Moedertaal: Een Leesboek met Taaloefeningen voor School en Huis Groningen Noordhoff/Smit schoolboek Nederlands zevende druk (27.9Mb)
1735 Séwel Korte Wegwyzer der Engelsche Taale Amsterdam Van Waesberge gespreksboek Nederlands, Engels (16.8Mb)
1545 Berlaimont, van Die conjugacien in Francoys ende in Duytsch oft in Vlaems Antwerpen De Laet gespreksboek Nederlands, Frans (25.6Mb)
1884 Winkel, te De Grammatische Figuren in het Nederlandsch Kuilenburg Blom en Olivierse grammatica Nederlands tweede uitgave (27.5Mb)
1735 Séwel A large dictionary English and Dutch Amsterdam Ter Beek woordenboek Nederlands, Engels derde druk (15.4Mb)
1545 Berlaimont, van Die conjugacien in Francoys ende in Duytsch oft in Vlaems Antwerpen De Laet gespreksboek Nederlands, Frans v.2 (2.9Mb)
1888 Koenen Practische Stijlleer in Lessen en Oefeningen Groningen Wolters stijl Nederlands (11Mb)
1735 Overschie, van Oiwd Niiws of Volbragte Belofte by tyd-uytkoop Delft Van der Kloot poëzie Nederlands (4.1Mb)
1546 [Berlaimont, van] Dictionarium quatuor linguarum, Teutonicae, Gallicae, Latinae, & Hispanicae, eas linguam discere volentibus utilissimum Leuven gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans Niet beschikbaar
1888 Koenen Practische Taalstudie: Stijl- en Taaloefeningen, met proeven van bewerking Groningen Wolters stijl Nederlands achtste druk (59.9Mb)
1736 Anoniem Korte verklaring over de zelfstandige naemvallen en het lydend werkwoordt genootschap Natura et Arte grammatica Nederlands (1.5Mb)
1550 [Berlaimont, van] De cleyne colloquien int vlaemsche ende franchois Gent Lambrecht gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1889 Geerling De Nederlandsche Briefsteller Gouda Van Goor Zonen stijl Nederlands elfde druk (29.7Mb)
1740 Amman Dissertatio de loquela Lugduni Batavorum Delbeek dissertatie Latijn (5.1Mb)
1551 Berlaimont, van Vocabulaer in vier spraken duytsch, francois, latin, ende spaensch, profiteliick allen den ghenen die dese spraken leeren willen Leuven De Grave gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans (49.2Mb)
1890 Verdam De Geschiedenis der Nederlandsche Taal Leeuwarden Suringar etymologie Nederlands (8.9Mb)
1740 Séwel Korte Wegwyzer der Engelsche Taale Amsterdam Ter Beek gespreksboek Nederlands, Engels (8.8Mb)
1552 Berlaimont, van Een profitelijck boecxken om Francoys ende Duytsche oft Vlaems te leeren spreken Antwerpen Luberts gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1894 Voort, van der Hedendaagsche Amerikanismen Gouda Van Goor Zonen woordenboek Nederlands, Engels (4.7Mb)
1741 Corleva De schat der Nederduitsche wortel-woorden Amsterdam Jemans woordenboek Nederlands, Frans (49.9Mb)
1552 Berlaimont, van Vocabulare van nyeus gheordineert om lichtelijc francoys te leeren lesen scrijven ende spreken Antwerpen Luberts gespreksboek Nederlands, Frans (25.4Mb)
1896 Oemar Bastaardwoorden in de Maleische taal en Oosterlingen in de Nederlandsche taal Batavia Van Dorp en Co woordenboek Nederlands, Maleis (1.3Mb)
1741 Cuno Neue Hollandische Grammatica Amsterdam Romberg gespreksboek Duits, Nederlands (13.1Mb)
1553 [Berlaimont, van] Vocabulare van nyeus gheordineer Antwerpen Morbir gespreksboek Nederlands, Frans Niet beschikbaar
1898 Hendriks Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen Tiel Mijs woordenboek Nederlands vierde druk (20.6Mb)
1742 Folqman Grammatica Hollandeza Lissabon Pedroso Galram gespreksboek Portugees (5.1Mb)
1554 Anoniem A very profitable boke to lerne the maner of redyng, writyng, speakying english Spanish. Londen Kyngston en Sutton gespreksboek Spaans, Engels Niet beschikbaar
1898 Winkel, te Letteren en taal, in Ritten: Eene halve eeuw, dl 2 studie Nederlands tweede deel (14.7Mb)
1743 Hakvoord Oprecht onderwijs van de Letter-Konst Utrecht Reers spelling Nederlands Van nieuws overgezien, gecorrigeerd en verbeterd (3.1Mb)
1556 [Berlaimont, van] Dictionarium quatuor linguarum, Teutonicae, Gallicae, Latinae et Hispanicae Leuven De Grave gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans (1.2Mb)
1899 Colinet, Bang, Goemans, Lecoutere, Schrapé e.a. Leuvensche Bijdragen op het gebied van de Germaansche Philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche Dialectkunde Lier Van In en Cie studie Nederlands derde jaargang, eerste aflevering (9.4Mb)
1743 Niervaart, van Oprecht onderwijs van de Letter-Konst Purmerend Jordaan spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en met veel vreemde Namen en Woorden vermeerderd (3.8Mb)
1558 [Berlaimont, van] Dictionarium colloquia sive formulae quatuor linguarum, belgicae, gallicae, hispanicae, italicae Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1899 Strokel Het boek der meest gebruikelijke Basterdwoorden Amsterdam Koster woordenboek Nederlands tweede druk (1Mb)
1744 Grue, la Grammaire Hollandoise et Fransoise Amsterdam Changuion gespreksboek Frans, Nederlands nieuwe druk (13.7Mb)
1558 [Berlaimont, van] Vocabulario de quatro lingue, francese, latino, italiano et spagnolo. Dictionarium quatuor linguarum. Vocabulaire en quatre langues. Vocabulario de quatro lenguas Leuven De Grave gespreksboek Frans, Latijn, Spaans, Italiaans (9Mb)
1900 Weghe, van den Geschiedenis der Nederlandsche Taalstudie in Vlaanderen (1500-1886) Antwerpen Boucherij etymologie of taalverandering Nederlands (4.6Mb)
1744 Grue, la/Séwel Grammaire Flamande Amsterdam Uitwerf gespreksboek Frans, Nederlands nieuwe druk (13.7Mb)
1560 [Berlaimont, van] Colloquia familiaria cum dictionario quattuor linguarum, Teutonicae, Gallicae, Latinae et Hispanicae. Colloques familiares. Colloquia ende vocabulaer Rouen Le Mégissier gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans Niet beschikbaar
1900 Malssen Jr., van Het leven der taal inzonderheid dat van het Nederlandsch Den Haag Nijhoff etymologie of taalverandering Nederlands (11.9Mb)
1746 Hakvoord De nieuwe Nederduitse spel-, lees en schrijfkunst Deventer Van Wezel spelling Nederlands laatste druk (4.7Mb)
1560 [Valerius] Colloquia familiaria cum dictionario quattuor linguarum, teutonicae, gallicae, latinae et hispanicae Leuven De Grave gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans Niet beschikbaar
1901 Winkel, te Geschiedenis der Nederlandsche taal Culemborg Blom/Olivierse etymologie Nederlands vertaling F.C. Wieder (1.3Mb)
1746 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Amsterdam Wor/Onder de Linden grammatica Nederlands vierde druk (6.8Mb)
1561 [Berlaimont, van] Colloquia familiaria cum dictionario quatuor linguarum, teutonicae, gallicae, latinae et hispanicae Leuven De Grave gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans (64.4Mb)
1904 Winkel, te Inleiding van de Geschiedenis der Nederlandsche taal: eerste gedeelte Culemborg Blom/Olivierse etymologie Nederlands eerste deel (15.8Mb)
1747 Séwel A compendious Guide to the Low Dutch language Amsterdam Ter Beek gespreksboek Engels derde druk, DBNL editie 1706 (44.2Mb)
1561 [Berlaimont, van] Colloquia familiaria cum dictionario quatuor linguarum, Teutonicae, Gallicae, Latinae et Hispanicae Lyon erfgenamen van Vincent gespreksboek Nederlands, Frans, Latijn, Spaans Niet beschikbaar
1904 Winkel, te Inleiding tot de Geschiedenis der Nederlandsche taal: slotgedeelte Culemborg Blom/Olivierse etymologie Nederlands slotgedeelte (19.7Mb)
1748 Séwel Korte Wegwyzer der Engelsche Taale Amsterdamç Ter Beek gespreksboek Nederlands, Engels (16Mb)
1562 [Berlaimont, van] Vocabulaire, colloques ou dialogues en quatre langues flamen, francois, espaignol & italien, de nouveau recorrige Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans Niet beschikbaar
1905 Hesseling Het Negerhollands der Deense Antillen Leiden Slijthoff studie Nederlands (1.3Mb)
1748 Belle, van Korte wegwyzer ter spel- spraak- en dichtkunden Haarlem Van der Vinne spelling Nederlands (6Mb)
1565 [Berlaimont, van] Dictionaire colloques ou dialogues en quatre langues, flamen, francois, espaignol et italien Antwerpen Verwithagen gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (10.2Mb)
1906 Prick van Wely Neerlands taal in 't verre Oosten Semarang-Soerabaia Van Dorp en Co studie Nederlands (0.9Mb)
1749 Séwel A large dictionary English and Dutch Amsterdam Ter Beek woordenboek Nederlands, Engels vierde druk (1.7Mb)
1568 [Berlaimont, van] Dictionaire, colloques ou dialogues en quatre langues, flamen, francois, espagnol & italien Gent Van Salenson gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (29.3Mb)
1906 Winkel, te Taalgeschiedenis als Geschiedenis van den Geest Gent Siffer etymologie of taalverandering Nederlands (1.4Mb)
1751 Nyloë Aanleiding tot de Nederduitsche taal Amsterdam Meyer grammatica Nederlands vijfde druk (8.2Mb)
1568 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Antwerpen Bellère gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans (88.6Mb)
1910 Dyneley Prince The Jersey Dutch dialect Dialect Notes grammatica Nederlands, Engels vol. III, part VI, 1910 (1.1Mb)
1752 Marin Nouvelle Methode pour apprendre les Principes & l'Usage des Langues Françoise et Hollandoise Amsterdam Van Eyl gespreksboek Nederlands, Frans laatste druk (53.2Mb)
1568 [Berlaimont, van] Dictionario coloquios o dialogos en quatro lenguas, flamenco, frances, español y italiano Antwerpen Bellère gespreksboek Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans v.2 (10.5Mb)
1699 d'Arsy Het groote woorden-boek, vervattende den schat der Nederlandsche taal, met een Fransche uytlegging Amsterdam Schelte woordenboek Nederlands, Frans laatste druk door La Grue (158.2Mb)
1694 d'Arsy Le grand dictionnaire François-Flaman Amsterdam Wolfgang woordenboek Frans, Nederlands laatste druk door La Grue (145.5Mb)
1690 Pasor Een Grieksch woorden-boek, over het Nieuwe Testament Amsterdam Wassenaar woordenboek Latijn, Grieks, Nederlands door Vander Hooght (62.1Mb)
1664 Koerbagh 'T Nieuw woorden-boek der regten Amsterdam weduwe Boom woordenboek Nederlands, Latijn (40.8Mb)
1839 Roorda van Eysinga Beknopte Maleische Spraakkunst en Chrestomathie, met Italiaansch en Arabisch karakter, benevens een volledig Hoog en Laag Maleisch en Nederduitsch Woordenboek, met Italiaansch karakter Breda Broese en Comp. woordenboek Maleis, Nederlands (12.3Mb)
1741 Soesman Nederduitsch en Hebreeuwsch woorden-boek Amsterdam Van Huyssteen woordenboek Nederlands, Hebreeuws tweede deel (5.8Mb)
1741 Soesman/Vonk De bruidschat Israels, of Onderwijs der Hebreeuwsche spraak-kunst Amsterdam Huyssteen gespreksboek Hebreeuws, Nederlands (26.3Mb)
1887 Oosting Nederduitsch-Soendasch woordenboek Amsterdam Müller woordenboek Nederlands, Sundanees (22Mb)
1886 Gericke, Roorda Javaansch-Nederduitsch handwoordenboek Amsterdam Müller woordenboek Javaans, Nederlands vermeerd en verbeterd door A.C. Vreede (94.7Mb)
1882 Oosting Supplement op het door hem, op last van het Gouvernement van Ned.-Indië, zamengestelde Soendasch-Nederduitsch woordenboek Amsterdam Müller woordenboek Sundanees, Nederlands (11.9Mb)
1879 Oosting Soendasch-Nederduitsch woordenboek Batavia Ogilvie en Co. woordenboek Sundanees, Nederlands (42.9Mb)
1878 Grashuis Dr. Roorda van Eysinga's Algemeen Hollandsch-Maleisch Woordenboek Leiden Kolff woordenboek Nederlands, Maleis herzien en vermeerderd (69.6Mb)
1875 Gericke, Roorda Javaansch-Nederduitsch Handwoordenboek Amsterdam Müller woordenboek Javaans, Nederlands voortgezet door A.C. Vreede (83.8Mb)
1868-1871 Jansz Vervolg op dr. J. F. C. Gericke's Javaansch-Nederduitsch woordenboek Samarang Van Dorp woordenboek Javaans, Nederlands volume 2, aanhangsel (8.8Mb)
1866 Fleischauer, Olivier Hoogduitsch-Nederduitsch en Nederduitsch-Hoogduitsch woordenboek Sneek Van Druten en Bleeker woordenboek Nederlands, Duits tweede uitgave (38.1Mb)
1863 Pijnappel Maleisch-Nederduitsch woordenboek Haarlem/Amsterdam Enschedé en Zonen/Muller woordenboek Maleis, Nederlands naar het werk van Dr. W. Marsden e.a. (13.6Mb)
1862 Roorda, Meinsma Supplement op het Javaansch-Nederduitsch woordenboek van J.F.C. Gericke Amsterdam/Leipzig/Londen/Parijs Muller/Brockhaus/Trürner en Co./Duprat woordenboek Javaans, Nederlands (22Mb)
1861 Tuuk, van der Bataksch-Nederduitsch woordenboek Amsterdam Muller woordenboek Bataktalen, Nederlands (38.3Mb)
1859 Weiland Groot Nederduitsch taalkundig woordenboek Dordrecht Blussé/Van Braam woordenboek Nederlands nieuwe uitgave (86.5Mb)
1858 Kärcher Nederduitsch-Latijnsche woordenlijst, toegevoegd aan het Latijnsch-Nederduitsch woordenboek Utrecht Van der Post jr. woordenboek Latijn, Nederlands door J. Terpstra (68.9Mb)
1855 Roorda van Eysinga Algemeen Nederduitsch-Maleisch Woordenboek Den Haag Gebroeders Van Cleef woordenboek Nederlands, Maleis (76.8Mb)
1855 Roorda van Eysinga Algemeen Nederduitsch-Maleisch woordenboek Leiden Kolff woordenboek Nederlands, Maleis (95.2Mb)
1847-1952 Gericke Javaansch-Nederduitsch woordenboek Amsterdam Müller woordenboek Javaans, Nederlands (140.5Mb)
1847 Gericke, Roorda Javaansch-Nederduitsch woordenboek Amsterdam Müller woordenboek Javaans, Nederlands (47.5Mb)
1847 Gericke, Roorda Javaansch-Nederduitsch woordenboek Amsterdam Müller woordenboek Javaans, Nederlands (119Mb)
1845 Weiland Nederduitsch letterkundig woordenboek Antwerpen Van Dieren en Comp. woordenboek Nederlands eerste deel (83.9Mb)
1844 Weiland Nederduitsch letterkundig woordenboek Antwerpen Van Dieren en Comp. woordenboek Nederlands tweede deel (72.8Mb)
1837 Crusius Volledig Grieksch-Nederduitsch woordenboek voor de gedichten van Homerus Amsterdam Müller woordenboek Grieks, Nederlands bewerkt door Hm. Pol (41Mb)
1835 Roorda van Eysinga Algemeen Javaansch en Nederduitsch Woordenboek in de Kromo-, Ngoko-, Modjo- en Kawische taal Kampen Van Hulst woordenboek Javaans, Nederlands (31.1Mb)
1834 Roorda van Eysinga Algemeen Javaansch en Nederduitsch Woordenboek in de Kromo-, Ngoko-, Modjo- en Kawische taal Kampen Van Hulst woordenboek Javaans, Nederlands (15.1Mb)
1832 Leydekker Maleisch-Nederduitsch woordenboek Batavia woordenboek Maleis, Nederlands in manuscript bewerkt en samengesteld (24.1Mb)
1828/1829 Martin jr. Beredeneerd Nederduitsch woordenboek Amsterdam Martin en Co. woordenboek Nederlands tweede druk (37.7Mb)
1829 Martin jr. Beredeneerd Nederduitsch woordenboek Amsterdam Martin en Co. woordenboek Nederlands tweede druk (42.5Mb)
1828 Olinger Lexicon Latino-Graeco-Belgicum Brussel De Mat en Zoon/Remy woordenboek Latijn, Grieks, Nederlands (0.7Mb)
1623 Berthout Collocutions Familieres de Jean Berthout Antwerpen Verdussen gespreksboek Nederlands, Frans nieuwe editie (10.4Mb)
2002 Predota, Woronczak Christophorus Warmers Nederlandse en Poolse samenspraken 1691 Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego gespreksboek Nederlands, Pools (2.2Mb)
1707 Houtman, de Dictionarium, ofte Woord- en Spraeck-boeck, in de Duytsche en Maleysche Tale Amsterdam/Batavia Matthysz./Compagnies en Stads-drukkery woordenboek Nederlands, Maleis (8.2Mb)
1680 Houtman, de Dictionarium, ofte Woord- en Spraeck-boeck, in de Duytsche en Maleysche Tale Amsterdam Matthysz. woordenboek Nederlands, Maleis nieuwe editie (11.8Mb)
2022 Günther Das niederdeutsch-tussische Sprachbuch von Johannes von Heemer aus dem Jahre 1696 Frankfurt am Main/Berlijn/Bern/Brussel/New York/Oxford/Wenen Lang gespreksboek Duits, Nederlands, Russisch deel 17 (23.3Mb)
1826 Elout Nederduitsch en Maleisch woordenboek Haarlem Enschedé en Zonen woordenboek Nederlands, Maleis naar het Fransch en Maleisch woordenboek van den Hr. W. Marsden (29.3Mb)
1825 Elout Maleisch, Nederduitsch en Fransch woordenboek Haarlem Enschedé en Zonen woordenboek Maleis, Nederlands, Frans naar het Maleisch en Engelsch woordengoek van den Hr. W. Marsen (67.4Mb)
1825 Roorda van Eysinga Maleisch en Nederduitsch woordenboek Batavia Landsdrukkerij woordenboek Maleis, Nederlands (22.4Mb)
1824 Roorda van Eysinga Nederduitsch en Maleisch woordenboek Batavia Landsdrukkerij woordenboek Nederlands, Maleis (22.6Mb)
1819 Janson Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen Dordrecht Blussé/Van Braam woordenboek Nederlands, Engels in twee delen, nieuwe editie door R. Van der Pyl (26.9Mb)
1811 Agron, Landré, Weiland Nieuw hand-woordenboek der Nederduitsche en Fransche talen Amsterdam Allart woordenboek Frans, Nederlands tweede deel A-O (43.6Mb)
1810 Frieseman Nieuw Nederduitsch-Latijnsch woordenboek Zutphen Thieme woordenboek Latijn, Nederlands (172.4Mb)
1810 Landré, Agron Nieuw hand-woordenboek der Nederduitsche en Fransche talen Amsterdam Allart woordenboek Frans, Nederlands eerste deel (51.2Mb)
1811 Agron, Landré, Weiland Nieuw hand-woordenboek der Nederduitsche en Fransche talen Amsterdam Allart woordenboek Nederlands, Frans derde deel P-Z (36.6Mb)
1782 Marin Dictionnaire françois et hollandois Amsterdam/Rotterdam Changuion/Beman woordenboek Frans, Nederlands vijfde druk (208.2Mb)
1778 Halma Woordenboek der Nederduitsche en Fransche taalen Utrecht weduwe Van Poolsum woordenboek Nederlands, Frans vierde druk (133.5Mb)
1771 Hannot, Hoogstraten, van, Verheyk Nederduitsch en Latynsch woordenboek Amsterdam/Leiden De Groot en Zoon/Luchtmans woordenboek Nederlands, Latijn vierde druk (138.8Mb)
1768 Marin Groot Nederduitsch en Fransch woorden-boek Rotterdam Beman woordenboek Nederlands, Frans vierde druk (175.7Mb)
1762 Marin Dictionnaire françois et hollandois Amsterdam/Rotterdam Van Eyl/Beman en Zoon woordenboek Frans, Nederlands vierde druk (171.5Mb)
1720 Marin P. Marins Compleet Nederduitsch en Fransch woordenboek Amsterdam/Dordrecht weduwe Visscher/Oosterwyk/Onder de Linden/Van Braam woordenboek Nederlands, Frans (153.6Mb)
1720 Marin Compleet Fransch en Nederduitsch woordenboek Dordrecht/Amsterdam Van Braam/weduwe Visscher/Oosterwyk/Onder de Linden woordenboek Frans, Nederlands (146.9Mb)
1719 Halma Le grand dictionaire François & Flamand Utrecht Van Poolsum woordenboek Frans, Nederlands derde druk (102.3Mb)
1710 Giron Het Groot Italiaansch en Nederduitsch Woordenboek Amsterdam Mortier woordenboek Italiaans, Nederlands eerste deel (110.9Mb)
1710 Giron Het groot Nederduitsch en Italiaansch woordenboek Amsterdam Mortier woordenboek Nederlands, Italiaans tweede deel (77.6Mb)
1867 Wester Korte en nuttige leeslesjes Arnhem De Jong schoolboek Nederlands vijfendertigste druk (4.9Mb)
1847 Wester Korte en nuttige leeslesjes Groningen Schierbeek schoolboek Nederlands eenendertigste druk (2.7Mb)
1840 Wester Woordenboekje, behelzende één lijstje van minbekende Nederlandsche woorden, en één van meest in gebruik zijnde basterdwoorden, en die uit andere talen ontleend zijn : een schoolboek voor gevorderde leerlingen Groningen Oomkens woordenboek Nederlands zevende druk (2.9Mb)
1835 Wester Korte en nuttige leeslesjes Groningen Oomkens schoolboek Nederlands zevenentwintigste druk (2.6Mb)
1834 Korte en nuttige leeslesjes Wester Groningen Oomkens schoolboek Nederlands zesentwintigste druk (4.7Mb)
1873 Broeder, den, Jansen Taalboekje voor de lagere scholen: vereeniging van spreek- en styloefeningen en spraakkunst Rotterdam Dunk schoolboek Nederlands eerste stukje, tweede druk (33.3Mb)
1875 Broeder, den, Jansen Taalboekje voor de lagere scholen : vereeniging van spreek- en styloefeningen en spraakkunst Rotterdam Dunk schoolboek Nederlands vierde stukje, tweede druk (1.4Mb)
1874 Broeder, den, Jansen Taalboekje voor de lagere scholen: vereeniging van spreek- en styloefeningen en spraakkunst Rotterdam Dunk schoolboek Nederlands derde stukje, eerste gedeelte, tweede druk (1.1Mb)
1874 Broeder, den, Jansen Taalboekje voor de lagere scholen: vereeniging van spreek- en styloefeningen en spraakkunst Rotterdam Dunk schoolboek Nederlands tweede stukje, tweede gedeelte, tweede druk (1.4Mb)
1873 Broeder, van, Jansen Taalboekje voor de lagere scholen: vereeniging van spreek- en styloefeningen en spraakkunst Rotterdam Dunk schoolboek Nederlands tweede stukje, eerste gedeelte, tweede druk (1.2Mb)
1838 Géruzet Nieuw Nederduitsch-Fransch klassisch-woordenboek : volgens de spelling van de heeren Siegenbeek en Weiland, bevattende: al de in beide talen algemeen aangenomene woorden, benevens derzelver beteekenissen, en verrijkt met de meest gebruikelijke kunstwoorden; ter dienste der instituten Amsterdam Canongette en Cie woordenboek Nederlands, Frans tweede deel (46.4Mb)
1839 Géruzet Nieuw nederduitsch-fransch klassisch-woordenboek, volgens de spelling van de heeren Siegenbeek en Weiland, bevattende: al de in beide talen algemeen aangenomen woorden, benevens derzelver beteekenissen, en verrijkt met de meest gebruikelijke kunstwoorden Amsterdam Canongette en Cie woordenboek Nederlands, Frans tweede deel (50.1Mb)
1815 Anoniem Nieuwe Nederduitsche letterkunst, dienende om de jeugd, binnen korten tijd, de eerste gronden der Nederduitsche taal te leeren : zijnde een vervolg op het Nieuw en door de ondervinding goedgekeurd Nederduitsch abc-boek, volgens de spelling van den hoogl. M. Siegenbeek, door denzelven schrijver Amsterdam Elwe spelling Nederlands (3.3Mb)
1810 T.A.C.P. Nieuw Nederduitsch A.B., spel- en lees-boekje Utrecht Schoonhoven spelling Nederlands vierde druk (4.2Mb)
1810 Bemmelen, van Het nieuw vermakelijk Nederduitsch spel- en leesboek 's-Hertogenbosch Lion spelling Nederlands tiende druk (3.7Mb)
1805 Bemmelen, van Het nieuw vermakelijk Nederduitsch spel- en leesboek Leiden Honkoop spelling Nederlands achtste druk (4.6Mb)
1831 Ypeij Prospectus: Woordenboek van Friesche idiotismen of woorden en spreekwijzen Leeuwarden Suringar woordenboek Nederlands, Fries (3.6Mb)
1806 Wassenbergh Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval. I. Idioticon Frisicum of Woordenboek van bijzonder in Friesland gebruikelijke woorden, en spreekwijzen Franeker Romar woordenboek Fries, Nederlands eerste deel (20.2Mb)
1658 Hexham Het groot Woorden-boeck, gestelt in't Neder-duytsch ende in't Engelsch Rotterdam Leers woordenboek Nederlands, Engels DBNL editie 1648/2010 (22.6Mb)
1648 Hexham Het groot Woorden-boeck, gestelt in't Neder-duytsch ende in't Engelsch Rotterdam Leers woordenboek Nederlands, Engels DBNL editie 1648/2010 (28.3Mb)
1882 Lambrecht Nederlandsche Spellijnghe Gent Annoot-Braeckman spelling Nederlands vierde reeks, nummer drie (5.4Mb)
1576 Hyperphragme Eene forme ende maniere der coniugatien in Nederduytsch ende Fransoys Rotterdam Mullem gespreksboek Nederlands, Frans (7.2Mb)
1939 Zwaan Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft Groningen Wolters grammatica Nederlands (23Mb)
1648 Burgersdijk Institutio physica: dat is: Onder-wijs der natuur-weet be-ghrijpende de ghansche natuurlijke wijsgeerte Amsterdam Troost etymologie of taalverandering Nederlands (14.9Mb)
1755 Vossius Elementa Rhetorica Nijmegen Heymans retorica Latijn, Nederlands (2.8Mb)
1659 Porte, de la Den nieuwen dictionaris oft Schadt der Duytse en̄ Spaensche talen Antwerpen Verdussen gespreksboek Nederlands, Spaans (61.6Mb)
1662 Vossius Gerardi Johannis Vossii Aristarchus Amsterdam Blaek grammatica Latijn (110.4Mb)
1675 Helderen A New and Easy English Grammar Amsterdam weduwe Bruining gespreksboek Engels, Nederlands (10.7Mb)
1677 Pels Q. Horatius Flaccus Dichtkunst Amsterdam Bouman studie Nederlands DBNL editie 1677/1973 (6.8Mb)
1679 Helderen, Gosens van Neerduitse spelkonst Amsterdam weduwe Bruinings spelling Nederlands (0.8Mb)
1691 Comenius Janua Linguarum Amsterdam Wolters gespreksboek Latijn, Nederlands (40.2Mb)
1654 Ende, van den La gazophylace de la langue Françoise et Flamande Rotterdam Naeran gespreksboek Nederlands, Frans (57Mb)
1649 Stevin Materiae politicae Leiden Rosenboom etymologie Nederlands (143.1Mb)
1767-1770 Vieroot Amsteldamse Nederduitsche godgeleerde, geschied, oudheid, taal, en letterkundig bibliotheek Amsterdam Vieroot studie Nederlands eerste deel (28.9Mb)
1761 Baars Kabinet der Schrijf-konst Amsterdam Meyer spelling Nederlands eerste deel (3.3Mb)
1843 Bemmelen, van Het nieuw vermakelijk Nederduitsch spel- en leesboek Leiden Honkoop spelling Nederlands (2.3Mb)
1773 Anoniem Beredeneerd plan tot het vervaerdigen van een algemeen, omschryvend woordenboek der Nederlandsche Tale Leiden De Maetschappy der Nederlandsche letterkunde grammatica Nederlands (19.8Mb)
1787 Glignett Alphabetische Woordenlyst (A-H) Leiden De Maetschappy an Nederlandsche Letterkunde woordenboek Nederlands (12.8Mb)
1791 Hinlopen Ontwerp tot het opstellen en bewerken van een Nederduitsch Omschyrvend Woordenboek woordenboek Nederlands (1.2Mb)
1757 Burman Eenige aenmerkingen de Nederduitsche tael Utrecht Kroon spelling en grammatica Nederlands (10.5Mb)
1761 Burman Eenige nieuwe aenmerkingen de Nederduitsche tael Utrecht/Amsterdam Kroon/Broedelet/Van Paddenburg/Van der Kroe spelling en grammatica Nederlands (19.4Mb)
1805 Cramer De geheel vernieuwde en verbeterde Trap der Jeugd 's-Hertogenbosch Noman en Zoon schoolboek Nederlands eerste stukje, nieuwe en verbeterde druk (8.7Mb)
1830 Cramer De geheel vernieuwde en verbeterde Trap der Jeugd Amsterdam Schalekamp/Van de Grampel schoolboek Nederlands nieuwe en verbeterde druk (8.6Mb)
1839 Cramer De geheel vernieuwde en verbeterde Trap der Jeugd Nijmegen Thieme schoolboek Nederlands nieuwe en verbeterde druk (7.5Mb)
1862 Cramer De geheel vernieuwde en verbeterde Trap der Jeugd Nijkerk Malga schoolboek Nederlands nieuwe en verbeterde druk (5.2Mb)
1778-1782 Dumbar, Scholten, Vos van Steenwijk van den Nijerwal, de Het Dumbar handschrift Deventer Kluwer grammatica Nederlands DBNL editie 1952, uitgegeven door Bezoen (3.3Mb)
1776 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam Kannewet schoolboek Nederlands verbeterde druk (4.8Mb)
1800 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam Meyer schoolboek Nederlands verbeterde druk (11.3Mb)
1795 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam Vander Putte schoolboek Nederlands verbeterde druk (5.2Mb)
1783 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam erfgenamen van weduwe Ratelband/Bouwer schoolboek Nederlands verbeterde druk (4.4Mb)
1793 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam erfgenamen van de weduwe Ratelband/Bouwer schoolboek Nederlands verbeterde druk (4.9Mb)
1798 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam Bouwer/weduwe Ratelband schoolboek Nederlands verbeterde druk (5.8Mb)
1800 Gelliers, de Trap der Jeugd Amsterdam Bouwer/weduwe Ratelband schoolboek Nederlands verbeterde druk (6.4Mb)
1808 Gelliers, de Trap der Jeugd Groningen Oomkens schoolboek Nederlands verbeterde en vermeerderde druk (7.9Mb)
1742 Anoniem General Rudiments of the Dutch language: For the use of Englishmen who begin to learn it Johnson gespreksboek Engels, Nederlands (7.9Mb)
1761 Hakvoord Opregt onderwys van de letter-konst Amsterdam Kannewet spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en verbeterd (7Mb)
1800 Hakvoord Opregt onderwys van de letterkonst Amsterdam Meyer spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en verbeterd (2.9Mb)
1760 Hakvoord Opregt onderwys van de letter-konst Amsterdam Ratelband/Bouwer spelling Nederlands (2.7Mb)
1791 Hakvoord Opregt onderwys van de letter-konst Roermond Gruyters spelling Nederlands van nieuws overzien en verbeterd (5.6Mb)
1798 Hakvoord Oprecht onderwys van de letter-konst Utrecht Kemink en Zoon spelling Nederlands van nieuws overzien, gecorrigeerd en verbeterd (9.7Mb)
2017 Levičkin Een fragment van een Russisch-Nederlands woordenboek uit de 17e eeuw uit Pskov Sint-Petersburg Nestor-Historia studie Russisch, Nederlands In Severnorusskie govory. Vypusk 16 (“Noord-Russische dialecten. Aflevering 16”), eds. A.S. Gerd en E.V. Purickaja, 196-235 (9Mb)
1700 Kopvievsky Nomenklator na latinskom, russkom i gollandskom jazykě Amsterdam Thesingh woordenboek Russisch, Latijn, Nederlands Niet beschikbaar
1717 Brjus Kniga leksikon ili Sobranie rečej po alfavitu s rossijskogo na gollandskij jazyk (Boek-lexicon of Verzameling woorden op alfabet van de Russische naar de Nederlandse taal) Sint-Petersburg woordenboek Russisch, Nederlands Niet beschikbaar
1787 Halma Nouvelle Grammaire Françoise et Flamande Maastricht Gebroeders Gimblet gespreksboek Frans, Nederlands derde druk (11.1Mb)
1723 Hoogstraten van Lyst der gebruikelykste zelfstandige naemwoorden betekent door hunne geslachten Amsterdam Onder de Linden grammatica Nederlands derde druk (21.4Mb)
1725 Hoogstraten, van Beginselen of kort begrip der Rederykkunst Amsterdam Onder de Linden poëzie Nederlands (5.2Mb)
1772 Huydecoper Rijmkronijk van Melis STOKE met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen Leiden Le Mair studie Nederlands eerste deel (34.6Mb)
1772 Huydecoper Rijmkronijk van Melis STOKE met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen Leiden Le Mair studie Nederlands derde deel (35.4Mb)
1733 Kate, ten Godgeleerde, historische, philosophische […] vermakelykheden Amsterdam Schagen studie Nederlands vijfde stukje (41.8Mb)
1757 Kramer Nieuwe Hoogduitse grammatica Amsterdam Van Belkom gespreksboek Nederlands, Duits nieuwe druk (17.6Mb)
1796 Anoniem Lees-oefeningen voor eerstbeginnenden Leiden Du Mortier en Zoon schoolboek Nederlands (1.7Mb)
1786 Nieuwenhuyzen Verhandeling over het kunstmatig lezen Edam/Haarlem Tolk/De Vries studie Nederlands (16.6Mb)
175X Mauger De Fransche en Nederduytsche grammaire en samen-spraeken van Claude Mauger Venlo Korsten gespreksboek Frans, Nederlands laatste, vermeerderde druk (16.9Mb)
1778 Verscheidene auteurs Mengelstoffen van het taal- en dichtlievend Gezelschap te Leiden Leiden Koet studie Nederlands (5.1Mb)
1791 Moerbeek, van Neue, vollkommene Holländische sprachlere Leipzig Junius gespreksboek Duits, Nederlands (18.7Mb)
1780 T.A.C.P. Nieuw Nederduitsch Speldeboek Utrecht weduwe Schoonhoven spelling Nederlands (4.8Mb)
1780 Anoniem Nieuw Nederduitsch Speldeboek Rotterdam Arrenberg spelling Nederlands derde, verbeterde druk (4.6Mb)
1802 Anoniem Nieuw Spelboek Leiden Du Mortier en Zoon spelling Nederlands achtste druk (6Mb)
1764 Pepliers, des Nouvelle et parfaite Grammaire Royale Françoise et Hollandoise Amsterdam Van Esveldt gespreksboek Frans, Nederlands (24.6Mb)
1779 Peyton Nieuwe Engelsche spraakkunst Amsterdam Meijer gespreksboek Nederlands, Engels tweede druk (21.8Mb)
1774 Pieterson Verhandeling over de scheid- en onscheidbaare voorzetsels van de werkwoorden der Nederduitsche taale Amsterdam Sellschop/Huart grammatica Nederlands (4.2Mb)
1817 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden Haarlem Loosjes grammatica Nederlands zesde en verbeterde druk (3.4Mb)
1821 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden Haarlem weduwe Loosjes grammatica Nederlands zevende druk (4Mb)
1830 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden Haarlem weduwe Loosjes grammatica Nederlands negende druk (3.5Mb)
1847 Pieterson Geslachtlijst der zelfstandige naamwoorden grammatica Nederlands elfde druk (3.5Mb)
1708 Poeraet De spelling van A. Moonen in eenen Brief verdedigt Den Haag Ellinkhuizen spelling Nederlands (4.1Mb)
1783 Kunst wordt door arbeid verkregen Prijsverhandelingen Leiden Heyligert studie Nederlands eerste deel (22.3Mb)
1730 Reizius Belga Graecissans Rotterdam Hofhout woordenboek Latijn, Grieks, Nederlands (31.5Mb)
1711 M.S. De voornaamste verschillen over de spellinge kortlyk aangewesen Amsterdam/Alkmaar/Hoorn Ten Hoorn/Ratelbant/Welhem/Beukelman spelling Nederlands (4.7Mb)
1796 Anoniem Schooloefeningen of handleiding tot de Nederduitsche taalkunde Haarlem Beets schoolboek Nederlands (2.3Mb)
1781-1785 Steenwinkel, Clignett Taelkundige mengelingen Leiden De Does, P.Z. studie Nederlands (22Mb)
1794 Steenwinkel, Clignett Schatkamer der taalen Amsterdam Elwe studie Nederlands heruitgave Steenwinkel en Clignett (19.6Mb)
1775 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Van Hoogeveen jr. studie Nederlands eerste deel (14.4Mb)
1727 Taffin Fransche grammaire Gent Vander Ween gespreksboek Nederlands, Frans (22.3Mb)
1720 Tuinman De oorsprong en uitlegging van dagelyks gebruikte Nederduitsche Spreekwoorden Middelburg Schryver etymologie Nederlands (28.1Mb)
1731 Tuinman Vervolg op de Fakkel der Nederduitsche taale Middelburg Schryver gespreksboek Nederlands (20.6Mb)
1791 De Maatschappij Verhandeling over het onderwijs in het spelen, leezen en schrijven Leiden/Deventer Du Mortier en Zoon/De Lange studie Nederlands (2.2Mb)
1709 Verwer Brief aen den heere Adriaen Reland Utrecht Broedelet grammatica Nederlands (2.5Mb)
1711 Verwer Nederlants see-rechten Amsterdam Boom woordenboek Nederlands (13.6Mb)
1755 Anoniem Volmaakte en nuttige kern der Fransche en Nederduitsche talen Amsterdam Baalde gespreksboek Frans, Nederlands vierde druk (4.2Mb)
1799 Weiland Nederduitsch taalkundig woordenboek B, C, D Amsterdam Allart woordenboek Nederlands (32.4Mb)
1781 Zeydelaar Néderduitsche spraakkonst Utrecht Wild gespreksboek Nederlands (35.4Mb)
1786 Zeydelaar De Hoogduitsche spraakmeester van prof. J.C. Gottsched Amsterdam Holtrop gespreksboek Nederlands, Duits tweede druk, vertaald, origineel door Gottsched (29.8Mb)
1791 Zeydelaar De Nederduitsche taal in alle derzelver deelen en schoonheden Amsterdam Elwe gespreksboek Nederlands eerste deel (33.3Mb)
1819 Zeydelaar Verhandeling over de spelling der Nederduitsche taal Den Bommel Noman spelling Nederlands nieuwe uitgave (11.1Mb)
1880 Agt, van Taaloefeningen voor de lagereschool Tiel Mijs schoolboek Nederlands nummer 4 (1.3Mb)
1881 Agt, van Taaloefeningen voor de lagereschool. Ontleding van den samengestelden zin Tiel Mijs schoolboek Nederlands nummer 5 (1.3Mb)
1882 Agt, van Taaloefeningen voor de lagereschool Tiel Mijs schoolboek Nederlands nummer 6 (0.9Mb)
1847 Alberdingk Thijm De Nederduitsche spelling in haar beginsel, haar wezen, en eischen beschouwd Utrecht Kemink en Zoon spelling Nederlands vermeerderde overdruk uit het Algemeen Letterlievend Maandschrift (7.5Mb)
1850 Allirol Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz. Tiel weduwe Van Wermeskerken schoolboek Nederlands (1.9Mb)
1850 Allirol Verbetering der drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz. Tiel weduwe Van Wermeskerken schoolboek Nederlands (2.6Mb)
1850 Allirol Sleutel bij de verbetering der drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz. Tiel weduwe Van Wermeskerken schoolboek Nederlands (4.3Mb)
1890 Anoniem Taal en stijl (spraakkunst en stijlleer) Tilburg Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis schoolboek Nederlands derde cursus (7.3Mb)
1810 Anslijn Bijvoegsel of J.C. Dolz, aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen Leiden Du Mortier en Zoon spelling en grammatica Nederlands (8.6Mb)
1852 Baas De taalvriend Groningen Oomkens en Zoon schoolboek Nederlands tweede druk (3.7Mb)
1847 Backer Beknopte schets van de Gronden der Nederlandsche taal in vragen en antwoorden Maastricht Haren Noman schoolboek Nederlands (1.4Mb)
1854 Backer Beknopte schets van de gronden der Nederlandsche taal Tiel Van Wermeskerken schoolboek Nederlands tweede, vermeerderde en verbeterde uitgave (2.1Mb)
1850 Baecker, de Les Flamands de France Gent Hebbelynck gespreksboek Frans, Nederlands (15.2Mb)
1864 Beckering Vinckers Een orthographische e-legie Kampen Van Dam spelling Nederlands (7.3Mb)
1866 Beckering Vinckers Hagchelijkheid van de spelling Kampen Van Hulst spelling Nederlands (2Mb)
1852 Beers, van Nederduitsche spraekleer Antwerpen Peeters gespreksboek Nederlands (8.5Mb)
1854 Beers, van Nederduitsche spraekleer Antwerpen Gebroeders Peeters gespreksboek Nederlands tweede verbeterde en vermeerderde uitgave (10.4Mb)
1863 Anoniem Allereerste beginselen der Nederlandsche taal voor schoolgebruik Arnhem Voltelen schoolboek Nederlands (1.3Mb)
1863 Anoniem Allereerste beginselen der Nederlandsche spraakkunst Delft Roldanus schoolboek Nederlands bewerkt door de afdeeling Delft (3Mb)
1849 Blokbergen Beginselen der Nederlandsche taal; Een schoolboekje voor vlijtige kinderen Groningen Folkers schoolboek Nederlands tweede stukje (3Mb)
1819 Anoniem Eerste beginselen der Nederduitsche spraakkunst, gevolgd door eene verhandeling over de lees- of schrijfteekenen en door een reglement voor scholen Maaseik Titeux schoolboek Nederlands (5.9Mb)
1810 Weiland Eerste beginselen der Nederduitsche spraakkunst Rotterdam Hendriksen schoolboek Nederlands (4Mb)
1755 Anoniem Kort begrip der Nederduitsche spraakkunst Amsterdam erfgenamen van weduwe Van Egmont schoolboek Nederlands (5.5Mb)
1827 Behaegel Nederduytsche spraakkunst Brugge De Moor studie Nederlands tweede boekdeel (24.2Mb)
1838 Behaegel Verhandeling over de Vlaemsche spelkunst Brugge De Moor spelling Nederlands tweede aflevering (14.6Mb)
1831 Bergh, van den Bespiegeling over den aard en de ontwikkeling onzer taal Leiden De Mortier en Zoon studie Nederlands (10.9Mb)
1836 Bergh, van den De leer der enkele en dubbele vokaalspelling in het Nederduitsch Rotterdam Wijnhoven Hendriksen spelling Nederlands (2.7Mb)
1880 Bergh, van den Beginselen der Nederlandsche taal Utrecht Van der Sprong spelling en grammatica Nederlands (9.4Mb)
1839 Anoniem Beslissing der koninglyke commissie wegens de geschilpunten in het schrijven der Nederduitsche tael Gent Gyselynk studie Nederlands (5.5Mb)
1820 Beijer Handleiding tot den Nederlandschen stijl Rotterdam Mensing/Van Westreenen stijl Nederlands (22.9Mb)
1809 Anoniem Verslag van de commissie der taalkundige werkzaamheden betrekkelijk de bastaardwoorden, uitgebragt in de vergadering der tweede klasse van het koninklijk instituut woordenboek Nederlands (1.3Mb)
1820 Bilderdijk Taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands eerste deel (8Mb)
1821 Bilderdijk Taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands tweede deel (7.9Mb)
1822 Bilderdijk Taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands derde deel (8Mb)
1823 Bilderdijk Taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands vierde deel (8.1Mb)
1778 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Van Hoogeveen jr. studie Nederlands tweede deel (11.3Mb)
1780 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Van Hoogeveen jr. studie Nederlands derde deel (11.3Mb)
1783 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Van Hoogeveen jr. studie Nederlands vierde deel (10.7Mb)
1787 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Voor het genootschap studie Nederlands vijfde deel (8.8Mb)
1790 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Voor het genootschap studie Nederlands zesde deel (8.1Mb)
1790 Kunst wordt door arbeid verkreegen Tael- en dichtlievende oefeningen Leiden Van Hoogeveen jr. studie Nederlands zevende deel (4.6Mb)
1821 Bilderdijk Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden Amsterdam Sepp en Zoon woordenboek Nederlands eerste deel (16.1Mb)
1821 Bilderdijk Geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden Amsterdam Sepp en Zoon woordenboek Nederlands tweede deel (18.1Mb)
1824 Bilderdijk Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands eerste deel (7.5Mb)
1824 Bilderdijk Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands tweede deel (7.8Mb)
1825 Bilderdijk Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands derde deel (8.1Mb)
1825 Bilderdijk Nieuwe taal- en dichtkundige verscheidenheden Rotterdam Immerzeel jr. studie Nederlands vierde deel (7.7Mb)
1828 Bilderdijk Korte aanmerkingen op Huydecopers proeve van taal- en dichtkunde Amsterdam Den Hengst en Zoon studie Nederlands (5.8Mb)
1829 Bilderdijk Woordenboek voor de Nederduitsche spelling Den Haag Immerzeel jr. woordenboek Nederlands (9.5Mb)
1833 Bilderdijk Verklarende geslachtlijst der Nederduitsche naamwoorden Amsterdam Immerzeel jr. woordenboek Nederlands tweede deel (16.4Mb)
1875 Bilderdijk Voorlezingen over de Hollandsche taal Arnhem Van Marle studie Nederlands uitgegeven door A. de Jager (17.2Mb)
1855 Bilderdijk Taalkundige opstellen van mr. W. Bilderdijk Amsterdam Portielje en Zoon studie Nederlands editie A. de Jager (0.5Mb)
1805 Bilderdijk Verhandeling over de geslachten der naamwoorden in de Nederduitsche taal Amsterdam weduwe Doll studie Nederlands (6.1Mb)
1863 Werndly Een blik of iets van nationaal belang. Een handvol op- en aanmerkingen met betrekking tot het 'Ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch woordenboek' Deventer Reuvecamp spelling Nederlands (2.1Mb)
1834 Blommaert Aenmerkingen over de verwaerloozing der Nederduitsche tael Gent studie Nederlands in: Nederduitsche letteroefeningen (0.3Mb)
1900 Boer Vergelijking en karakteriseering Amsterdam Scheltema/Holkema letterkunde Nederlands (4.7Mb)
1870 Bogaers Nog een paar woorden over de afkapping van verbuigingsuitgangen Antwerpen De Cort grammatica Nederlands overgedrukt uit de Toekomst (4.5Mb)
1872 Bogaers Taalkundige opstellen Rotterdam Dunk studie Nederlands uitgegeven door Brill (11.3Mb)
1846 Bomhoff Hz. Nieuw handwoordenboek voor de spelling der Nederduitsche taal Zaltbommel Noman en Zoon woordenboek Nederlands (10.8Mb)
1854 Bomhoff Hz. Uitspraak der letters in de Nederlandsche taal Zutphen Van Someren spreekvaardigheid Nederlands (4.5Mb)
1858 Bomhoff Hz. Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz. Zutphen Van Someren spelling, grammatica en stijl Nederlands (2.7Mb)
1862 Bomhoff Hz. Opstellen met fouten tegen woordgronding, woordvoeging, stijl, enz. Zutphen Van Someren spelling, grammatica en stijl Nederlands tweede druk (2.9Mb)
1856 Wieringhen Borski, van Handleiding voor de praktische oefening in de zinsontleding Delft Koster grammatica Nederlands (2.8Mb)
1854 Wieringhen Borski, van Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal Delft Koster schoolboek Nederlands eerste cursus (2.5Mb)
1804 Boonzajer, Clignett Teuthonista of Duytschlender van Gherard van der Schueren Leiden Herdingh/Du Mortier woordenboek Duits, Latijn, Nederlands (46Mb)
1773 Bouvaert Historie, regels, ende bemerkingen wegens de Nederduytsche rym-konst Antwerpen Bincken letterkunde Nederlands (6.3Mb)
1847-1848 Verscheidene auteurs Archief voor Nederlandsche taalkunde Amsterdam Portielje studie Nederlands verzameld door A. de Jager, eerste deel (14.1Mb)
1793 Steven Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek Tielt Steven spelling en grammatica Nederlands zesde druk (10.1Mb)
1825 Lissaur Eerste beginselen der Hebreeuwsche taal Amsterdam Briët gespreksboek Nederlands, Hebreeuws (2.4Mb)
1540 Anoniem Septem Linguarum Antwerpen Crinitus gespreksboek Latijn, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels, Duits (43Mb)
1590 Calepinus Dictionarium undecim linguarum Bazel Henricpetri gespreksboek Latijn, Grieks, Hebreeuws, Nederlands, Spaans, Frans, Pools, Italiaans, Hongaars, Duits, Engels tweede druk (178.3Mb)
1649 Calepinus Dictionarium undecim linguarum Leiden Commelini gespreksboek Latijn, Grieks, Hebreeuws, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Engels, Nederlands de meest nauwkeurige editie (122.8Mb)
1649 Anoniem Den grooten vocabulaer Engels ende Duyts Amsterdam Van Hilten gespreksboek Nederlands, Engels verbeterde druk (5Mb)
1658 Anoniem The English Schole-Master Amsterdam Bouman gespreksboek Engels, Nederlands (4.2Mb)
1663 Anoniem The English Schole-Master Amsterdam Bouman gespreksboek Engels, Nederlands (6.1Mb)
1675 Hexham A Copious English and Netherduytch Dictionary Rotterdam weduwe Leers woordenboek Engels, Nederlands nieuwe editie (19.9Mb)
1675-1678 Hexham Dictionarium, ofte, Woordenboeck, begrijpende den schat der Nederlandtsche tale, met de Engelsche uytegginge, verrijckt met een korte ende bondige Nederduytsche grammatica Rotterdam weduwe Leers woordenboek Nederlands, Engels nieuwe editie (454.5Mb)
1677 Richardson Anglo-Belgica. The English and Netherdutch Academy in three parts Amsterdam Swart grammatica Engels, Nederlands (12.5Mb)
1698 Richardson Anglo-Belgica. The English and Netherdutch Academy in three parts Amsterdam Swart grammatica Engels, Nederlands derde druk (7.8Mb)
1761 Séwel Korte Wegwyzer der Nederduytsche Taal Amsterdam De Veer gespreksboek Nederlands, Engels laatste editie (16.2Mb)
1738 Bommenaer Korte dog noodige regulen van de Engelsche taale Amsterdam Van Egmont gespreksboek Nederlands, Engels (10.4Mb)
1742 Mauger, Festeau, Boyer Engelschen Grammatica Gent De Goesin/Meyer gespreksboek Nederlands, Engels (3.7Mb)
1747 Evans Short and clear instruction in the spelling and pronouncing the English Tongue Rotterdam Van Pelt/Douci gespreksboek Engels, Nederlands (12.7Mb)
1804 Anoniem The first rudiments of the English Language Amsterdam Holtrop schoolboek Nederlands, Engels (10.1Mb)
1789 Holtrop A new English and Dutch dictionary Dordrecht/Amsterdam Blussé en Zoon/Holtrop gespreksboek Engels, Nederlands eerste editie (90.8Mb)
1793 Fenning The universal spelling-book Dublin Jones spelling Engels zevenendertigste editie (8.4Mb)
1802 Bemmelen Lessen voor eerstbeginnenden in de Engelsche taal Leiden Honkoop schoolboek Nederlands, Engels tweede druk (6.5Mb)
1795 Janson A new pocket dictionary of the English and Dutch languages Amsterdam Changuion woordenboek Engels, Nederlands nieuwe editie (39.6Mb)
1808 Janson Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen Dordrecht Blussé en Zoon woordenboek Nederlands, Engels nieuwe druk (85.8Mb)
1831 Janson A new pocket dictionary of the English and Dutch languages Dordrecht Blussé/Van Braam woordenboek Engels, Nederlands derde editie (25.4Mb)
1797 Ensell A grammar of the English language Rotterdam Hendriksen gespreksboek Engels, Nederlands (22.4Mb)
1798 Wilcocke Nieuw en volkomen woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen Londen Dilly woordenboek Nederlands, Engels (66.6Mb)
1801 Holtrop Nieuw Nederduitsch en Engelsch woorden-boek Dordrecht/Amsterdam Blussé en Zoon/Holtrop woordenboek Nederlands, Engels tweede deel (97.5Mb)
1824 Holtrop Nederduitsch en Engelsch woordenboek Dordrecht/Amsterdam Blussé/Van Braam/Van Esveldt Holtrop woordenboek Nederlands, Engels tweede deel, herzien, vermeerderd en verbeterd door A. Stevenson (88.7Mb)
1803 Perrein Engelsche, Hoog- en Nederduitsche samenspraaken voor eerstbeginnenden Amsterdam Holtrop gespreksboek Engels, Duits, Nederlands (19.4Mb)
1803 Anoniem Fransche, Nederduitsche en Engelsche samenspraken Rotterdam Locke en Comp. gespreksboek Frans, Nederlands, Engels (7.5Mb)
1807 Anoniem Zakboekje voor de Jeugd Amsterdam Maaskamp schoolboek Nederlands, Frans, Engels, Duits (6.4Mb)
1537 Anoniem Sex Linguarum, Latine, Teuthonice, Gallice, Hispanice, Italice, Anglice, dilucidissimus dictionarius Southwark Nicolson gespreksboek Latijn, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Engels (55.9Mb)
1585 Junius The Nomenclator or Remembrancer of Adrianus Junius Londen Newberrie/Denham woordenboek Latijn, Grieks, Nederlands, Engels (425.1Mb)
1730 Harrison The English and Low-Dutch school-master New York Bradford gespreksboek Engels, Nederlands (0.1Mb)
1792 Janson A grammar of the Dutch Language Londen Vernor/Boosey/Janson gespreksboek Engels, Nederlands (8.1Mb)
1799 Willson The soldier's Friend, and Traveller's Vade Mecum; or, a new pocket vocabulary in six languages Londen gespreksboek Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees (4.4Mb)
1802 Nemnich Waaren-Lexicon In Zwölf Sprachen Hamburg Müller gespreksboek Duits, Engels, Nederlands, Deens, Zweeds, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Russisch, Latijn derde deel (9.1Mb)
1811 Wilcocke Nieuw zak woordenboek der Nederduitsche en Engelsche taalen Londen Mawman/Boosey/Richardson woordenboek Nederlands, Engels (31.5Mb)
1683 Mauger De Fransche en Nederduytsche samenspraken Utrecht Ribbius gespreksboek Frans, Nederlands (12Mb)
1843 Bormans Aen den heer W. van West-Pluymers studie Nederlands (2.4Mb)
1841 Bormans Verslag over de verhandelingen ingekomen bij het staetsbestuur van België, ten gevolge van den taelkundige prijsvraeg Gent Annoot-Braeckman studie Nederlands (17.5Mb)
1866 Bosch Nederlandsche spraakkunst Amsterdam Brinkman grammatica Nederlands (4.9Mb)
1845 Bossche, van den Verhandeling over de Vlaemsche tael in vergelyking met de Hollandsche Brussel Bourlard studie Nederlands (6.1Mb)
1900 Boswijk, Walstra Vragen en opgaven bij de Kleine Spraakkunst Zutphen Thieme en Cie. schoolboek Nederlands derde druk (7.2Mb)
1894 Boswijk, Walstra Nederlandsche Spraakkunst Zuthpen Thieme en Cie. spelling en grammatica Nederlands (37.8Mb)
1821 Willems, Buelens Brief-wisseling tusschen J.F. Willems, schryver van het werk: Tael- en letterkundige Verhandeling, opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden en J.B. Buelens Antwerpen Janssens/Van Merlen studie Nederlands (7Mb)
1844 Brill Over de taal Zuthpen Van Someren studie Nederlands (3.2Mb)
1846 Brill Hollandsche spraakleer Leiden Luchtmans grammatica Nederlands (34.5Mb)
1849 Brill Hollandsche spraakleer, ten gebruike bij inrichtingen van hooger onderwijs Leiden Brill schoolboek Nederlands (18.6Mb)
1849 Brill Nederlandsche spraakleer. Deel I. Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden Leiden Brill grammatica Nederlands (2Mb)
1854 Brill Nederlandsche spraakleer. Klankleer, woordvorming, aard en verbuiging der woorden Leiden Brill grammatica Nederlands tweede druk (17.1Mb)
1852 Brill Nederlandsche spraakleer. Deel II. Leer van den volzin (syntaxis) Leiden Brill grammatica Nederlands (1.6Mb)
1866 Brill Nederlandsche spraakleer. Deel III. Stijlleer (Rhetorica. Letterkundige encyclopedie en kritiek) Leiden Brill stijl Nederlands (1Mb)
1859 Brill Over den eisch des tijds en de wetenschap als geschikt om aan dien eisch te beantwoorden Leiden Brill dissertatie Nederlands (1Mb)
1860 Brill Over het grammatisch geslacht der naamwoorden 's-Hertogenbosch Muller grammatica Nederlands (0.9Mb)
1890 Brouwer Het Zinsverband Groningen Wolters grammatica Nederlands (1.9Mb)
1881 Brouwer Taalonderwijs. Handleiding met oefeningen voor de lagere school Purmerend Muusses en Co. schoolboek Nederlands handleiding 1 (2.1Mb)
1881 Brouwer Taalonderwijs. Handleiding met oefeningen voor de lagere school Purmerend Muusses en Co. schoolboek Nederlands handleiding 2 (1.6Mb)
1881 Brouwer Taalonderwijs. Handleiding met oefeningen voor de lagere school Purmerend Muusses en Co. schoolboek Nederlands oefeningen 1a (0.9Mb)
1881 Brouwer Taalonderwijs. Handleiding met oefeningen voor de lagere school Purmerend Muusses en Co. schoolboek Nederlands oefeningen 2a (1Mb)
1881 Brouwer Taalonderwijs. Handleiding met oefeningen voor de lagere school Purmerend Muusses en Co. schoolboek Nederlands oefeningen 2b (1.2Mb)
1881 Brouwer Taalonderwijs. Handleiding met oefeningen voor de lagere school Purmerend Muusses en Co. schoolboek Nederlands oefeningen 1b (0.8Mb)
1848 Brugsma Nederduitsche taalkunde Groningen Zuidema grammatica Nederlands tweede druk (2.9Mb)
1863 Bruin, de Geslachtlijst van zelfstandige naamwoorden Batavia Kolff en Co. woordenboek Nederlands (3.5Mb)
1820 Bruining Nederduitsche synoniemen Rotterdam Immerzeel jr. woordenboek Nederlands eerste deel (26.3Mb)
1827 Bruining Ook iets over de Nederlandsche spraakleer van mr. Willem Bilderdijk Delft weduwe Allart studie Nederlands (5.3Mb)
1883 Bruins De practische taalmeester een geregeld stel taaloefeningen. III het bijvoeglijk naamwoord en het voornaamwoord Groningen Noordhoff/Smit grammatica Nederlands zesde druk (2.2Mb)
1893 Bruins De practische taalmeester een geregeld stel taaloefeningen. II het zelfstandige naamwoord Groningen Noordhoff grammatica Nederlands achtste omgewerkte druk (3.5Mb)
1856 Carlebur Het spelling- en taalstelsel van Bilderdijk, Siegenbeek, Weiland en andere spraakkunstenaren Amsterdam Portielje en Zoon spelling en grammatica Nederlands (5.4Mb)
1857 Carlebur Taalkundige aanmerkingen over het wetsontwerp op het lager onderwijs Rotterdam Altmann/Van der Palm studie Nederlands (2.7Mb)
1858 Carlebur Practisch-theoretische handleiding ter vervaardiging van opstellen in de moedertaal Tiel weduwe Van Wermeskerken schoolboek Nederlands (7.2Mb)
1832 Changuion Verhandeling over den heilzamen invloed eener doelmatige studie der oude letteren Kaapstad Brand studie Nederlands (2.4Mb)
1844 Changuion De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld, zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd Kaapstad Collard grammatica Nederlands (87.1Mb)
1842 Changuion Geslachtwijzer der Nederduitsche taal Kaapstad Collard grammatica Nederlands (2Mb)
1891 Claes Gemengde taal- en letterkundige aanmerkingen Gent Siffer studie Nederlands (6.1Mb)
1818 Cloet, de Proeve over de Fransche en Nederlandsche talen Brugge De Vliegher studie Nederlands, Frans (2.2Mb)
1883-1884 Coopman, Broeckaert Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd Gent Siffer studie Nederlands negende deel (18.9Mb)
1866 Cosijn Vergelijkende spraakleer der Nederlandsche, Hoogduitsche en Engelsche talen (vormleer) Haarlem erfgenamen van Bohn gespreksboek Nederlands, Duits, Engels (6.4Mb)
1866 Cosijn Cacographie ten gebruike bij het Middelbaar Onderwijs Haarlem erfgenamen van Bohn spelling Nederlands (13.5Mb)
1867 Cosijn Nederlandsche spraakkunst met oefeningen Haarlem erfgenamen van Bohn schoolboek Nederlands eerste stuk (4Mb)
1868 Cosijn Nederlandsche spraakkunst met oefeningen Haarlem erfgenamen van Bohn schoolboek Nederlands tweede stuk (3.3Mb)
1881 Cosijn Nederlandsche spraakkunst. Etymologie Haarlem erfgenamen van Bohn etymologie of taalverandering Nederlands zesde, herziene druk (4.8Mb)
1893 Cosijn Nederlandsche spraakkunst. Etymologie Haarlem erfgenamen van Bohn etymologie of taalverandering Nederlands achtste druk, bewerkt door Jan te Winkel (11.7Mb)
1869 Cosijn Nederlandsche spraakkunst. Syntaxis Haarlem erfgenamen van Bohn grammatica Nederlands (6.6Mb)
1886 Cosijn Nederlandsche spraakkunst. Etymologie Haarlem erfgenamen van Bohn etymologie of taalverandering Nederlands zevende druk, bewerkt door Jan te Winkel (5.2Mb)
1878 Cosijn Nederlandsche spraakkunst. Etymologie Haarlem erfgenamen van Bohn etymologie of taalverandering Nederlands vijfde, herziene druk (4.3Mb)
1870 Cosijn Oefeningen bij de Nederlandsche spraakkunst Haarlem erfgenamen van Bohn spelling en grammatica Nederlands tweede druk (4.1Mb)
1885 Cosijn Oefeningen bij de Nederlandsche spraakkunst Haarlem erfgenamen van Bohn spelling en grammatica Nederlands zesde druk, herzien door J.G. Frederiks (4Mb)
1894 Cosijn Oefeningen bij de Nederlandsche spraakkunst Haarlem erfgenamen van Bohn spelling en grammatica Nederlands zevende, geheel herziene, druk (2.2Mb)
1867 Dale, van Beknopte Nederlandsche spraakkunst Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands derde, verbeterde druk (4Mb)
1872 Kern Korte Nederlandsche spraakkunst Haarlem De Haan grammatica Nederlands (2.4Mb)
1865 Dale, van Zinsontleding. Een leerboek voor onderwijzers en kweekelingen Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands eerste stukje, tweede, verbeterde druk (4Mb)
1869 Dale, van Zinsontleding. Een leerboek voor onderwijzers en kweekelingen Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands tweede stukje, tweede vermeerderde en verbeterde druk (7.2Mb)
1844 Dale, van Taalkundig handboekje Deventer Ter Gunne woordenboek Nederlands (5.2Mb)
1867 Dale, van Taalkundig handboekje Deventer Ter Gunne woordenboek Nederlands derde druk (8.9Mb)
1995 Dale, van Taalkundig handboekje Utrecht/Antwerpen Van Dale Lexicografie woordenboek Nederlands facsimile-uitgave, editie A. Hoffstädt (1.5Mb)
1874 Dale, van Taalkundig handboekje Schoonhoven Van Nooten woordenboek Nederlands vierde druk, herzien door J. Manhave (7.5Mb)
1881 Dale, van Taalkundig handboekje Schoonhoven Van Nooten en Zoon woordenboek Nederlands vijfde vermeerderde druk, herzien door J. Manhave (8.4Mb)
1868 Dale, van Nederlandsche spraakkunst Schoonhoven Van Nooten grammatica Nederlands (5.9Mb)
1877 Dale, van Nederlandsche spraakkunst Schoonhoven Van Nooten en Zoon grammatica Nederlands vierde, verbeterde druk (7.5Mb)
1858 Dale, van Aanleiding tot het zuiver schrijven der Nederlandsche taal Aardenburg Roos spelling Nederlands (0.7Mb)
1834 David Nederduytsche spraekkunst Mechelen Hanicq spelling Nederlands eerste deel, tweede uitgave (4.1Mb)
1835 David Nederduytsche spraekkunst Mechelen Hanicq grammatica Nederlands tweede deel (4.9Mb)
1839 David Nederduytsche spraekkunst Mechelen Hanicq spelling Nederlands eerste deel (4.5Mb)
1837 David Nederduytsche spraekkunst Mechelen Hanicq grammatica Nederlands tweede deel, tweede uitgave (5.7Mb)
1845 David Eerste beginselen der Nederduitsche spraekkunst Mechelen Hanicq grammatica Nederlands vierde, verbeterde druk (3.7Mb)
1858 David Eerste beginselen der Nederduitsche spraekkunst Leuven Van Linthout en Cie. grammatica Nederlands nieuwe uitgave (3.7Mb)
1839 Pietersz Eerste beginselen der Nederduitsche spraekkunst Brussel Deprez-parent grammatica Nederlands (5.2Mb)
1859 Vrière, de Vlaemsche tael: aemerkingen van het Staetsbestuer op het verslag der kommissie, welke gelast is geweest met het onderzoek der maetregelen in het belang der Vlaemsche tael en letterkunde te nemen Staatsdrukkerij studie Nederlands (6.6Mb)
1840 Decker, de Du pétitionnement en faveur de la langue flamande Brussel Imprimerie de la société des Beaux-Arts studie Frans, Nederlands (2.3Mb)
1872 Dekker Verstaat gij ook, wat gij leest? Amsterdam Schalekamp/Van de Grampel/Bakker schoolboek Nederlands eerste stukje, tweede druk (2.8Mb)
1870 Dekker Verstaat gij ook, wat gij leest? Amsterdam Schalekamp/Van de Grampel/Bakker schoolboek Nederlands tweede stukje (3.5Mb)
1869 Dekker Verstaat gij ook, wat gij leest? Amsterdam Schalekamp/Van de Grampel/Bakker schoolboek Nederlands (4.1Mb)
1820 Delin, Gaer, van de Eerste oefeningen in de klankmethode van den heer P.J. Prinsen Antwerpen Schoesetters grammatica Nederlands (3.7Mb)
1844 Willems Discussions à la Chambre des réprésentants du royaume de Belgique sur l’orthographe flamande Gent Hoste studie Frans, Nederlands (3.9Mb)
1870 Donders De Physiologie der spraakklanken Utrecht Van der Post studie Nederlands (1Mb)
1896 Draaijer schoolgrammatica ten gebruike bij het onderwijs in het Nederlands Leiden Kapteijn grammatica Nederlands (2.5Mb)
1860 Driessche, van Geschiedkundig overzicht der Nederduitsche tael- en letterkunde Brussel/Zutphen Claassen/Plantenga studie Nederlands (3.1Mb)
1865 Driessche, van Critisch overzich der nieuwe spelling Brussel Manceaux spelling Nederlands tweede uitgave (1.3Mb)
1892 Drijver Mozaïek tegels Utrecht Kemink en Zoon studie Nederlands (3.5Mb)
1842 Durme, van Vlaemsche spraekkunst Gent Vander Schelden schoolboek Nederlands tweede stukje, vijfde uitgave (3.6Mb)
1827 Durme, van Vlaemsche spraekkunst Gent Vander Schelden schoolboek Nederlands eerste stukje, tweede uitgave (4.5Mb)
1902 Duro Het zinsverband Groningen Noordhoff grammatica Nederlands tweede, verbeterde druk (4Mb)
1872 Duyl, van Oefeningen in 't zuiver schrijven van 't Nederlandsch Groningen Wolters spelling Nederlands (4.4Mb)
1886 Duyl, van De eerste trap van het taalonderwijs. A Groningen Wolters schoolboek Nederlands tweede stukje, taaloefeningen, zesde druk (1.2Mb)
1879 Duyl, van De eerste trap van het taalonderwijs Groningen Wolters schoolboek Nederlands derde stukje, tweede druk (1.1Mb)
1878 Duyl, van De eerste trap van het taalonderwijs Groningen Wolters schoolboek Nederlands vierde stukje (2Mb)
1882 Duyl, van De eerste trap van het taalonderwijs. B Groningen Wolters schoolboek Nederlands vierde stukje, stijloefeningen (0.5Mb)
1879 Duyl, van Oefeningen in 't zuiver schrijven van 't Nederlandsch Groningen Wolters spelling Nederlands derde, gewijzigde druk (3.2Mb)
1879 Duyl, van De eerste trap van het taalonderwijs Groningen Wolters schoolboek Nederlands tweede stukje, tweede druk (0.7Mb)
1842 Duyse, van De spellingsoorlog Gent Hemelsoet spelling Nederlands (3.9Mb)
1907 Duijser Nederlandsche taaloefeningen Groningen Wolters schoolboek Nederlands vierde vermeerderde druk (6.1Mb)
1904 Duijser Oefeningen behoorende bij den grammatica-cursus Groningen Wolters grammatica Nederlands derde druk (9.6Mb)
1901 Duijser Nederlandsche spraakkunst Groningen Wolters grammatica Nederlands (22.2Mb)
1902 Duijser Eerste bundeltje steloefeningen Groningen Wolters schoolboek Nederlands (4.4Mb)
1902 Duijser Tweede bundeltje steloefeningen Groningen Wolters schoolboek Nederlands (5.6Mb)
1903 Duijser Derde bundeltje steloefeningen Groningen Wolters schoolboek Nederlands (6.2Mb)
1859 Dijk, van Leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen Leiden Noothoven van Goor schoolboek Nederlands (5Mb)
1865 Dijk, van Nederlandsche spraakkunst voor inrichtingen van middelbaar en lager onderwijs Krommenie De Haan schoolboek Nederlands (3.9Mb)
1865 Dijk, van, Kern Beknopte Nederlandsche spraakkunst Krommenie De Haan schoolboek Nederlands (2.8Mb)
1874 Dijk, van Oefeningen bij het leerboekje der Nederlandsche spraakkunst voor lagere scholen Leiden Noothoven van Goor schoolboek Nederlands eerste stukje, tweede druk (1.7Mb)
1805 Dijkshoorn Brief aan den heer M. Roelofswaert Vlissingen Corbelijn spelling Nederlands (2.6Mb)
1877 Egbert Oefeningen in 't zuiver schrijven van de Nederlandsche taal voor de middelste en hoogste klasse Arnhem Van Marle spelling Nederlands eerste gedeelte (6.2Mb)
1861 Eichman Beknopte Nederlandsche taalleer Leiden Zitman spelling en grammatica Nederlands (3Mb)
1882 Elberts Practische taaloefeningen Deventer Van Den Sigtenhorst schoolboek Nederlands eerste stukje (2.6Mb)
1867 Fikkert Grondbeginselen der Nederlandsche spraakkunst Rotterdam Mensing grammatica Nederlands (3.2Mb)
1810 Flines Proeve van Hollandsche of Nederduitsche synonyma Amsterdam Bolt woordenboek Nederlands (4.3Mb)
1867 Fortanier Aanteekeningen over punctuatie, versbouw, stijl, spraakfiguren en welsprekendheid Zaandam Sombeek schoolboek Nederlands (1.3Mb)
1910 Franck Mittelniederländische Grammatik mit Lesestücken und Glossar Leipzig Tauchnitz grammatica Duits, Nederlands tweede druk (20.9Mb)
1893 Franck Notgedrungene Beiträge zur Etymologie Bonn Cohen etymologie of taalverandering Duits, Nederlands (1.6Mb)
1912 Franck Franck's Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal Den Haag Nijhoff etymologie of taalverandering Nederlands, Duits tweede druk door dr. N. van Wijk (30.9Mb)
1885 Frederiks Oefeningen in het schrijven der Nederlandsche taal Groningen Wolters spelling en grammatica Nederlands (2.9Mb)
1863 Frijlink Het ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsche woordenboek Amsterdam Frijlink spelling Nederlands (1.5Mb)
1901 Gaarenstroom Woord en woordvorm Amsterdam Versluys schoolboek Nederlands (7.4Mb)
1886 Gallée Register op tijdschriften over Nederlandsche taalkunde Culemborg Blom en Olivierse studie Nederlands tweede druk (6.2Mb)
1891 Gelderen, van De candidaat-hoofdonderwijzer Groningen Wolters schoolboek Nederlands (3.1Mb)
1920 Gelderen, van De oefenklasse Groningen/Den Haag Wolters schoolboek Nederlands vijftiende druk (6.2Mb)
1906 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen Wolters woordenboek Duits, Nederlands eerste deel (57.2Mb)
1909 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen Wolters woordenboek Nederlands, Duits tweede deel (80.3Mb)
1913 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen Wolters woordenboek Duits, Nederlands eerste deel, derde druk (63.4Mb)
1926 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen/Den Haag Wolters woordenboek Duits, Nederlands eerste deel, zesde druk (68.9Mb)
1910 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen Wolters woordenboek Nederlands, Duits tweede deel, tweede druk (73.9Mb)
1913 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen Wolters woordenboek Nederlands, Duits tweede deel, derde druk (73.8Mb)
1921 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen/Den Haag Wolters woordenboek Nederlands, Duits tweede deel, vijfde druk (78.6Mb)
1927 Gelderen, van Duitsch woordenboek Groningen/Den Haag Wolters woordenboek Nederlands, Duits tweede deel, zesde druk (75.3Mb)
1932 Gelderen, van, Beckum, van Duitsch woordenboek Groningen/Den Haag/Batavia Wolters woordenboek Nederlands, Duits tweede deel, zevende druk (90.9Mb)
1894 Gelderen, van Ons Nederlandsch Groningen Wolters grammatica Nederlands eerste jaar (1.6Mb)
1821 Genabeth, van Redevoering over het ongegronde der vooroordeelen tegen de Nederlandsche taal Rotterdam Immerzeel jr. etymologie of taalveranderingredevoering Nederlands (1.4Mb)
1851 Genabeth, van Eenige woorden aan alle voorstanders onzer moedertaal Haarlem Van Loghem jr. etymologie of taalverandering Nederlands (2.2Mb)
1841 Goethals Quelques réflexions sur le pétitionnement en faveur de la langue flamande Brussel De Périchon studie Frans (2.5Mb)
1868 Groot, de Nederlandsche spraakleer Arnhem Voltelen schoolboek Nederlands (14.1Mb)
1872 Groot, de Nederlandsche spraakkunst Groningen/Arnhem Noordhoff/Voltelen schoolboek Nederlands (73Mb)
1909 Groustra Terwey's beginselen der spraakkunst. In vragen en opgaven Groningen Wolters schoolboek Nederlands (6.7Mb)
1909 Groustra Terwey's korte spraakkunst. In vragen en opgaven Groningen Wolters schoolboek Nederlands (4.6Mb)
1871 Grüneveld Taalcatechismus Dordrecht Morks jz. schoolboek Nederlands (2.4Mb)
1839 Haan Hettema, de Antwoord aan zijnen vriend R.Posthumus Dokkum Schaafsma/Meindersma spelling Nederlands (3.5Mb)
1826 Anoniem Handhaving der Nederduitsche taal Aalst Sacré studie Nederlands (2Mb)
1866 Indischen Archipel Handleiding tot het aanleeren van de Hollandsche taal voor de inlandsche bevolking Batavia Landsdrukkerij gespreksboek Nederlands, Javaans eerste deel (0.6Mb)
1869 Indischen Archipel Handleiding tot het aanleeren van de Hollandsche taal voor de inlandsche bevolking Batavia Landsdrukkerij gespreksboek Nederlands, Javaans tweede deel (0.9Mb)
1853 H.v.B. Handleiding tot de beoefening der Nederduitsche spraakkunst voor eerstbeginnenden Amsterdam Kraaij schoolboek Nederlands (2.7Mb)
1853 Anoniem Handleiding tot de denk-, spreek-, en schrijfoefeningen voor de volksscholen Gouda Van Goor schoolboek Nederlands naar het Hoogduitsch (5.6Mb)
1876 Hansen Ons Dietsch of Het Nederduitsch in Duitschland Gent Hoste studie Nederlands, Duits (23.8Mb)
1878 Hansen Platduitsch en Nederlandsch, of, het Nederduitsch en de Dietsche Beweging Antwerpen Mees en Co studie Nederlands, Duits (1.3Mb)
1893 Hansen De uitgebreidheid onzer moederspraak Gent Siffer studie Nederlands (2.9Mb)
1863 Hartman Neêrlands taal: handleiding voor kweekelingen, hulponderwijzers en andere beoefenaars onzer moedertaal Amsterdam Brinkman schoolboek Nederlands (4.3Mb)
1866 Hartsen De kunst van schrijven. Proeve van een stelsel van stijlleer, dat de zielkunde tot grondslag heeft Arnhem Van Egmond jr. stijl Nederlands eerste stukje: algemeen gedeelte (5.5Mb)
1866 Hartsen De hoofdkenmerken van de volmaakte taal Utrecht Kemink en Zoon spelling en grammatica Nederlands (1.3Mb)
1905 Hasselbach Nederlandsche spraakkunst Groningen Wolters grammatica Nederlands eerste deel (28.9Mb)
1905 Hasselbach Nederlandsche spraakkunst Groningen Wolters grammatica Nederlands tweede deel (19Mb)
1908 Hasselbach Beknopte stijlleer. Rhetorica en poëtica. Inleiding tot de studie der letterkunde Breda Nieuwenhuijs stijl Nederlands vierde, vermeerderde druk (10.1Mb)
1859 Helm, van den Proeven van woordgronding Utrecht Van Huffel grammatica Nederlands eerste stukje (3.1Mb)
1860 Helm, van den Proeven van woordgronding Utrecht Van Huffel grammatica Nederlands tweede stukje (6Mb)
1871 Helten, van Proeven van woordverklaring Rotterdam Dunk dissertatie Nederlands (2.1Mb)
1875 Helten, van Nederlandsche spraakkunst. De klinkers en medeklinkers in de Nederlandsche taal Rotterdam Petri spelling en grammatica Nederlands eerste stuk (7.2Mb)
1877 Helten, van Nederlandsche spraakkunst. Het werkwoord in zijne vervoeging en afleiding Rotterdam Petri grammatica Nederlands tweede stuk, eerste en tweede deel (9.8Mb)
1877 Helten, van Kleine Nederlandsche spraakkunst Rotterdam Petri spelling Nederlands eerste deeltje: rededelen en spelling (4.3Mb)
1878 Helten, van Kleine Nederlandsche spraakkunst Rotterdam Petri grammatica Nederlands tweede deeltje: leer van den zin (4.4Mb)
1881 Helten, van Vondel's taal. Syntaxis Rotterdam Petri grammatica Nederlands (15.8Mb)
1887 Helten, van Middelnederlandsche spraakkunst Groningen Wolters spelling en grammatica Nederlands (21.1Mb)
1894 Helten, van Over de factoren van de begripswijziging der woorden Groningen Wolters etymologie of taalverandering Nederlands (0.8Mb)
1907 Helten, van Over de factoren van de begripswijziging der woorden Groningen Wolters etymologie of taalverandering Nederlands tweede, herziene druk (4Mb)
1846 Hemkes Kz. Vragen en opgaven Groningen Oomkens en Zoon schoolboek Nederlands (4.2Mb)
1860 Hemkes Kz. De kleine taalkenner of gemakkelijke aanleiding tot de zinsontleding voor eerstbeginnenden Groningen Smit schoolboek Nederlands tweede, veranderde en verbeterde druk (1.8Mb)
1880 Hendriks Proeve van een woordenboek van Nederlandsche synoniemen Deventer Ter Gunne woordenboek Nederlands (12.1Mb)
1885 Hendriks Handwoordenboekje van Nederlandsche synoniemen Tiel Mijs woordenboek Nederlands tweede, herziene en vermeerderde druk (15.8Mb)
1898 Hendriks Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen Tiel Mijs woordenboek Nederlands vierde, herziene en vermeerderde druk (21.3Mb)
1908 Hendriks Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen Tiel Mijs woordenboek Nederlands vijfde, herziene en vermeerderde druk (50.7Mb)
1892 Hertog, den, Lohr Onze Taal. Woordenboekje voor de lagere scholen Amsterdam Versluys woordenboek Nederlands zevende druk (11.6Mb)
1907 Hertog, den, Lohr Onze Taal. Woordenboekje Amsterdam Versluys woordenboek Nederlands twaalfde druk (1.3Mb)
1903-1904 Hertog, den Nederlandsche spraakkunst Amsterdam Versluys schoolboek Nederlands tweede druk (2.8Mb)
1905 Hertog, den De Nederlandsche Taal. Practische Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch Amsterdam Versluys grammatica Nederlands tweede deel, tweede druk (12.7Mb)
1909 Hertog, den De Nederlandsche Taal. Practische Spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch Amsterdam Versluys grammatica Nederlands eerste deel, derde druk (10.6Mb)
1883 Hertog, den, Lohr Onze Taal. Taal- en steloefeningen voor de lagere scholen Amsterdam Versluys schoolboek Nederlands derde stukje B, tweede druk (2Mb)
1896 Hertog, den Nederlandsche spraakkunst Amsterdam Versluys grammatica Nederlands derde stuk (8.3Mb)
1897 Hertog, den De Nederlandsche taal. Practische spraakkunst van het hedendaagsche Nederlandsch Amsterdam Versluys grammatica Nederlands eerste deel (5.8Mb)
1893 Hertog, den Waarom onaannemelijk. Bezwaren tegen de voorstellen tot vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging Groningen Noordhoff spelling Nederlands (0.7Mb)
1897 Hertog, den Onvrede in taal- en letterwereld Leiden Brill studie Nederlands (11.5Mb)
1896 Hertog, den Potgieter's poëzie toegelicht door C.H. Den Hertog Amsterdam Versluys letterkunde Nederlands eerste deel (8.4Mb)
1892 Hertog, den Nederlandsche spraakkunst. Handleiding ten dienste van aanstaande (taal)onderwijzers Amsterdam Versluys grammatica Nederlands eerste stuk (23Mb)
1894 Hertog, den Nauwkeurig lezen Amsterdam Versluys schoolboek Nederlands eerste bundel (3.2Mb)
1870 Hoeven, van der Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal Amsterdam Meijer grammatica Nederlands eerste stuk (7Mb)
1900 Holtvast De taalgodin en haar beeld Groningen Wolters studie Nederlands (0.8Mb)
1938 Holtvast Beknopte Nederlandsche spraakkunst Groningen Noordhoff grammatica Nederlands twintigste druk, editie J.G.M. Moormann (0.8Mb)
1913 Kollewijn, Buitenrust Hettema, Salverda de Grave Nederlandse woordelijst Zwolle Willink woordenboek Nederlands tweede, herziene druk (2.1Mb)
1892 Hoogvliet Grammaticale raadselen Leiden Van Doesburgh grammatica Nederlands (2.9Mb)
1893 Hoogvliet Kollewijn's taalbeweging. Onze Nederlands'e spelling, de jongste voorstellen tot wijziging daarvan en allerlei, wat zich daaraan meer of minder onmiddellijk aansluit.) Zutphen Thieme en Cie spelling Nederlands (0.9Mb)
1894 Hoogvliet Beter Zwolle Willink grammatica Nederlands in: Taal en Letteren. Jaargang 4 (7.7Mb)
1894 Talen, Hoogvliet Iets over de beschrijving van het Nederlandsche verbum Door den heer Talen Zwolle Willink grammatica Nederlands in: Taal en Letteren. Jaargang 4 (7.7Mb)
1899 Hoogvliet Onze taalstudie Den Haag Haagsche boekhandel- en uitgevers-maatschappij grammatica Nederlands in: Taal en Letteren. Jaargang 9 (11.3Mb)
1904 Hoogvliet Korte terechtwijzing naar aanleiding van de artikelen geteekend met Groenendael Leiden Kapteijn grammatica Nederlands in: Taal en Letteren. Jaargang 14 (6.6Mb)
1916 Hoogvliet Regels (naar de beteekenis) voor het deel- of dingsoortig (zoogenaamd ‘onzijdig’) ‘geslacht’ in de Nederlandsche taal. (verkorte weergeving) Leiden Brill grammatica Nederlands in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1.7Mb)
1895 Hoogvliet Grondbeginselen der algemeene of univerzeele spraakleer studie Nederlands (2.2Mb)
1903 Hoogvliet Lingua Amsterdam Van Looy grammatica Nederlands (27Mb)
1843 Honaard, van den Spel- en leesboekje ten dienste der scholen Rotterdam Mensing en Van Westreenen schoolboek Nederlands eerste stukje, vierde druk (1Mb)
1842 Hoonaard, van den Spel- en leesboekje ten dienste der scholen Rotterdam Mensing en Van Westreenen schoolboek Nederlands derde stukje, tweede druk (1.4Mb)
1863 Huydecoper Aanteekeningen op het "ontwerp der spelling voor het aanstaande Nederlandsch woordenboek Nijmegen Klercq spelling Nederlands (1.3Mb)
1836 Weiland Iets over de Nederduitsche taalkunde ten dienste der scholen Amsterdam Brave jr. grammatica Nederlands negende druk (1.7Mb)
1892 Jacobs, Koenen Nederlandsche spraakkunst ten dienste van studerende onderwijzers Groningen Wolters schoolboek Nederlands eerste gedeelte (6.3Mb)
1896 Koenen Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche Taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands dertiende druk (5.2Mb)
1919 Koene, Lancée, Lustig Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands negenzeventigste druk (11.4Mb)
1897 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands (27.1Mb)
1903 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands vierde, herziene en aangevulde druk (64.7Mb)
1904 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands vijfde druk (110.4Mb)
1909 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands achtste, vermeerderde druk (148Mb)
1913 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands tiende, vermeerderde druk (89.9Mb)
1916 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands elfde, vermeerderde druk (97.4Mb)
1919 Koenen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands twaalfde, vermeerderde druk (96.9Mb)
1920 Koenen, Endepols Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands dertiende, vermeerderde druk (204.6Mb)
1923 Koenen, Endepols Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands veertiende, vermeerderde druk (349.9Mb)
1926 Koenen, Endepols Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands vijftiende, vermeerderde druk (353.8Mb)
1929 Koenen, Endepols Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands zestiende, vermeerderde druk (357Mb)
1932 Koenen, Endepols, Verdeyen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen/Batavia Wolters woordenboek Nederlands zeventiende, vermeerderde druk (132.6Mb)
1937 Koenen, Endepols, Verdeyen Verklarend handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen/Batavia Wolters woordenboek Nederlands achttiende druk (124.9Mb)
1905 Koenen Beknopt handwoordenboek der Nederlandsche taal Groningen Wolters woordenboek Nederlands (25.2Mb)
1919 Koenen Nederlandsche dictees Groningen/Den Haag Wolters spelling Nederlands zevende druk (5.7Mb)
1881 Koenen Over ontleding en over een paar definities Culemborg/Gent Blom en Olivierse/Rogghé/Vuylsteke grammatica Nederlands in: Noord en Zuid. Jaargang 4 (23.5Mb)
1882 Koenen Bloemen in den stijl Culemborg/Gent Blom en Olivierse/Rogghé/Vuylsteke stijl Nederlands in: Noord en Zuid. Jaargang 5 (26.1Mb)
1883 Koenen Achteloosheid bij 't spreken en schrijven Culemborg/Gent Blom en Olivierse/Rogghé/Vuylsteke spreekvaardigheid Nederlands in: Noord en Zuid. Jaargang 6 (22.6Mb)
1907 Jacobs De spraakleer in oefeningen. Een beknopte spraakkunst Utrecht Kemink en Zoon schoolboek Nederlands (21.3Mb)
1900 Jacobs Ter herhaling en toepassing Amsterdam Noman en Zoon schoolboek Nederlands (10.9Mb)
1835 Jager, de Korte schets van de gronden der Nederduitsche spraakkunst, ten dienste der scholen Rotterdam Wijnhoven Hendriksen gespreksboek Nederlands (1.5Mb)
1837 Jager, de Taalkundige handleiding tot de staten-overzetting des Bijbels Rotterdam Wijnhoven Hendriksen grammatica Nederlands